Het gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie configuratieproblemen oplossen in Windows Vista

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe het gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) configuratieproblemen oplossen die mogelijk voorkomen dat Windows Vista correct wordt gestart.

Meer informatie

Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie vindt en problemen worden geïsoleerd. Het is echter niet een programma starten.

Voor meer informatie over het uitschakelen of verwijderen de programma's die worden uitgevoerd wanneer Windows wordt gestart, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

270035 het uitschakelen van programma's die worden uitgevoerd wanneer u Windows XP Home Edition of Windows Vista start

Geavanceerde probleemoplossing

Deze stappen voor probleemoplossing zijn bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u iemand anders om hulp te vragen of contact opnemen met support. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met:Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie automatiseert de routinestappen met professionals van Microsoft Customer Support Services wanneer zij configuratieproblemen.

Wanneer u dit hulpprogramma gebruikt, kunt u opties voor tijdelijk voorkomen dat services en programma's geladen tijdens het opstarten van Windows. Wanneer u dit doet, kunt u verminderen het risico van typefouten maken wanneer u de Register-Editor. Bovendien wanneer u het hulpprogramma gebruikt, is het gemakkelijk om de oorspronkelijke configuratie te herstellen.


Wanneer u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt, kunt u Windows starten terwijl algemene services en opstartprogramma's zijn uitgeschakeld. Vervolgens kunt u ze één voor één. Als het probleem niet optreedt wanneer een service is uitgeschakeld maar wel wanneer de service is ingeschakeld, kan de service de oorzaak van het probleem zijn.

U kunt gemakkelijk herstellen of wijzigen van de configuratie-instellingen in Windows Vista voorkeur opgeven voor de volgende instellingen:
 • Opstartopties
 • Services die worden gestart tijdens het opstarten
 • Programma's die worden geladen tijdens het opstarten

  Opmerking Deze programma's worden opgegeven in de map programma's / opstarten en in het register.
Opmerking Gebruik het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, moet u zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators.

Opstartopties die beschikbaar zijn

De volgende opstartopties zijn beschikbaar:
 • Normaal opstarten
 • Diagnostisch opstarten
 • Selectief opstarten

Normaal opstarten

De normaal is de standaardoptie voor Windows. Met deze optie kunt Windows starten in de normale modus en alle programma's, services en stuurprogramma's geladen.

Diagnostisch opstarten

De optie Diagnostisch opstarten schakelt Windows om te bepalen welke stuurprogramma's en software laden wanneer u Windows start. Als u deze optie gebruikt, wordt de tijdelijk uitgeschakeld Microsoft services, zoals de volgende services:
 • Netwerken
 • "Plug and Play"
 • Registratie van gebeurtenissen
 • Fouten melden
 • Systeem herstellen
Opmerking Gebruik deze optie niet als u een Microsoft-service wilt gebruiken voor het testen van een probleem.

Een diagnostisch Ga als volgt te werk:
 1. Klik op Start Start button , typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.

  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Klik op de opstartprocedure Diagnostischop het tabblad Algemeen en klik op OK.
 3. Klik op opnieuw opstarten.
Als het probleem niet nadat Windows voordoet zich opnieuw is opgestart, gebruikt u de optie Selectief opstarten proberen het probleem te vinden door de uit- en inschakelen van afzonderlijke services en opstartprogramma's.

Selectief opstarten

De optie Selectief opstarten kunt u de programma's en services die u laden wilt wanneer u de computer opnieuw opstarten van de computer. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 • Systeemservices
 • Onderdelen van Opstartgroep laden
 • Gebruik de originele boot-configuratie
Al deze opties zijn standaard ingeschakeld. De volgende regels van toepassing op deze opties:
 • Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de optie verwerkt wanneer u de computer opnieuw opstart.
 • Wanneer u het selectievakje uitschakelt, wordt de optie wordt niet verwerkt wanneer u de computer opnieuw opstart.
 • Wanneer het selectievakje is ingeschakeld en kunt u niet op het selectievakje uitschakelen omdat deze niet beschikbaar is, worden sommige items van die optie geladen wanneer u de computer opnieuw opstart.
 • Wanneer het selectievakje niet is ingeschakeld en u kunt niet op het selectievakje in te schakelen omdat deze niet beschikbaar is, is de optie niet aanwezig is op de computer.
 • U kunt de optie Gebruik originele boot-configuratie niet wijzigen.
Opmerking Als u op het selectievakje Systeemservices laden uitschakelt, kunt u Microsoft-services, zoals de volgende services uitschakelen:
 • Netwerken
 • "Plug and Play"
 • Registratie van gebeurtenissen
 • Fouten melden
 • Systeem herstellen
Klik niet op als Schakel dit selectievakje uit als u een Microsoft-service wilt gebruiken voor het testen van een probleem.

Volg deze stappen voor het uitvoeren van een selectief en op te lossen:
 1. Klik op Start Start button , typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.

  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Klik op Selectiefop het tabblad Algemeen en schakel de selectievakjes Systeemservices laden en Opstartonderdelen laden uit.
 3. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
Als het probleem voordoet zich nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem niet op systeemservices of opstartitems maken. Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie helpt in dit geval niet het probleem oplossen.

Als u niet het probleem te reproduceren nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem gerelateerd aan de systeemservices of de opstartitems. Om te bepalen van de artikelen die het probleem betrekking hebben, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start Start button , typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.

  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Klik op Selectiefop het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Systeemservices laden .
 3. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
Als het probleem voordoet zich nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem is gerelateerd aan een van de systeemservices. Als u niet het probleem te reproduceren nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het probleem op een van de opstartitems maken.

Nadat u hebt vastgesteld dat het item voor opstarten of artikelen die het probleem betrekking heeft, volgt u de stappen in de sectie ' bepalen de service of het opstartprogramma item dat het probleem wordt veroorzaakt door ' om te bepalen van de afzonderlijke service veroorzaakt die het probleem.

Het bepalen van de service of het opstartprogramma item dat het probleem veroorzaakt

Om de oorzaak van het probleem kunt u voorkomen dat afzonderlijke services en opstartitems geladen wanneer u de computer opnieuw opstart. Ga hiervoor als volgt te werk.

Hoe u kunt bepalen welke systeemservice het probleem veroorzaakt

 1. Klik op het tabblad Services , klik op Alles uitschakelen, schakel het selectievakje in voor de eerste service die wordt vermeld en start de computer opnieuw op.

  Als het probleem niet optreedt, kunt u de eerste service elimineren veroorzaakt.
 2. Met de eerste service is geselecteerd, schakelt u het selectievakje in voor de tweede-service en start de computer opnieuw op.
 3. Herhaal dit proces totdat u het probleem te reproduceren. Als u het probleem niet kunt reproduceren, kunt u systeemservices veroorzaakt. Doorgaan met de volgende procedure.

Het bepalen van het opstartitem het probleem veroorzaakt

 1. Klik op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Opstartonderdelen laden .
 2. Klik op het tabblad opstarten , klik op Alles uitschakelen, schakelt u het selectievakje voor het eerste opstartonderdeel in de lijst en start de computer opnieuw op.

  Als het probleem niet optreedt, kunt u het eerste opstartonderdeel elimineren veroorzaakt.
 3. Schakel het selectievakje voor het tweede opstartonderdeel het eerste opstartonderdeel is geselecteerd en start de computer opnieuw op.
 4. Herhaal dit proces totdat u het probleem te reproduceren.

Inschakelen en uitschakelen van afzonderlijke services en opstartitems

Services en opstartopties

De Services en opstarten van tabbladen in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie hebt de volgende opties:
 • Selectievakjes kunt u inschakelen of uitschakelen van een optie. Inschakelen of uitschakelen zodat deze wordt geladen of niet kan worden geladen bij het opstarten, klik om te selecteren of schakel het selectievakje. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de optie wordt gestart of bij het opstarten geladen.
 • De pijltoetsen van het toetsenbord kunnen u de verschillende opties doorlopen als u niet een muis.
 • De SPATIEBALK kunt u selecteren en opties uitschakelen als u niet een muis.
Opmerking Wanneer u een selectievakje voor een item uitschakelt, wordt de optie Selectief opstarten op het tabblad Algemeen automatisch geselecteerd.

Terugkeren naar normaal opstarten

Nadat u uw problemen oplossen en repareren van uw configuratie, terug naar een normale opstartprocedure. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start Start button , typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.

  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Normaalopstarten op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op OK.
 3. Klik op opnieuw opstarten.

Het starten van diagnostische hulpprogramma's en andere geavanceerde hulpprogramma 's

U kunt het tabblad Extra in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie starten van diagnostische hulpprogramma's en andere geavanceerde hulpprogramma's. Het tabblad hulpprogramma's wordt ook het pad en de schakelopties voor de hulpprogramma's weergegeven.

U start een of meer van de hulpprogramma's die worden vermeld op het tabblad Extra , klik op de knop die u wilt starten en klik vervolgens op starten. Of klik op de knop die u wilt starten en druk vervolgens op ALT + L.

Referenties

Voor meer informatie over geavanceerde probleemoplossing voor veelvoorkomende opstartproblemen in Windows Vista, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

927392 hoe u het hulpprogramma Bootrec.exe in de herstelomgeving van Windows gebruiken voor het oplossen van opstartproblemen in Windows Vista

Voor meer informatie over hoe Windows Vista te herstellen met Systeemherstel, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

936212 het herstellen van het besturingssysteem en de configuratie van het besturingssysteem herstellen op een eerder tijdstip in Windows Vista

Voor meer informatie over het configureren van Windows Vista te starten in een 'schoon opstarten' staat, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

929135 hoe u een probleem oplossen door schoon op te starten in Windows Vista

Als deze artikelen niet helpen bij het oplossen van het probleem of als u die verschillen van die in dit artikel worden beschreven symptomen, zoekt u de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie. Ga naar de volgende Microsoft-website als u wilt zoeken in de Microsoft Knowledge Base:Typ de tekst van het foutbericht wordt weergegeven, of typ een beschrijving van het probleem in het zoekvak en druk op ENTER.
Eigenschappen

Artikel-id: 950093 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 1

Feedback