Mappen in Windows Live Fotogallerij gebruiken niet de juiste metagegevens voor "opnamedatum"

Symptomen

Wanneer u foto’s en video’ importeert, maakt Windows Live Fotogallerij mapnamen aan met datums die niet overeenkomen met de datums waarop de foto’s of video’s zijn gemaakt.

Dit probleem doet zich voor als u in de opties bij Import Settings (Instellingen voor importeren) aangeeft dat de naam van de map de opnamedatum moet bevatten. Ook importeert u foto’s van een andere bron dan een aangesloten camera of een opslagkaart die u uit een camera haalt en in een kaartlezen plaatst. U importeert bijvoorbeeld foto’s van een cd of van een dvd, u importeert eerder geïmporteerde of bewerkte foto’s en video’s, of u downloadt foto’s en video’s van internet.

Oorzaak

Wanneer u foto’s en video’s importeert, gebruikt de Windows Live Fotogallerij-wizard voor importeren de metagegevens voor "gemaakt op" of "gewijzigd op" van de foto- en videobestanden.

De metagegevens voor "gemaakt op" of "gewijzigd op" (de vroegste datum) worden gebruikt om optimale prestaties te leveren tijdens het importeren. In de meest gebruikelijke importscenario’s, zijn de metagegevens voor "opnamedatum" gelijk aan de metagegevens voor "gemaakt op" en de metagegevens voor "gewijzigd op". In uitzonderingen zoals beschreven in het gedeelte Symptomen, zijn de metagegevens voor "opnamedatum" niet gelijk aan de metagegevens voor "gemaakt op" of "gewijzigd op". Dit komt doordat de metagegevens voor "gemaakt op" worden ingesteld wanneer het bestand op de computer wordt geplaatst. De metagegevens voor "gewijzigd op" worden ingesteld wanneer het bestand wordt gewijzigd.

Oplossing

Belangrijk In dit gedeelte of deze methode of taak wordt beschreven hoe u het register bewerkt. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Volg deze stappen daarom zorgvuldig. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt, voor extra bescherming. Op die manier kunt u het register herstellen wanneer zich een probleem voordoet. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up maken van het register en het register herstellen in Windows
U kunt een voorziening inschakelen die Windows Live Fotogallerij ertoe dwingt de metagegevens voor "opnamedatum" te gebruiken. Als u dit wilt doen, maakt u een nieuwe waarde aan in een Windows Live Fotogalerij-registersleutel.
Opmerking Wanneer deze voorziening is ingeschakeld, kunnen de prestaties tijdens het importeren aanzienlijk verminderen, met name wanneer u importeert vanaf een apparaat dat is aangesloten via USB. Mogelijk zijn de prestaties veel trager dan voordat de voorziening was inschakeld.
U wordt aangeraden de waarde te wijzigen naar 0 of de nieuwe waarde te verwijderen uit het register wanneer u deze niet meer nodig heeft.

Ga als volgt te werk om de voorziening in te schakelen die Windows Live Fotogallerij ertoe dwingt de metagegevens voor "opnamedatum" te gebruiken:

 1. Controleer of u lid bent van de groep Administrators op de computer.
 2. Klik op Start en gebruik een van de volgende stappen:
  • Voor computers met Windows Vista: typ uitvoeren in het vak Zoekopdracht starten en druk op ENTER.
  • Voor computers met Windows XP: klik op Uitvoeren.
 3. Typ regedit.exe en klik vervolgens op OK om de Register-editor te openen.
 4. Vouw in Register-editor de knooppunten uit naar het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Photo Acquisition
  Opmerking Als de sleutel Foto’s verzamelen niet bestaat, voegt u deze toe. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de sleutel Windows Live, klik op Nieuw en klik vervolgens op Sleutel.
 5. Klik onder de sleutel Foto’s verzamelen met de rechtermuisknop op het deelvenster aan de rechterkant, klik op Nieuw en klik vervolgens op DWORD-waarde (32-bits).
 6. Geef het nieuwe DWORD de naam ForceDateTakenDuringEnumeration.
 7. Dubbelklik op de nieuwe ForceDateTakenDuringEnumeration-waarde die u heeft aangemaakt en voer vervolgens 1 in het veld Gegevenswaarde in.
 8. Sluit de Register-editor.
Eigenschappen

Artikel-id: 951173 - Laatst bijgewerkt: 21 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback