Beschrijving van Office 2008 voor Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Samenvatting

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS08-026 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate voor Microsoft Office 2008 voor Mac. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Bekende problemen met deze update

 • Symptomen

  Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u deze update probeert te installeren:

  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message.

  Oorzaak

  Dit probleem kan optreden als er Office voor Mac-toepassingen actief zijn als u de update probeert te installeren.  Oplossing

  Om dit probleem op te lossen, sluit u alle Office voor Mac-toepassingen en Microsoft Messenger voor Mac voordat u updates voor Office 2008 installeert.

  Ga voor meer informatie over dit probleem naar de volgende Microsoft-website:

Details van de update

De update voor Office 2008 SP1 (12.0.1) bevat verschillende wijzigingen ter verbetering van beveiliging, stabiliteit en prestaties. Het betreft onder meer correcties voor beveiligingsproblemen die door kwaadwillende gebruikers kunnen worden uitgebuit om het geheugen van de computer te overschrijven met behulp van schadelijke code.Bovendien bevat deze update alle verbeteringen die zijn uitgegeven in de update voor Office 2008 voor Mac 12.0.1. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de verbeteringen in de update voor Office 2008 voor Mac 12.0.1:

948057 Beschrijving van de update voor Office 2008 voor Mac 12.0.1

Verbeteringen die in de update zijn opgenomen

De update voor Office 2008 SP1 (12.1.0) bevat de volgende verbeteringen.

Verbeteringen voor alle Microsoft Office 2008 voor Mac-toepassingen

 • Namen van Excel-objecttypen worden correct weergegeven in het dialoogvenster 'Object invoegen' voor Word en PowerPoint.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij de namen van Excel-objecttypen onjuist worden weergegeven wanneer u het dialoogvenster Object invoegen opent.

 • De afspatiëring van lettertypen voor de tekst in een vorm, tekstvak of grafiekelement wordt op de juiste wijze aangepast wanneer u deze functie uitschakelt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de afspatiëring van lettertypen voor de tekst in een vorm, tekstvak of grafiekelement niet goed kan worden aangepast wanneer u deze functie uitschakelt voor tekst met OpenType-lettertypen, zoals Corbel, Cambria en Calibri.

 • PSD-bestanden die worden ingevoegd en uit lagen bestaan, worden weergegeven zoals verwacht.
  Deze update corrigeert een probleem dat zich voordoet als u het selectievakje Afbeeldingslagen behandelen als afzonderlijke objecten inschakelt wanneer u een meerlaags PSD-bestand invoegt in een Office-document. Hierdoor worden de afbeeldingslagen onjuist geplaatst in de linkerbovenhoek van de afbeeldingsgrens. De afbeeldingslagen worden nu geplaatst zoals verwacht en de positie van de lagen is gelijk aan hun oorspronkelijke positie in het PSD-bestand dat wordt ingevoegd.

 • Lijnen met pijlkoppen worden weergegeven zoals verwacht.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij lijnen met pijlkoppen in Office 2008-toepassingen langer zijn dan verwacht.

 • Microsoft Clipgalerie wordt correct geopend wanneer deze is opgeslagen op een Alleen-lezen-volume.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Microsoft Clipgalerie niet wordt geopend wanneer de map met Microsoft Office 2008 is opgeslagen op een Alleen-lezen-volume.

 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u Franse en Duitse taalprogramma's gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij Office 2008-toepassingen meer geheugen gebruiken wanneer u de opdracht Taal in het menu Extra gebruikt om Franse of Duitse taalprogramma's in te schakelen.

 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u tekst typt in een tekstvak, vorm of grafiekelement.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij de prestaties afnemen wanneer u tekst typt in een tekstvak, vorm of grafiekelement.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd voor afbeeldingen die eerst werden weergegeven als een rode 'X'.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij sommige afbeeldingen in WMF-indeling (Windows Metafile) worden weergegeven als een rode 'X' wanneer ze in een Office 2008-toepassing worden geopend.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd voor afbeeldingen die eerst een QuickTime-foutbericht genereerden.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor sommige afbeeldingen de volgende foutberichten genereren:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.
  Dit probleem doet zich voor wanneer u afbeeldingen opent of kopieert in een Office-document dat is gemaakt in een oudere versie van Office voor Mac of in een Windows-versie van Office.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd waneer u inhoud van een Office 2008-toepassing kopieert naar een Office 2004-toepassing.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij Office 2004-toepassingen onverwacht worden afgesloten wanneer u inhoud kopieert van een Office 2008-toepassing naar een Office 2004-toepassing.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een grafiek maakt op een computer waarop een NetBoot- of netwerkbasismap aanwezig is.
  Voor gebruikers van computers waarop een NetBoot- of netwerkbasismap aanwezig is, corrigeert deze update een probleem waarbij er geen grafiek wordt gemaakt wanneer u een grafiek toevoegt aan een Word-document of PowerPoint-presentatie.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document opslaat op een SMB-netwerkvolume.
  Deze update corrigeert een probleem voor gebruikers van Mac OS X 10.5 (Leopard) waarbij Word, Excel of PowerPoint onverwacht worden afgesloten wanneer u een document opslaat in een 97-2004-bestandsindeling op een netwerkvolume dat het SMB-protocol gebruikt. Hier volgt een voorbeeld van het protocol:

  smb://computernaam/volumenaam
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u het hulpprogramma Office verwijderen gebruikt.
  Deze update verbetert de betrouwbaarheid wanneer u Office verwijderen gebruikt om vorige versies van Office te zoeken en te verwijderen. Met deze update wordt tevens een probleem opgelost voor gebruikers van Mac OS X 10.5 (Leopard) waarbij met Office verwijderen wordt gezocht naar exemplaren van Office die zijn opgeslagen in een Time Machine-back-up.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u werkt met bepaalde lettertypen van derden.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij bepaalde lettertypen van derden niet worden weergegeven in de lijst Lettertypen. Deze update corrigeert tevens een probleem waarbij bepaalde lettertypen niet correct worden toegepast wanneer u het lettertype selecteert in de lijst Lettertypen.

 • De beveiliging is verbeterd.
  Deze update verhelpt beveiligingsproblemen in Office 2008 die een kwaadwillende gebruiker de mogelijkheid bieden om het geheugen van uw computer te overschrijven met schadelijke programmacode. Voor meer informatie bekijkt u het volledige beveiligingsbulletin dat eerder in dit document is vermeld.

 • De stabiliteit is verbeterd bij het gebruik van Microsoft Projectgalerie.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij de Projectgalerie onverwacht wordt afgesloten. Dit probleem is opgelost dankzij rapportage van klanten hierover via het systeem voor foutrapportage van Microsoft.

 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u werkbalken gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij Office 2008-toepassingen niet meer reageren of onverwacht worden afgesloten wanneer u werkbalken gebruikt. Dit probleem is opgelost dankzij rapportage van klanten hierover via het systeem voor foutrapportage van Microsoft.

 • De tekstomloop in tekstvakken en vormen werkt goed wanneer u tabs invoegt.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij de tekstomloop in tekstvakken en vormen niet goed werkt wanneer u een reeks tabs invoegt. De tekst overschrijdt de gedefinieerde grenzen van het tekstvak of de vorm.

 • De Office Configuratieassistent importeert Office 2004-identiteiten die geen Entourage-items bevatten.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij de Office Configuratieassistent geen identiteiten kan importeren die zijn gemaakt in Office 2004 en die geen Entourage-items bevatten, zoals e-mail, agendagebeurtenissen, contactpersonen of taken.

Verbeteringen voor Microsoft Word 2008 voor Mac

 • De nauwkeurigheid is verbeterd wanneer u de grammatica controleert van Japanse tekst.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor in Word bepaalde Japanse tekst foutief als grammaticaal onjuist wordt aangemerkt.

 • Sjablonen voor visitekaartjes zijn beschikbaar in de publicatieweergave.
  In deze update zijn voor het eerst een aantal sjablonen voor visitekaartjes opgenomen die u kunt maken in de publicatieweergave. De nieuwe sjablonen zijn beschikbaar onder Visitekaartjes op het tabblad Publicatiesjablonen van de Elementengalerie.

 • Wijzigingen die worden gemaakt in de terugloopstijl van Microsoft Vergelijkingseditor-objecten en Microsoft Graph-grafiekobjecten werken correct.
  Deze update corrigeert een probleem voor gebruikers van Mac OS X 10.5 (Leopard) dat voorkomt dat wijzigingen kunnen worden aangebracht in de terugloopstijl van ingesloten Microsoft Vergelijkingseditor-objecten en Microsoft Graph-grafiekobjecten. Bij het wijzigen van de terugloopstijl wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Er is onvoldoende geheugen. Sla het document nu op.
 • Instellingen voor de achtergrond van de werkruimte worden nu toegepast op nieuwe documenten.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat de achtergrondinstelling Werkruimte aanpassen in de publicatieweergave en de weergave Indeling notitieblok automatisch wordt toegepast op nieuwe documenten.

 • Vergelijkingen, organigrammen en andere objecten worden correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat bepaalde objecten, zoals Microsoft Vergelijkingseditor-objecten en Microsoft Organization Chart-objecten correct worden weergegeven wanneer een document met deze objecten wordt opgeslagen in een Open XML-indeling, zoals .DOCX, en vervolgens wordt geopend in Word 2008.

 • Tekenopmaak wordt correct toegepast met de opdracht Herhalen.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat gewijzigde tekenopmaak in Word op de inhoud wordt toegepast wanneer u de opdracht Herhalen in het menu Bewerken gebruikt.

 • Verbeterde ondersteuning voor de schuiffunctie van de muis.
  Deze update verbetert de ondersteuning voor muiswiel en trackpads die schuifbewegingen ondersteunen. Gebruikers kunnen het muiswiel gebruiken of een schuifbeweging maken om door de inhoud van het navigatiedeelvenster of het paneel Stijlen op het Opmaakpalet te schuiven. Bovendien zijn de prestaties verbeterd wanneer u door de stijlen in het paneel Stijlen schuift.

 • De weergave Indeling notitieblok is verbeterd.
  Deze update introduceert diverse verbeteringen voor gebruikers van de weergave Indeling notitieblok.
  • Diverse problemen met het vernieuwen van de weergave zijn gecorrigeerd.
  • Namen en kleuren van tabbladen blijven behouden wanneer documenten in de weergave Indeling notitieblok worden bewerkt en vervolgens worden opgeslagen in Word 2007 voor Windows.
  • Wanneer u meerdere Indeling notitieblok-documenten opent en in een van deze documenten audionotities opneemt, krijgt alleen het document waarin de opname wordt vastgelegd de status 'Opnemen'.
  • Wanneer u gegevens plakt in een Indeling notitieblok-document, wordt de opmaak van de gegevens aangepast aan de opmaak in het document.
 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u Japanse tekst invoert.
  Voor gebruikers van de Japanse versie van Word 2008 of de Engelse versie van Word 2008 waarin Japanse functies zijn ingeschakeld, corrigeert deze update een probleem waardoor de prestaties afnemen wanneer u Japanse tekst typt of met pijltoetsen door de Japanse tekst schuift.

 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u Documentstructuur gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat het selecteren van items in de documentstructuur moeilijk maakt. Bovendien verbetert deze update de responstijd van de documentstructuur wanneer u daarmee werkt.

 • Afbeeldingen met de WMF- of EMF-indeling worden correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat WMF- (Windows Metafile) of EMF-afbeeldingen (Enhanced Metafile) juist worden weergegeven wanneer u een document met deze afbeeldingen opent in Word 2008.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd voor gebruikers van niet-Engelse toetsenborden.
  Voor gebruikers van niet-Engelse toetsenborden corrigeert deze update een probleem dat ervoor zorgt dat in Word het ingestelde taalprogramma wordt genegeerd wanneer u de opdracht Taal in het menu Extra gebruikt.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document opent waarin de documentstructuur wordt weergegeven.
  Met deze update wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat onverwachte niveaukoppen in de documentstructuur verschijnen wanneer u een document opent waarin de documentstructuur wordt weergegeven.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document opslaat als webpagina.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Word een document als webpagina kan worden opgeslagen wanneer dit een afbeelding in WMF- (Windows Metafile) of EMF-indeling (Enhanced Metafile) bevat. Wanneer u de webpagina probeert op te slaan, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  De schijf is vol of er zijn te veel bestanden geopend.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document opslaat dat een Excel-grafiek bevat.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij u het volgende foutbericht ontvangt:
  Er is een bestandsfout opgetreden. Controleer de netwerkverbindingen en controleer of de schijf op de juiste manier is geplaatst en niet defect is.
  Dit probleem doet zich voor in de volgende situatie. U kopieert een Excel-diagram naar een Word-document, u selecteert Excel-diagram (gehele werkmap) op de infolabelknop Plakopties en slaat het Word-document vervolgens op in de DOCX-indeling.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u door een documentvenster schuift waarin meerdere pagina's naast elkaar worden weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de indeling van een document onjuist wordt weergegeven wanneer de pagina's van het document naast elkaar in een documentvenster worden weergegeven terwijl u door de pagina's schuift.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u dynamische en statische hulplijnen gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat bepaalde objecten niet goed worden uitgelijnd op de dichtstbijzijnde dynamische of statische hulplijn wanneer u het object sleept in de publicatieweergave.

 • Geselecteerde inhoud wordt correct bijgewerkt wanneer u een stijl toepast.
  Deze update corrigeert een probleem dat in sommige gevallen verhindert dat in Word de weergave van tabellen en andere inhoud goed wordt bijgewerkt wanneer u de inhoud selecteert en vervolgens een stijl selecteert in het paneel Stijlen op het Opmaakpalet.

 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u Franse en Duitse taalprogramma's of toetsenborden gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Word onverwacht wordt afgesloten wanneer u een Frans of Duits toetsenbord gebruikt of wanneer u de opdracht Taal in het menu Extra gebruikt om Franse of Duitse taalprogramma's in te schakelen.

 • Overschakelen van een andere toepassing naar Word is eenvoudiger geworden.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor het overschakelen naar Word gemakkelijker gaat wanneer andere toepassingen zijn geopend. Gebruikers kunnen nu klikken op het navigatiedeelvenster of op een schuifbalk in een Word-documentvenster om over te schakelen naar Word.

 • De tekst in de overzichtsweergave wordt correct weergegeven wanneer u de optie Eerste regel weergeven selecteert.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Word de tekst na de eerste regel van de eerste alinea in de hoofdtekst van het document wordt weergegeven wanneer u de optie Eerste regel weergeven selecteert op de werkbalk Overzicht.

 • Tekst met de opmaak Kleine kapitalen wordt juist weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij bepaalde tekens, zoals afbreekstreepjes, onjuist worden weergegeven wanneer u de tekenopmaak wijzigt in Kleine kapitalen.

 • De instelling 'Na' voor de alinea-afstand is gewijzigd voor nieuwe documenten.
  Naar aanleiding van feedback van onze klanten wordt met de instelling Na de alinea-afstand van nieuwe documenten gewijzigd van '10 pt' in '0 pt'. Zie de Help van Word voor meer informatie over het wijzigen van instellingen voor nieuwe documenten.

 • De infolabelknop Plakopties is nu beschikbaar wanneer u een vorm kopieert van het ene document met documentthema naar een ander document met documentthema.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Word de infolabelknop Plakopties wordt weergegeven wanneer u een vorm kopieert vanuit een document met een documentthema naar een document met een ander documentthema. Met de infolabelknop Plakopties kunt u het thema selecteren dat op de geplakte vorm wordt toegepast:
  • Het thema van het brondocument waarin u de vorm hebt gekopieerd.
  • Het thema van het doeldocument waarin u de vorm hebt geplakt.
 • De knop Beginwaarden in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole werkt correct.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat met de knop Beginwaarden in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole van het paneel Spelling en grammatica van Word-voorkeuren alle instellingen voor grammaticacontrole worden ingesteld op de beginwaarden. De knop werkt nu zoals verwacht.

 • De optie Opnieuw nummeren werkt correct voor genummerde lijsten.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Word de nummering in een genummerde lijst kan worden hervat wanneer u met de opdracht Opsommingstekens en nummering in het menu Opmaak de optie Opnieuw nummeren op het tabblad Nummers selecteert.

 • Werkbalkknoppen worden correct weergegeven wanneer u overschakelt naar een andere toepassing.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de knoppen op de werkbalk Standaard niet goed worden weergegeven of verdwijnen wanneer u schakelt tussen Word 2008 en andere toepassingen.

Verbeteringen voor Microsoft Excel 2008 voor Mac

 • Opties voor grafiekopmaak zijn hersteld.
  Deze update herstelt de volgende opties voor grafiekopmaak uit vorige versies van Office for Mac:
  • De optie Aangepaste foutbalken in het paneel Foutbalken voor gegevensreeksen.
  • De optie Inversie indien negatief in het paneel Opvulling voor gegevensreeksen en gegevenspunten.
  • De opties Maatstreepjes in het paneel Maatstreepjes voor grafiekassen.
  • Het vak Aslabels in het dialoogvenster Brongegevens selecteren.
 • De controle op compatibiliteitsproblemen is verbeterd.
  Deze update verbetert de mogelijkheid van Excel om u te waarschuwen voor mogelijke compatibiliteitsproblemen met een werkmap wanneer u de werkmap opslaat in een bestandsindeling die niet compatibel is met vorige Excel-versies. Dit geldt voor versies van Excel voor Windows.

 • De compatibiliteit is verbeterd.Deze update corrigeert diverse problemen die verhinderen dat Excel 2008 voor Mac-werkmappen in Excel voor Windows-versies op de juiste wijze worden geopend en opgeslagen. Deze update verbetert bovendien de compatibiliteit met werkmappen met de Open XML-bestandsindeling.

 • Celopmaak voor valuta's wordt correct opgeslagen.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat in Excel de celopmaak met valutanotatie niet goed wordt opgeslagen als celopmaak met getalnotatie. Dit probleem is met name lastig voor gebruikers die werken met andere valutasymbolen dan het dollarteken.

 • De functie Formaat wijzigen van de formulebalk is verbeterd.
  Deze update wijzigt de werking van de formulebalk wanneer u de standaardpositie van de formulebalk onder de menubalk wijzigt of het formaat van de formulebalk wijzigt. Als u de formulebalk verplaatst of de breedte van de formulebalk wijzigt, wordt deze wijziging opgeslagen en wordt het formaat van de formulebalk niet meer automatisch aangepast aan de volledige breedte van het scherm, ook niet als u de formulebalk terugplaatst op de standaardpositie onder de menubalk. Als u het automatisch aanpassen van het formaat wilt herstellen, verwijdert u het voorkeurenbestand com.microsoft.excel.plist en start u Excel opnieuw. Let er op dat als u dit voorkeurenbestand verwijdert, alle Excel-voorkeuren worden ingesteld op de beginwaarden.

 • De formules in een berekende kolom worden op de juiste wijze aangepast wanneer u een afhankelijke kolom invoegt in of verwijdert uit een grootboekblad.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de formules in een berekende kolom een #VERW!-bladfout genereren wanneer een afhankelijke kolom wordt verwijderd. Bovendien worden de formules in een berekende kolom aangepast aan de ingevoegde afhankelijke kolom wanneer u een afhankelijke kolom invoegt in een grootboekblad. U krijgt een waarschuwing wanneer u een afhankelijke kolom invoegt of verwijdert waardoor de formules in een berekende kolom zullen veranderen.

 • De opmaak van hyperlinks blijft bewaard wanneer u een Excel 97-2004-werkmap opent.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Excel de hyperlinkopmaak verwijdert uit cellen die hyperlinks bevatten wanneer u een werkmap opent die is opgeslagen in een Excel 97-2004-bestandsindeling.

 • Pagina-einden kunnen naar andere locaties worden gesleept in normale weergave.
  Deze update introduceert een verbetering waardoor u pagina-einden naar een nieuwe locatie op een werkblad kunt slepen wanneer u het werkblad in de normale weergave bekijkt. Deze verbetering herstelt de functionaliteit uit vorige Excel-versies in pagina-eindevoorbeeld. In de normale weergave worden pagina-einden weergegeven als streepjeslijnen tussen rijen en kolommen.

 • De prestaties zijn verbeterd.
  Deze update corrigeert diverse problemen die de prestaties beïnvloeden wanneer u de volgende bewerkingen uitvoert:
  • Gegevens invoeren
  • Door het werkblad schuiven
  • Complexe formules berekenen
  • Formules bewerken met de Formulebouwer
  • Celopmaak wijzigen
  • Werkmappen openen die veel werkbladen bevatten
 • De precisie en betrouwbaarheid zijn verbeterd voor trendlijnen in diagrammen.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ervoor zorgen dat trendlijnen in Excel-diagrammen niet nauwkeurig zijn. Deze update corrigeert vooral het probleem dat trendlijnen met de optie R-kwadraat in grafiek weergeven het R-kwadraat niet op tienduizendste nauwkeurig weergeven.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u werkt met SmartArt-afbeeldingen.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat het formaat van SmartArt-afbeeldingen onverwacht wordt gewijzigd wanneer u een SmartArt-afbeelding invoegt en vervolgens gegevens invoert in een cel, of wanneer u een ander object invoegt, zoals een afbeelding of grafiek.

 • De stabiliteit en betrouwbaarheid zijn verbeterd wanneer u werkmappen afdrukt.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ervoor zorgen dat Excel onverwacht wordt afgesloten of waardoor werkmappen onjuist worden afgedrukt. Alle werkmappen worden in Excel correct afgedrukt in zwart-wit wanneer u de opdracht Pagina-instelling in het menu Bestand gebruikt om de optie Zwart-wit op het tabblad Blad in te stellen.

 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u een lege reeks verwijdert in het dialoogvenster Select Source Data.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij Excel onverwacht wordt afgesloten wanneer u een lege reeks verwijdert uit de lijst Reeks in het dialoogvenster Select Source Data.

 • De ondersteuning voor secundaire beeldschermen is verbeterd.
  Deze update corrigeert de volgende problemen voor gebruikers van computers met meer dan één beeldscherm.
  • Wanneer u klikt op de groene zoomknop (+) in een werkmapvenster op een secundair beeldscherm, wordt het formaat van dat venster gewijzigd, zonder dat dit invloed heeft op de andere geopende werkmapvensters.
  • Werkmappen die zijn opgeslagen met de XLS-indeling, worden geopend op een zichtbare locatie op Macintosh Intel-computers met twee of meer beeldschermen.
  • De werkmapgegevens worden goed weergegeven op secundaire beeldschermen wanneer u met de opdracht Nieuw venster in het menu Venster extra vensters voor dezelfde werkmap opent.

Verbeteringen voor Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac

 • Verbroken koppelingen naar filmbestanden worden nu correct opgeslagen nadat ze zijn hersteld.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat PowerPoint wijzigingen aan de locatie van een gekoppeld filmbestand kan opslaan. Als u een verbroken koppeling naar een filmbestand herstelt en vervolgens de presentatie opslaat, blijft de koppeling verbroken wanneer u de presentatie vervolgens weer opent.

 • De weergave van inhoud in het overzichtsvenster is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de tekst in het overzichtsvenster niet goed wordt weergegeven, waardoor de tekst onder in het overzichtsvenster moeilijk kan worden geselecteerd.

 • De weergave en reactietijden zijn verbeterd wanneer u statische hulplijnen sleept.
  Deze update corrigeert een probleem dat het slepen van een statische hulplijn in een dia bijzonder moeilijk maakt. Deze update corrigeert ook een probleem dat ervoor zorgt dat een lichtblauw vak verschijnt wanneer u een statische hulplijn naar een andere plaats op de dia sleept.

 • De weergave is verbeterd wanneer u tijdens een diavoorstelling overschakelt naar een andere toepassing.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij onverwacht een witte lijn verschijnt op een dia wanneer u overschakelt naar de Finder of een andere toepassing en vervolgens terugschakelt naar de actieve diavoorstelling in PowerPoint.

 • De meeste bestandsindelingen voor PowerPoint-presentaties kunnen nu worden toegevoegd aan het tabblad Diathema's.
  Deze update introduceert de mogelijkheid om PowerPoint-presentaties die zijn opgeslagen in de bestandsindeling .PPTX, .PPT, .POT en .POTX, in de volgende map te plaatsen:
  /Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Als deze bestanden worden toegevoegd aan de map My Themes, zijn de diathema's van de presentatie beschikbaar in de groep Aangepaste thema's op het tabblad Diathema's van de Elementengalerie wanneer u PowerPoint opnieuw opent.

 • De algehele stabiliteit is verbeterd.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ertoe leiden dat PowerPoint onverwacht wordt afgesloten. Dit probleem is opgelost dankzij rapportage van klanten hierover via het systeem voor foutrapportage van Microsoft.

 • De prestaties en stabiliteit zijn verbeterd wanneer u afdrukt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de prestaties tijdens het afdrukken afnemen. Deze update corrigeert tevens een probleem dat ervoor zorgt dat PowerPoint onverwacht wordt afgesloten wanneer u een presentatie afdrukt op een printer met hoge resolutie.

 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u complexe objecten, animaties en overgangen in een diavoorstelling gebruikt.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ertoe leiden dat de prestaties van PowerPoint afnemen wanneer u een diavoorstelling met complexe objecten, animaties en oergangen afspeelt.

 • Afbeeldingen worden goed weergegeven wanneer u een afbeelding invoegt in een tijdelijke aanduiding voor afbeeldingen.
  Deze update corrigeert tevens een probleem dat ervoor zorgt dat afbeeldingen slechts gedeeltelijk worden weergegeven wanneer u de afbeeldingen plaatst in een tijdelijke aanduiding voor afbeeldingen op een dia. Bovendien corrigeert deze update een probleem voor dia's met meerdere tijdelijke plaatsaanduidingen. Hierdoor wordt een afbeelding die naar een tijdelijke aanduiding wordt gesleept altijd weergegeven in de eerste tijdelijke aanduiding op de dia. Dit gebeurt ook als de afbeelding niet in de eerste tijdelijke aanduiding wordt ingevoegd.

 • PowerPoint 2008-presentaties kunnen nu worden geopend in PowerPoint Mobile.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat PPTX-bestanden die gemaakt zijn in PowerPoint 2008, geopend worden in PowerPoint Mobile. De PowerPoint Mobile-versie van PowerPoint is bedoeld voor telefoons waarop Windows Mobile wordt uitgevoerd.

 • Miniaturen van dia's kunnen nu op meer dan 100% worden weergegeven in de diasorteerderweergave.
  Deze update introduceert de mogelijkheid om het formaat van diaminiaturen te vergroten in de diasorteerderweergave. Gebruikers kunnen het formaat van diaminiaturen vergroten in het vak In-/uitzoomen op de werkbalk Standaard.

 • De stabiliteit en compatibiliteit zijn verbeterd wanneer u presentaties opent en vervolgens opslaat.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ervoor zorgen dat PowerPoint onverwacht wordt afgesloten, niet meer reageert of gegevens verliest wanneer u de presentatie opent, wijzigt en vervolgens opslaat.

 • Regelafbrekingsregels Standaard en Aangepast zijn hersteld voor Japanse tekst.
  Voor gebruikers van de Japanse versie van PowerPoint 2008 of de Engelse versie van PowerPoint 2008 waarin Japanse functies zijn ingeschakeld, zijn de regelafbrekingsregels Standaard en Aangepast beschikbaar via de opdracht Typografie in het menu Extra. PowerPoint 2008-gebruikers hoeven zich niet meer te beperken tot de 'Strikt'-regelafbrekingsregels.

 • De ondersteuning voor objectselectie is nu opgenomen in de AppleScript-woordenlijst.
  Deze update introduceert een aantal nieuwe klassen en opdrachten naast updates voor bestaande klassen en opdrachten. Met de nieuwe klassen en opdrachten kunnen AppleScript-gebruikers scripts maken waarmee objecten worden geselecteerd en bewerkingen op geselecteerde objecten worden uitgevoerd. De volgende nieuwe of bijgewerkte klassen en opdrachten zijn nu beschikbaar in de AppleScript-woordenlijst van PowerPoint:
  • Nieuwe klassen:
   • selection (PowerPoint-suite)
   • shape range (Drawing-suite)
   • slide range (PowerPoint-suite)
  • Nieuwe opdrachten:
   • unselect (PowerPoint-suite)
   • align (Drawing-suite)
   • distribute (Drawing-suite)
   • group (Drawing-suite)
   • ungroup (Drawing-suite)
   • regroup (Drawing-suite)
   • copy shape range (Drawing-suite)
   • cut shape range (Drawing-suite)
  • Bijgewerkte klassen:
   • document window (PowerPoint-suite)
  • Bijgewerkte opdrachten:
   • select (Standard-suite)
   • delete (Standards-suite)
   • duplicate (Standard-suite)
   • apply template (PowerPoint-suite)
   • apply theme (PowerPoint-suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint-suite)
   • copy object (PowerPoint-suite)
   • cut object (PowerPoint-suite)
   • apply (Drawing-suite)
   • flip (Drawing-suite)
   • get action setting for (Drawing-suite)
   • pick up (Drawing-suite)
   • reroute connections (Drawing-suite)
   • set shapes default properties (Drawing-suite)
   • z order (Drawing-suite)

 • Overgangen kunnen nu worden toegepast op diamodellen.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat gebruikers een overgang kunnen toepassen op een diamodel voor een presentatie.

 • Instellingen voor verticale uitlijning van de tijdelijke aanduiding Titel in het Office-thema zijn gewijzigd.
  Deze update wijzigt de instelling voor verticale uitlijning van de tijdelijke aanduiding Titel in het standaard Office-thema in de uitlijning Midden. In vorige versies van PowerPoint 2008 was de verticale uitlijning ingesteld op Boven. Deze wijziging is aangebracht naar aanleiding van feedback van Japanse gebruikers.

Verbeteringen voor Microsoft Entourage 2008 voor Mac

 • Vervaldatums in herinneringen voor terugkerende gebeurtenissen die de hele dag duren, worden correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem waarbij herinneringen met een onjuiste vervaldatum of zonder vervaldatum worden weergegeven in de toepassing Microsoft Office Herinneringen. Dit geldt voor terugkerende gebeurtenissen die de hele dag duren en die zijn gemaakt in Outlook of in Outlook Web Access.

 • De export van contactgegevens naar de VCF-indeling (vCard) is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Entourage contactgegevens kunnen worden geëxporteerd naar de VCF-indeling (vCard) als deze gegevens geen foto bevatten.

 • De ondersteuning is verbeterd wanneer u uitgebreide tekens gebruikt als sneltoets voor 'My Day'-voorkeuren.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat de instelling My Day toetsenbordsneltoets in My Day-voorkeuren uitgebreide tekens accepteert als sneltoets. Dit probleem doet zich voor wanneer een niet-Amerikaans toetsenbord wordt gebruikt voor invoer van een sneltoets.

 • De stabiliteit is verbeterd voor Microsoft Sync Services.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Microsoft Sync Services soms onverwacht wordt afgesloten. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor wanneer Microsoft Sync Services een agendagebeurtenis synchroniseert die is opgeslagen als ICS-bestand en de agendagebeurtenis is geïmporteerd in de Entourage-agenda in Apple iCal.

 • Certificaatverificatie op de client wordt nu ondersteund voor Exchange-serveraccounts.
  Deze update introduceert ondersteuning voor SSL v3-certificaatverificatie (Secure Sockets Layer) en TLS-certificaatverificatie (Transport Layer Security) op de client voor RSA- en DSA-sleutels wanneer u een smartcard gebruikt voor verbinding met een account op een server waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd.

 • Beschikbaarheidsinfo wordt correct weergegeven voor Exchange-gebruikers in gemengde omgevingen.
  Deze update corrigeert een probleem voor gebruikers van een account op een server waarop Exchange Server 2007 wordt uitgevoerd in een netwerk met diverse servers waarop zowel Exchange Server 2007 als Exchange Server 2003 wordt uitgevoerd. Het probleem zorgt ervoor dat Entourage onjuiste beschikbaarheidsinfo verzendt naar gebruikers van een account op een server waarop Exchange Server 2003 wordt uitgevoerd.

 • De prestaties zijn verbeterd wanneer u overschakelt naar de agenda.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de prestaties van Entourage afnemen wanneer u overschakelt naar de agenda.

 • De stabiliteit en foutafhandeling zijn verbeterd wanneer u een POP-account gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage niet meer reageert wanneer een 'verdacht bericht'-fout wordt aangetroffen terwijl Entourage is verbonden met een POP-e-mailaccount. De 'verdacht bericht'-fouten worden in Entourage nu overgeslagen en Entourage gaat door met downloaden van de resterende e-mailberichten van de POP-account.

 • E-mailberichten met hyperlinks worden correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage bepaalde e-mailberichten met hyperlinks niet goed weergeeft. Het resultaat is dat de tekst na een hyperlink met een andere kleur en tekenstijl wordt weergegeven dan verwacht.

 • Het definitiebestand voor ongewenste e-mail is bijgewerkt.
  Deze update verbetert de effectiviteit van het Entourage-filter voor ongewenste e-mail door een bijgewerkt definitiebestand. Het definitiebestand wordt gebruikt om te bepalen welke e-mailberichten als ongewenste berichten worden verwerkt.

 • De tekst in e-mailberichten behoudt de oorspronkelijke tekengrootte wanneer deze wordt verzonden vanuit niet-Engelse versies van Entourage.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de tekengrootte van tekst in e-mailberichten telkens groter wordt wanneer het bericht wordt verzonden of ingevoegd in het antwoordbericht. Dit probleem geldt voor gebruikers van niet-Engelse versies van Entourage.

 • Geïmporteerde e-mailberichten behouden de oorspronkelijke datum en tijd van ontvangst.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de ontvangstdatum en -tijd van een e-mailbericht dat wordt geïmporteerd, wordt gewijzigd in de datum en tijd waarop het in Entourage is geïmporteerd.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u de Afwezigheidsassistent gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat de Afwezigheidsassistent soms geen verbinding kan maken met een account op een Exchange Server 2007-server. Wanneer dit probleem optreedt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Aanwezigheidsstatus is tijdelijk niet beschikbaar omdat Entourage geen verbinding kan maken met de server.
 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u een e-mailbericht opent dat een bijlage bevat.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage onverwacht wordt afgesloten wanneer u een e-mailbericht met bijlage opent.

 • De ondersteuning voor hyperlinks is verbeterd.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ervoor zorgen dat Entourage hyperlinks niet goed weergeeft, zoals lange hyperlinks, hyperlinks die uitgebreide tekens bevatten en hyperlinks die tussen aanhalingstekens staan.

 • Contactpersonen en agendagebeurtenissen worden niet gedupliceerd wanneer u voor het eerst synchroniseert met een iPhone.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat dubbele contactpersonen en gebeurtenissen in Entourage verschijnen nadat u voor het eerst uw contactpersonen en gebeurtenissen synchroniseert met een iPhone of met een iPod Touch via iTunes.

 • De betrouwbaarheid en stabiliteit zijn verbeterd wanneer u Microsoft Database Utility gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Microsoft Database Utility onverwacht wordt afgesloten of niet goed wordt uitgevoerd. Dit probleem doet zich voor wanneer u een Entourage-database verifieert, comprimeert of opnieuw opbouwt.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u Geavanceerd zoeken gebruikt.
  Deze update corrigeert diverse problemen die ervoor zorgen dat bepaalde zoekcriteria geen resultaten opleveren bij gebruik van de opdracht Geavanceerd zoeken in het menu Bewerken voor het zoeken naar items in Entourage, terwijl die zoekcriteria juist wel resultaten zouden moeten genereren. Voor deze verbetering moet u de Spotlight-zoekindex voor Entourage opnieuw maken. Open het menu Entourage en klik op Voorkeuren om de zoekindex te maken. Klik vervolgens onder Algemene voorkeuren op Spotlight en klik op Opnieuw opbouwen.

 • Entourage 2008 kan tegelijk met Entourage 2004 worden uitgevoerd.
  Deze update corrigeert diverse problemen die verhinderen dat Entourage 2008 gelijktijdig met Entourage 2004 op een computer kan worden uitgevoerd.

 • Gewijzigde kolominstellingen in een willekeurige Entourage-weergave kunnen nu worden hersteld.
  Deze update introduceert een optie waarmee u de standaardwaarden kunt herstellen van kolominstellingen in een willekeurige Entourage-weergave. Als u de kolominstellingen voor een weergave wilt herstellen, schakelt u naar de weergave, opent u het menu Beeld, wijst u Kolommen aan en klikt u op Standaardwaarden herstellen.

 • Gedeelde bestanden worden correct weergegeven in Projecten.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Entourage Projecten het pictogram Gedeeld wordt weergegeven naast gedeelde bestanden in een project.

 • Alle deelnemers aan een vergadering kunnen de volledige lijst met deelnemers weergeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat deelnemers aan een vergadering de volledige deelnemerslijst kunnen bekijken. In vorige versies van Entourage 2008 kon alleen de organisator van de vergadering de volledige lijst weergeven.

 • De stabiliteit is verbeterd bij gebruik van het dialoogvenster Andere identiteit.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage onverwacht wordt afgesloten wanneer u een AppleScript-script uitvoert of op de koppeling 'mailto' klikt wanneer het dialoogvenster Andere identiteit is geopend. Dit probleem is opgelost dankzij rapportage van klanten hierover via het systeem voor foutrapportage van Microsoft.

 • Er is ondersteuning toegevoegd voor automatische detectie van accountinstellingen in Exchange Server 2007.
  Deze update introduceert ondersteuning voor automatische detectie van accountinstellingen voor gebruikers met accounts op een server waarop Exchange Server 2007 wordt uitgevoerd. Deze functie is ook beschikbaar in Outlook 2007.

 • Bijlagen kunnen nu worden verwijderd uit e-mailberichten van Exchange-accounts.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Entourage bijlagen worden verwijderd uit e-mailberichten die zijn opgeslagen op een server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd.

 • Ondersteuning voor het bewerken van de inhoud van Exchange-berichten via AppleScript en het synchroniseren van de wijzigingen met de server.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Entourage met een AppleScript-script de inhoud wordt gewijzigd van een e-mailbericht dat is opgeslagen op een server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd.

 • Gewijzigde vervaldatums voor items in de Takenlijst worden correct gesynchroniseerd met een Exchange-account.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat Entourage wijzigingen van vervaldatums kan synchroniseren voor items in de Takenlijst, zoals het wijzigen van de vervaldatum van een item in Geen vervaldatum.

 • Gmail-accounts worden nu automatisch ingesteld voor gebruik van IMAP.
  Deze update wijzigt de standaardconfiguratie van Gmail-accounts in Entourage voor gebruik van het IMAP-protocol in plaats van het POP-protocol.

 • Bestandsbijlagen met gecomprimeerde bestanden (ZIP-bestanden) met een slash in de bestandsnaam worden correct verzonden.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat Entourage gecomprimeerde bestanden (ZIP-bestanden) als bijlage kan verzenden wanneer de bestandsnaam een slash (/) bevat.

 • Terugkerende gebeurtenissen bevatten de goede startdatum indien geopend vanuit My Day.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat voor een exemplaar van een terugkerende gebeurtenis de foutieve startdatum 'Vrijdag 1 januari 1904' wordt weergegeven wanneer u dat exemplaar opent in My Day.

 • Antwoorden op vergaderverzoeken bevatten niet meer de tekst van het vergaderverzoek in de hoofdtekst van het bericht.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage de tekst van een vergaderverzoek opneemt in de hoofdtekst van het antwoordbericht, ook als de deelnemer het antwoord niet bewerkt. Dit probleem overschrijft de automatische regel voor Outlook-gebruikers die hebben ingesteld dat antwoorden zonder het originele bericht in de tekst van het bericht niet mogen worden ontvangen.

 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u door een e-mailbericht bladert dat complexe HTML bevat.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage niet meer reageert wanneer u met een muiswiel of trackpad-beweging door de inhoud schuift van een e-mailbericht dat complexe HTML bevat.

 • Afbeeldingen die zijn gekopieerd uit Safari of andere toepassingen worden correct geplakt in Entourage e-mailberichten.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat afbeeldingen die uit Safari zijn gekopieerd, als webadres in Entourage e-mailberichten worden geplakt. Deze update corrigeert tevens een probleem dat ervoor zorgt dat afbeeldingen die zijn gekopieerd uit andere Macintosh-toepassingen niet in Entourage e-mailberichten kunnen worden geplakt.

 • Gecodeerde berichten kunnen nu worden verzonden naar contactpersonen die niet in uw adresboek staan.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat in Entourage het digitale S/MIME-certificaat wordt geweigerd voor een contactpersoon die niet in uw adresboek staat en voor wie u het digitale certificaat selecteert nadat het volgende bericht verschijnt:
  Voor sommige geadresseerden zijn geen coderingscertificaten gevonden in het adresboek van Entourage. Wilt u op de LDAP-server zoeken?
  Klik op Ja om de gebruiker te selecteren in het dialoogvenster Namen controleren.

 • Geopende bestanden in bestandsshares in het netwerk worden correct verwerkt wanneer u een geopend bestand verzendt als bijlage.
  Voor gebruikers van Macintosh Intel-computers corrigeert deze update een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage traag wordt uitgevoerd of niet meer reageert wanneer u een bestand verzendt dat als e-mailbijlage is geopend op een andere computer. Als dit probleem zich voordoet, wordt nu een bericht weergegeven dat het bestand is geopend op een andere computer.

 • Contactpersonen en berichten in openbare en gedeelde mappen worden niet weergegeven in de Takenlijst.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat gebruikers contactpersonen en berichten in openbare en gedeelde mappen kunnen aanmerken als Takenlijst-items. Contactpersonen en berichten in openbare en gedeelde mappen mogen standaard niet worden weergegeven in de Takenlijst.

 • HTML-handtekeningen worden correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat bepaalde HTML-handtekeningen HTML-code in de hoofdtekst van een e-mailbericht weergeven.

 • Office-herinneringen worden niet weergegeven wanneer een andere toepassing in schermvullende weergave wordt uitgevoerd.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Office-herinneringen worden weergegeven wanneer een andere toepassing in schermvullende weergave wordt uitgevoerd, zoals een PowerPoint-diavoorstelling of een schermvullende videochat in Microsoft Messenger.

 • Een domeinnaam is niet meer nodig voor aanmelding met een Exchange-account waarvoor UPN-verificatie is vereist.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage een domeinnaam vereist voor aanmelding met een account op een server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd waarvoor UPN-verificatie nodig is.

 • PDF-bijlagen blijven behouden.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage de eerste pagina van een PDF-bijlage converteert naar een PNG-afbeelding wanneer de PDF-bijlage naar de hoofdtekst van het e-mailbericht wordt gesleept. De PDF-bijlagen worden nu in hun geheel verzonden en de bijlagen worden niet geconverteerd.

 • Bestanden met de indeling vCard (.VCF), iCalendar (.ICS) en e-mailindeling (.EML) worden in Entourage geopend wanneer Entourage is ingesteld als de standaard e-mailtoepassing.
  Deze update corrigeert een probleem dat verhindert dat Entourage als standaardtoepassing voor vCard-, iCal- en e-mailbestanden kan worden ingesteld. Wanneer u Entourage nu als de standaard e-mailtoepassing instelt, worden deze bestanden in Entourage geopend wanneer u daarop dubbelklikt.

 • Het aantal ongelezen berichten is verbeterd voor IMAP-accounts.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage het aantal ongelezen berichten op de IMAP-server weergeeft. Entourage telt nu alleen het aantal berichten dat nog niet is gelezen op de computer waarop Entourage wordt uitgevoerd.

 • Namen van contactpersonen worden afgedrukt in de toegewezen categoriekleur in plaats van in zwart-wit.
  Deze update corrigeert een probleem dat ervoor zorgt dat Entourage de namen van contactpersonen altijd afdrukt in zwart-wit in plaats van in de kleur van de categorie waaraan de contactpersoon is toegewezen.

Vereisten

Controleer voordat u de update voor Office 2008 SP1 (12.0.1) installeert of Mac OS X 10.4.9 (Tiger) of een latere versie van het Macintosh-besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd.Om te controleren of uw computer aan deze vereiste voldoet, opent u het Apple-menu en klikt u op Over deze Macintosh.

De update verkrijgen

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het Microsoft Office 2008 voor Mac Service Pack 1 (12.1.0) nu downloaden.

Releasedatum: 13 mei 2008

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Bijgewerkte bestanden

Voor een volledige lijst met de bestanden die door deze update worden toegevoegd of gewijzigd, dubbelklikt u op het installatieprogramma voor de update en klikt u op Bestanden weergeven in het Archief-menu.


Opmerkingen

De Office 2008 SP1-update (12.1.0) is ook beschikbaar via Microsoft Automatisch bijwerken. Automatisch bijwerken is een programma waarmee Microsoft-software automatisch up-to-date blijft.Als u Automatisch bijwerken wilt gebruiken, start u een programma van Microsoft Office. Open vervolgens het menu Help en klik op Controleren op updates.Meer informatie over bronnen voor Office 2008 voor Mac kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 952331 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback