Het configuratiehulpprogramma Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment) gebruiken

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment) kunt gebruiken. Met dit hulpprogramma configureert u IFD (Internet Facing Deployment) voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 na installatie of uitvoering van een upgrade naar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dit hulpprogramma kunt u ook gebruiken wanneer u IFD wijzigt.

Meer informatie

Ga als volgt te werk om het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment) te gebruiken:
 1. Download het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment). U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  Downloaden Het pakket CRM4IFDTool.zip nu downloaden.Releasedatum: 6 februari 2008

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.
 2. Op de computer waarop de serverinstallatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt uitgevoerd, pakt u het hulpprogramma uit in de volgende map:
  station:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools
 3. Dubbelklik op het bestand CRM4IFDTool.exe om het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment) te starten.
 4. Klik in het vak Authentication Strategy op IFD+On Premise.
 5. Typ het IP-adres en het subnet en klik op Add.

  Opmerkingen
  • Het IP-adres hoeft niet het IP-adres van een Microsoft Dynamics CRM-server te zijn. Het moet wel een geldig IP-adres zijn.
  • Als u meerdere subnetten voor het IP-adres hebt, voegt u waar nodig elk IP-adres en subnet toe.
  • Als de lijst met IP-adressen een lege regel bevat, klikt u op de lege regel en klikt u vervolgens op Delete.
 6. Klik in het vak IFD Domain Scheme op HTTP of op HTTPS.
 7. Typ waar nodig in de vakken IFD App Root Domain en IFD SDK Root Domain het domein of het subdomein. Typ bijvoorbeeld een domein of een subdomein zoals in het volgende codevoorbeeld:
  • domein.com
  • subdomein.domein.com
  Opmerking De tijdelijke aanduiding domein is de naam van het domein. De tijdelijke aanduiding subdomein is de naam van het subdomein. Deze IFD-instellingen geven ook de methode aan waarmee een clientcomputer toegang krijgt tot de website van Microsoft Dynamics CRM wanneer de computer geen verbinding heeft met het lokale intranet.
 8. Klik in het vak AD Domain Scheme op HTTP of op HTTPS.
 9. Typ in de vakken AD App Root Domain en AD SDK Root Domain de URL van de server waarop de serverinstallatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt uitgevoerd. Typ bijvoorbeeld een URL die lijkt op het volgende codevoorbeeld:
  crmserver:5555
  Opmerkingen
  • Typ niet 'HTTP' of 'HTTPS' als URL.
  • De Active Directory-instellingen geven de methode aan waarmee de clientcomputers toegang krijgen tot de website van Microsoft Dynamics CRM wanneer de computer verbinding heeft met het lokale intranet.
  • De URL's die u typt in de vakken App Root Domain en SDK Root Domain komen mogelijk niet overeen als de serverfuncties over verschillende servers zijn verdeeld.
 10. Open het menu File en klik op Apply Changes.
Opmerkingen
 • Met deze stappen configureert u IFD voor Microsoft Dynamics CRM 4.0. U moet echter nog wel de DNS-record maken. Bovendien moet u controleren of de server en de website beschikbaar zijn op internet.
 • Ga als volgt te werk om IFD uit te schakelen zodat de website niet beschikbaar is op internet:
  1. Start het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment).
  2. Klik op de optie On Premise.
  3. Open het menu File en klik op Apply Changes.
  Controleer vervolgens of de URL is ingesteld in Active Directory. Dit kunt u doen in stap 9. Als de instellingen leeg zijn en u klikt op Apply Changes, blijven de instellingen leeg in de MSCRM_Config-database. U kunt zich dan ook niet aanmelden op de Microsoft Dynamics CRM-website.
 • Als u het bestand CRM40IFDTool.log wilt weergeven, klikt u op Start en op Uitvoeren, en typt u %appdata%\Microsoft\MSCRM\Logs in het vak Openen. Vervolgens klikt u op OK.
 • Als u wilt nagaan of de naam van uw organisatie kan worden omgezet in DNS, klikt u op Tools en vervolgens op Check DNS. Met dit hulpprogramma kunt u alle organisaties controleren die zijn vermeld in het vak onder in het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment).

Referenties

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over IFD-scenario's en het configuratiehulpprogramma voor Microsoft Dynamics CRM IFD (Internet Facing Deployment):
Eigenschappen

Artikel-id: 948779 - Laatst bijgewerkt: 4 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback