Foutberichten wanneer u probeert Windows XP Service Pack 3 te installeren: "de installatie van servicepack 3 is niet voltooid" en 'Er is een interne fout opgetreden'

Symptomen

Wanneer u Windows XP Service Pack 3 (SP3) hebt geïnstalleerd probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een interne fout opgetreden
Nadat u op OK in het foutbericht klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Installatie van Service Pack 3 is niet voltooid.
Bovendien ziet u mogelijk de volgende fouten worden vastgelegd in de C: \Windows\Svcpack.log bestand:
165.672: An internal error occurred.165.672: Service Pack 3 installation did not complete.
165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f
165.672: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance

Opmerking In dit artikel wordt de C: \Windows map staat voor de map waarin Windows XP is geïnstalleerd.

Oorzaak

De fouten die worden vermeld in de sectie 'Symptomen' kunnen optreden omdat bestanden die niet worden vertrouwd of vanwege beschadigde registersleutels. U kunt de oorzaak vaststellen door te zoeken naar verwante items in het bestand Svcpack.log. Specifieke vermeldingen geeft aan welke specifieke oorzaken van het probleem, zoals aangegeven in de volgende secties voor 'Oorzaak'.

Oorzaak 1

Bepalen of de volgende vermeldingen in het bestand Svcpack.log worden geregistreerd:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified142.578: Trying CheckVLKForBlock again
142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified
142.594: Error: CheckVLKForBlock failed

Deze vermeldingen geven aan dat de oorzaak van het probleem het bestand Licdll.dll is. Het bestand Licdll.dll is gewijzigd, beschadigd is of wordt niet vertrouwd. Het bestand Licdll.dll bevindt zich in de volgende map:
C:\Windows\System32\

Oorzaak 2

Bepalen of de volgende vermeldingen in het bestand Svcpack.log worden geregistreerd:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again
214.468: Error: CheckVLKForBlock failed

Deze vermeldingen geven aan dat het probleem wordt veroorzaakt door onjuiste product-id-gegevens in het register.

Oorzaak 3

Bepalen of de volgende vermeldingen in het bestand Svcpack.log worden geregistreerd:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again299.531: Error: CheckVLKForBlock failed

Deze vermeldingen geven aan dat het probleem wordt veroorzaakt door beschadigde of gewijzigde registersleutels in vooraf geïnstalleerde programma's.

Opmerking Een programma waarvan bekend is dat dit probleem veroorzaakt is Micrografx - Picture Publisher Professional 10. U kunt dit probleem omzeilen, Zie de sectie 'Tijdelijke oplossing voor oorzaak 3'.

Oplossing

Op te lossen of om deze oorzaken te omzeilen, gebruikt u de oplossing of tijdelijke die overeenkomt met de oorzaak.

Oplossing voor oorzaak 1

Dit probleem op te lossen moet u het huidige exemplaar van het bestand Licdll.dll te vervangen door een exemplaar van de oorspronkelijke Windows XP media. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station.
 2. Zodra deze wordt gestart, klikt u op Afsluiten in de Wizard Setup .
 3. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 4. Kopiëren en plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
  Explorer
 5. Klik op Mijn Computer.
 6. Let op de stationsaanduiding die u met de CD van Windows XP.
 7. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 8. Kopiëren en plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
  cmd
 9. Typ of kopieer en plak de volgende tekst in het opdrachtpromptvenster en druk vervolgens op ENTER:
  Expand CD_stationsaanduiding: \i386\licdll.dl_ C: \Windows\system32\Licdll.dll
  Opmerking Vervang in de opdracht in stap 9 CD_stationsaanduiding met behulp van de werkelijke stationsletter voor het station dat u hebt genoteerd in stap 6.
 10. Als u Windows XP SP3 installeert, gaat u naar de volgende Microsoft Windows Update-website:

Oplossing voor oorzaak 2

Dit probleem op te lossen moet u de registervermelding met de onjuiste product-ID vervangen door de juiste product-ID. Volg hiertoe de stappen in de 'Zoek en de product-id' en secties zoeken en wijzigen' registervermelding met de product-ID'.

Zoek en de product-id

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Kopiëren en plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
  sysdm.cpl
 3. Op de algemene tablocate van de product-ID. De product-ID is een getal van 20 cijfers dat wordt vermeld onder geregistreerd op .
 4. Noteer de product-ID voor gebruik in de sectie zoeken en wijzigen' registervermelding met de product-ID'.

Zoeken en wijzigen van de registervermelding met de product-ID

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Kopiëren en plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
  Regedit
 3. Zoek en klik op de registersubsleutel die lijkt op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Opmerking De hoofdletters x vormen een tijdelijke aanduiding voor een reeks van 21 tekens.
 4. Er zijn verschillende subsleutels bevatten met de notatie uit stap 3. Om te bepalen van de juiste subsleutel, als volgt te werk:
  1. Klik op elke subsleutel in het navigatiedeelvenster.
  2. Vergelijk in het detailvenster de waarde van de tekenreeks voor de registervermelding ProductID in de kolom gegevens met het nummer dat u hebt genoteerd in stap 4 in de 'Zoek en de product-id' sectie.
  3. De subsleutel waarvan waarde van registervermelding ProductID overeenkomt met het nummer dat u hebt genoteerd in de sectie 'De product-ID opzoeken' is de registersubsleutel die u wilt.
 5. In het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de subsleutel die u in stap 4c en klik vervolgens op exporteren.
 6. De registersubsleutel op het bureaublad opslaan als temp.reg.
 7. Klik met de rechtermuisknop op het bestand temp.reg op het bureaublad en klik vervolgens op Openen met.
 8. Klik op Kladbloken klik vervolgens op OK.
 9. Zoek de volgende tekst in het bestand open temp.reg :
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. De tekst die wordt vermeld in stap 9 door de volgende tekst vervangen:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Klik op bestand, klik op Opslaanen sluit Kladblok.
 12. Dubbelklik op het bestand temp.reg , klik op Ja in het dialoogvenster wanneer u wordt gevraagd om de informatie aan het register toevoegen en klik vervolgens op OK.
 13. Als u Windows XP SP3 installeert, gaat u naar de volgende Microsoft Windows Update-website:

Oplossing voor oorzaak 3

Dit probleem op te lossen, moet u de subsleutel InprocServer32 verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Kopiëren en plakken (of typ) VOERT u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
  Regedit
 3. Zoek en klik op de registersubsleutel die lijkt op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Klik op InprocServer32. Een string-waarde met de naam InprocServer32 wordt weergegeven in het detailvenster. Klik op deze waarde.


 5. Klik op verwijderenin het menu bewerken en klik vervolgens op Ja.
 6. Sluit Register-editor.
 7. Als u Windows XP SP3 installeert, gaat u naar de volgende Microsoft Windows Update-website:

Tijdelijke oplossing voor oorzaak 3

Een programma waarvan bekend is dat het probleem dat wordt vermeld bij 3 veroorzaken is Micrografx - Picture Publisher Professional 10. U kunt dit probleem omzeilen, het Micrografx-programma tijdelijk te verwijderen en vervolgens Windows XP SP3 installeert. Nadat de installatie van Windows XP SP3 is voltooid, installeert u het Micrografx-programma opnieuw.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 949384 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Microsoft Windows XP Service Pack 3

Feedback