De X ++-programma gebruiken om een CSV-bestand converteren naar een Excel-werkblad in Microsoft Dynamics AX 4.0

Van toepassing: Microsoft Dynamics AX 4.0

Bron: Ondersteuning van Microsoft

SNELLE PUBLICATIE

SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE DIE IN DIT DOCUMENT IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF IS BEDOELD ALS AANVULLING OP ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.

INLEIDING


In dit artikel wordt beschreven hoe de X ++-programma gebruiken om een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) converteren naar een Excel-werkblad in Microsoft Dynamics AX 4.0.

Meer informatie


U kunt X ++-programma gebruiken om een CSV-bestand converteren naar een Excel-werkblad in Microsoft Dynamics AX 4.0. De volgende X ++-code is een voorbeeld dat wordt gebruikt voor het CSV-bestand naar een Excel-werkblad.

static void Job1(Args _args){
#Excel
SysExcelApplication excel;
SysExcelWorkBooks books;
Filename excelFileName;
Filename csvFileName;
;
csvFileName = 'C:\\<File_Name>.csv';
excelFileName = ' C:\\<File_Name>.xls';
excel = SysExcelApplication ::construct( );
excel.displayAlerts (false);
books = excel.workbooks( );
books.open(csvFileName,0,false,2,"","",false,#xlWindows,",",false,false,1,false,false,1,false);

books.item(1).saveAs(excelFileName);
excel.quit() ;
}

Opmerking In de code aanduiding de < bestandsnaam > tijdelijke de werkelijke bestandsnaam.

DISCLAIMER

MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS MAKEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, DE BETROUWBAARHEID OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") VOOR GEEN ENKEL DOEL.

DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET-INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.