Foutbericht tijdens de installatie van Windows Vista Service Pack 1: 'Windows Vista Service Pack 1 cannot be installed on your computer'

Symptomen

Wanneer u probeert Windows Vista Service Pack 1 (SP1) te installeren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows Vista Service Pack 1 cannot be installed on your computer because the language of Windows Vista you have installed is not supported or you have installed a language pack that is not supported.
Windows Vista Service pack 1 can only be installed on computers running the English, French, German, Japanese and Spanish versions of Windows Vista or computers running only those language packs.
Daarnaast worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan het bestand %windir%\Logs\CBS\CBS.log file:
<Datum> <Tijd>, Info         CBS  SPI: SPC version 6001.18000
<Datum> <Tijd>, Info CBS SPI: Starting SPInstall
<Datum> <Tijd>, Info CBS SPI: Cab at windows6.0-kb936330-x86.cab has a size of 558836931
<Datum> <Tijd>, Info CBS SPI: Guessing wave 0
<Datum> <Tijd>, Info CBS SPI: Wave 0 installation. Sub-set of LPs supported.
<Datum> <Tijd>, Error CBS SPI: Unsupported LP with id 0x404 in wave 0
<Datum> <Tijd>, Error CBS SPI: SP1 installation cannot proceed. Cannot install Vista SP1 with the set of language packs installed
<Datum> <Tijd>, Error CBS SPI: SP1 installation cannot proceed. Wave 0 only supports English, French, Spanish, German, and Japanese
<Datum> <Tijd>, Info CBS SPI: SPInstall terminating, return code 0x800f0a01
Opmerking De tijdelijke aanduiding %windir% verwijst naar het pad waarin Windows is geïnstalleerd. Meestal is C:\Windows het pad waarin Windows is geïnstalleerd.

Oorzaak

Dit probleem treedt op wanneer u probeert een taalversie van Windows Vista Service Pack 1 te installeren die niet wordt ondersteund door de geïnstalleerde versie van Windows Vista.

Er zijn twee verschillende versies van Windows Vista Service Pack 1. De eerste versie bevat de volgende vijf talen:
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Japans
 • Spaans
De tweede versie bevat alle 36 taalversies van Windows Vista. Als u de eerste versie probeert te installeren op een computer met een ander taalpakket of een andere systeemtaal dan Duits, Spaans, Frans, Engels of Japans, verschijnt het foutbericht dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen'.

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te voorkomen.

Methode 1

De versie van Windows Vista SP1 met de 36 taalversies installeren

Methode 2

Als de systeemtaal is ingesteld op Engels, Duits, Spaans, Frans of Japans, kunt u alle andere, niet-ondersteunde taalpakketten verwijderen. Ga als volgt te werk om een taalpakket te verwijderen:
 1. Klik op Startknop Start , typ
  taal in het vak Zoekopdracht starten en klik op Landinstellingen in de lijst
  Programma's.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 2. Open het tabblad Toetsenborden en talenen klik bij Weergavetaal op Talen installeren of verwijderen.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 3. Klik op Talen verwijderen, schakel het selectievakje in van de taalpakketten die u wilt verwijderen en klik op
  Volgende.
 4. Klik op Verwijderen en klik op Nu opnieuw opstarten nadat het verwijderen is voltooid.

Meer informatie

Opmerking Taalpakketten zijn alleen beschikbaar voor versies van Windows Vista Ultimate.

Ga als volgt te werk om te controleren welke talen op de computer zijn geïnstalleerd:
 1. Klik op Startknop Start , typ
  taal in het vak Zoekopdracht starten en klik op Landinstellingen in de lijst
  Programma's.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 2. Klik op het tabblad Toetsenborden en talen en open bij Weergavetaal de vervolgkeuzelijst
  Selecteer een weergavetaal.
De vervolgkeuzelijst Selecteer een weergavetaal bevat een lijst met de talen die op de computer zijn geïnstalleerd. Op sommige OEM-computers kunnen meerdere talen zijn geïnstalleerd.

Er zijn twee pakketten voor de 32-bits en de 64-bits versie van Windows Vista SP1:
 • Een pakket met vijf talen

  Dit pakket bevat de volgende vijf talen:
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Japans
  • Spaans
 • Een pakket met 36 talen
Het pakket met 5 talen heeft de volgende pakketnaam en -grootte:

Naam en grootte voor 32-bits versie

Pakketnaam: Windows6.0-KB936330-X86.exe
Pakketgrootte: 455.611.504

Naam en grootte voor 64-bits versie

Pakketnaam: Windows6.0-KB936330-X64.exe
Pakketgrootte: 761.789.904

Het pakket met 36 talen heeft de volgende pakketnaam en -grootte:

Naam en grootte voor 32-bits versie

Pakketnaam: Windows6.0-KB936330-X86.exe
Pakketgrootte: 570.743.456

Naam en grootte voor 64-bits versie

Pakketnaam: Windows6.0-KB936330-X64.exe
Pakketgrootte: 915.457.216
Eigenschappen

Artikel-id: 947876 - Laatst bijgewerkt: 15 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback