Beschrijving van het hotfixpakket voor Access 2007: 06.03.08

Samenvatting

In dit artikel worden de problemen met Microsoft Office Access 2007 beschreven die worden opgelost met het hotfix-pakket van 06.03.08.
In dit artikel worden de volgende aspecten van de hotfix beschreven:
 • De problemen die met de hotfix worden opgelost.
 • De vereisten voor de installatie van de hotfix.
 • Of u de computer opnieuw moet opstarten na installatie van de hotfix.
 • Of de hotfix wordt vervangen door een andere hotfix.
 • Of u wijzigingen moet aanbrengen in het register.
 • De bestanden die zich in de hotfix bevinden.

Inleiding

De problemen die met dit hotfixpakket worden opgelost

Met deze hotfix worden de volgende problemen opgelost die niet eerder in een Microsoft Knowledge Base-artikel zijn beschreven.
 • Wanneer u een database probeert te comprimeren en te herstellen in een gedeelde map, wordt er een nieuwe database gemaakt. De nieuwe database krijgt de standaardnaam voor die versie van Access. Voor Access 2003 is dit 'Db1.mdb'. Voor Access 2007 is dit 'Database1.mdb'. De oude database wordt echter niet gecomprimeerd en verwijderd, maar de nieuwe database wordt gecomprimeerd. Hetzelfde probleem treedt op als de database-optie Comprimeren bij sluiten wordt geselecteerd.BUG #: 20480 (Office QFE)
 • Het duurt mogelijk lang voordat Access 2007 reageert wanneer u een query wijzigt in de Ontwerpweergave. Dit gedrag doet zich voor als de tabellen waarop de query is gebaseerd, afkomstig zijn uit een ODBC-databasebron (Open Database Connectivity).

Meer informatie

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter uitsluitend bedoeld als oplossing voor het probleem dat in dit artikel is beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende software-update die deze hotfix bevat.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantenservice van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek op te stellen: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor het installeren van deze hotfix.

Opstartinformatie

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Registerinformatie

Als u een van de hotfixes in dit pakket wilt gebruiken, moet u een registersleutel maken of wijzigen.

Als u wilt dat wij het querygedeelte van dit hotfixpakket toepassen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het querygedeelte van dit hotfixpakket zelf toe te passen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen


Als u het querygedeelte van dit hotfix-pakket automatisch wilt inschakelen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?


Dit probleem zelf oplossen
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als u het querygedeelte van dit hotfix-pakket wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht in het vak Uitvoeren en druk op Enter:
  regedit
 3. Selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ NoRichTextExprCheck en druk op Enter.
 6. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 7. Typ de volgende hexadecimale of decimale waarde en klik vervolgens op OK: 1
 8. Sluit de Register-editor af.


Is het probleem opgelost?
Controleer of de registersleutel is gemaakt of gewijzigd. Als de registersleutel is gemaakt of gewijzigd, bent u klaar met dit artikel. Als de registersleutel niet is gemaakt of gewijzigd, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Bestandsinformatie

De hotfix bevat mogelijk niet alle bestanden die nodig zijn om een product volledig bij te werken naar de laatste build. Deze hotfix bevat alleen de bestanden die u nodig hebt om de problemen te verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

De algemene versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Informatie over downloaden
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
MSP-bestandsinformatie Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
Na installatie van de hotfix heeft de Algemene versie van deze hotfix de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of een recentere versie van de bestandskenmerken):
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
OpmerkingKlik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven

Eigenschappen

Artikel-id: 949404 - Laatst bijgewerkt: 10 okt. 2011 - Revisie: 1

Feedback