Bandbreedtebeperking gebruiken om de netwerkprestaties in Windows Vista te regelen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u via bandbreedtebeperking de netwerkprestaties kunt regelen op een computer met Windows Vista.

Meer informatie

Multimediaverkeer

De verwerking van netwerkpakketten op een computer vergt bijzonder veel systeembronnen. Als er sprake is van verbindingen met een grote bandbreedte, zijn voor het netwerkverkeer nog meer systeembronnen nodig. Daarnaast is het zo dat de uitvoering van multimediaprogramma's erg tijdafhankelijk is, wat betekent dat dergelijke programma's voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van CPU-bronnen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network):

Bandbreedtebeperking in Windows

Aangezien multimediaprogramma's meer bronnen nodig hebben, past de netwerkstack van Windows bandbreedtebeperking toe om de verwerking van andersoortig netwerkverkeer te beperken tot 10 pakketten per milliseconde.

Deze bandbreedtebeperking wordt alleen geactiveerd wanneer u multimediaprogramma's uitvoert die tijdgevoelig zijn. Het inschakelen van bandbreedtebeperking kan echter nadelig zijn voor de netwerkprestaties op het moment dat de multimediabestanden daadwerkelijk worden afgespeeld. Verminderde prestaties komen echter meestal alleen voor in zeer snelle netwerken die maximaal worden belast.

Verbeteren van de netwerkprestaties in Windows Vista

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Als er sprake is van afgenomen netwerkprestaties, kunt u de bandbreedtebeperking regelen om de netwerkprestaties te verbeteren in Windows Vista. U moet hierbij echter zorgvuldig te werk gaan, aangezien dit gevolgen kan hebben voor de afspeelkwaliteit van de multimediabestanden.

U kunt de bandbreedte regelen door in het register de waarde voor de registervermelding NetworkThrottlingIndex te wijzigen. Ga hiervoor naar de volgende subsleutel in het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\
Naam : NetworkThrottlingIndex
Type : DWORD-waarde
Waardegegevens : Een geheel getal tussen 1 (inclusief) en 70 (inclusief), beide van het type (Decimaal) (Decimaal).

De waarde voor de registervermelding NetworkThrottlingIndex is standaard ingesteld op 10. Als de vermelding niet aanwezig is in het register, wordt automatisch de standaardwaarde gebruikt. U kunt bandbreedtebeperking volledig uitschakelen door de waarde in te stellen op FFFFFFFF (Hexadecimaal). Nadat u de waarde van NetworkThrottlingIndex hebt gewijzigd, moet u de computer opnieuw opstarten.

Belangrijk In de meeste scenario's met breedbandverbindingen en een normaal internetgebruik, zal de standaardwaarde doorgaans geen gevolgen voor de netwerkprestaties hebben. Het is raadzaam de bandbreedtebeperking alleen aan te passen als u weet wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor een goede balans tussen de afspeelkwaliteit van multimedia en de snelheid van het netwerk.
Eigenschappen

Artikel-id: 948066 - Laatst bijgewerkt: 15 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback