Een Windows Server 2003-computer die de TCP-Chimney-functie is ingeschakeld wordt opnieuw opgestart onverwacht: 'Stop 0x000000D1'

Van toepassing: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based SystemsMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition

Weet niet of dit de juiste oplossing is? We hebt dit probleem toegevoegd aan onze Diagnostische geheugendump te bevestigen.

Beschrijving van foutbericht


Een Windows Server 2003-computer die de TCP-Chimney-functie ingeschakeld is onverwacht opnieuw opgestart. Nadat u deze opnieuw hebt opgestart, kunt u het volgende Stop-foutbericht ontvangen:
Stop 0x000000D1 ( parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Opmerkingen
 • De parameters in dit Stop-foutbericht variëren, afhankelijk van de configuratie van de computer.
 • Niet alle '0x000000D1' Stop-foutberichten worden veroorzaakt door dit probleem.

Oorzaak


Dit probleem treedt op vanwege een timingprobleem in de TCP/IP-module. Dit probleem treedt op vanwege een conflictsituatie tussen de functies IPInitiateOffloadComplete en IPDelayedInvalidateWorker .

Oplossing


Er is een hotfix beschikbaar voor het oplossen van dit probleem.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix moet de computer een van de volgende servicepacks zijn:
 • Windows Server 2003 servicepack 1
 • Windows Server 2003 servicepack 2

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes


Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over het register


Voor het gebruik van deze hotfix hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Server 2003 met SP 1, x86-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.3097393,72803-Mar-200811:07x86
Windows Server 2003 met SP2, x86-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.4245390,14403-Mar-200810:47x86
Windows Server 2003 met SP1, Itanium-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.30971,305,60003-Mar-200811:49IA-64
Windows Server 2003 met SP2, Itanium-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.42451,307,13603-Mar-200812:03IA-64
Windows Server 2003 en Windows XP, x64-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.3097826,88003-Mar-200811:48x64
Windows Server 2003 met SP2 en Windows XP met SP2, x64-versies
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Tcpip.sys5.2.3790.4245781,82403-Mar-200812:03x64

Tijdelijke oplossing


Als u dit probleem wilt omzeilen, kunt u de TCP-Chimney-functie uitschakelen.

Het hulpprogramma Netsh.exe gebruiken om de TCP-Chimney-functie uitschakelen

Het hulpprogramma Netsh.exe gebruiken om de TCP-Chimney-functie uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik vervolgens op OK.
 2. Typ Netsh int ip set chimney uitgeschakeldbij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER.

De TCP-Chimney-functie uitschakelen via het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows

Als we dit probleem voor u oplossen, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u zou dit probleem zelf oplossen, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossen

U kunt dit probleem automatisch, klikt u op de
Koppeling met Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op
Voerin het
Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in deze wizard.

Opmerking deze wizard is mogelijk in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem zich voordoet, kunt u de automatische correctie op een flash-station of een CD opslaan zodat u deze kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.


Nu gaat u naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

Het probleem zelf oplossen

Als de TCP-Chimney-functie uitschakelen door het register te wijzigen, als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Regediten klik vervolgens op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dubbelklik op de registervermelding EnableTCPChimney .
 4. Typ 0 in het vak Waardegegevens in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken en klik vervolgens op OK.
 5. Dubbelklik op de registervermelding EnableRSS .
 6. Typ 0 in het vak Waardegegevens in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken en klik vervolgens op OK.
 7. Dubbelklik op de registervermelding EnableTCPA .
 8. Typ 0 in het vak Waardegegevens in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken en klik vervolgens op OK.
 9. Start de computer opnieuw op.

Is het probleem hiermee opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Als de hardware is geleverd met een Microsoft Windows x64 edition is geïnstalleerd, biedt de hardwarefabrikant technische ondersteuning voor Windows x64 edition. In dit geval biedt de hardwarefabrikant ondersteuning omdat een Windows x64 edition geleverd bij uw hardware is. De fabrikant kan de installatie van Windows x64 edition hebt aangepast met unieke onderdelen. Unieke onderdelen kunnen bevatten specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware. Microsoft biedt assistentie in redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij een Windows x64 edition nodig hebt. Mogelijk moet u rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. De fabrikant van de is beste ondersteuning bieden voor software die de fabrikant op de hardware geïnstalleerd gekwalificeerd. Als u een versie van Windows x64 zoals een editie van Windows Server 2003 x64 apart hebt aangeschaft, moet u contact opnemen met Microsoft voor technische ondersteuning.

Voor productinformatie over Windows XP Professional x64 Edition, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Voor productinformatie over x64-versies van Windows Server 2003, gaat u naar de volgende Microsoft-website: