Beschrijving van 2007 Microsoft Office servers Service Pack 2 (SP2) en van 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 2 (SP2)

INLEIDING

Met het pakket 2007 Microsoft Office servers Service Pack 2 (SP2) beschikken klanten over de meest recente updates voor de serverproducten van 2007 Office. Deze update bevat twee hoofdcategorieën met correcties:
 • Nog niet eerder gepubliceerde correcties die speciaal voor dit servicepack zijn gemaakt.
  • Naast algemene productcorrecties betreft het hier verbeteringen op het gebied van stabiliteit, prestaties en beveiliging.
 • Alle openbare updates, beveiligingsupdates, cumulatieve updates en hotfixes die zijn uitgebracht tot en met februari 2009.
Opmerking Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 is vereist voor 2007 Microsoft Office servers SP2.

Lees het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voordat u dit servicepack gaat implementeren:


945013 Implementatie van 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 en Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1

Meer informatie

Overzicht van verbeteringen in Service Pack 2 (SP2)

Een beschrijving van enkele belangrijke verbeteringen in SP2 die de Office Server-teams onder de aandacht willen brengen.
Enterprise Content Management (ECM)
 • Er zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot de prestaties en de stabiliteit van de functie voor het implementeren van inhoud en van de functie Variaties.
 • Er is een nieuwe opdracht toegevoegd aan het hulpprogramma Stsadm.exe. Dit hulpprogramma biedt de volgende functionaliteit:
  • Beheerders van SharePoint kunnen de functie Variaties gebruiken voor het scannen van een site op fouten, het melden van de fouten en het verhelpen van bepaalde problemen.
  • Het zoeken en repareren van ontbrekende peer-relaties en beschadigde vermeldingen in de interne lijst met relaties tussen variaties.
  • Het op een betere manier beheren van de doorgifte van grote hoeveelheden variaties.
Microsoft Office Excel- en Microsoft Office Access-services
 • Er zijn correcties aangebracht om het openen van momentopnamen te verbeteren, zelfs als er geen SharePoint-hoofdsite is.
 • Er zijn correcties aangebracht om te voorkomen dat berekeningen in bepaalde gevallen onjuist worden weergegeven.
 • De verbindingen met kubussen zijn verbeterd door het gebruik van ODC-bestanden wanneer er een andere taal dan het Engels wordt gebruikt.
 • De prestaties van scenario's met programmacode zijn verbeterd.
 • Er zijn correcties aangebracht met betrekking tot voorwaardelijke opmaak in Mozilla Firefox-browsers.
 • De ondersteuning voor het genereren van Excel Web Access-webonderdelen op nieuwe sites is verbeterd.
Microsoft Office Groove Server (alleen 64-bits versie)
 • Het aantal werkruimten voor het delen van bestanden is nu beperkt tot 64 in Office Groove Server 2007 Data Bridge om er zeker van te zijn dat alle werkruimten kunnen worden gesynchroniseerd. Deze limiet geldt alleen voor nieuw toegevoegde werkruimten voor het delen van bestanden. Als u al meer dan 64 werkruimten voor het delen van bestanden hebt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.
 • De betrouwbaarheid van de synchronisatiefunctie is verbeterd.
 • Groove Server 2007 Manager kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd met SQL Server 2008.
 • De LDAP-connectiviteit (Lightweight Directory Access Protocol) en de functie voor automatische activering van Groove zijn verbeterd.
 • De foutrapportage op de Groove Relay-server is verbeterd.
 • De stabiliteit van de Groove Relay-server is verbeterd.
Forms Server
 • De visuele rendering en prestaties van het weergeven van een sterretje voor het volgende bericht zijn verbeterd:
  Mag niet leeg zijn
 • De functionaliteit en rendering van het besturingselement Tekst met opmaak zijn verbeterd in InfoPath Forms Services.
 • De functionaliteit voor digitale handtekeningen voor InfoPath Forms Services is verbeterd.
 • De prestaties van grote browserformulieren in InfoPath Form Services (IPFS) zijn verbeterd door het verkleinen van InfoPath-sjablonen die worden gepubliceerd naar IPFS. Hierdoor kunnen formulieren ook sneller worden weergegeven.
Project Server
 • De wachtrijservice is aangepast om te voorkomen dat er gedurende lange perioden grote hoeveelheden geheugen worden gebruikt.
 • De prestaties van bepaalde databasetabelindexen zijn verbeterd.
 • De functionaliteit voor kostenresources is verbeterd. De server heeft nu bijvoorbeeld geen problemen meer met het verwerken van taken waarbij materiaal- of werkresources aan dezelfde taak zijn toegewezen.
 • Er zijn op bepaalde gebieden verbeteringen aangebracht, zoals resourceplanningen, het samenstellen van teams en de planningsengine van de server.
Search Server
 • Verbeteringen ten aanzien van de betrouwbaarheid en stabiliteit van het crawlen in WSS, in SharePoint en in een zeer grote verzameling, evenals het terugzetten van back-ups.
 • Er is een nieuwe opdracht toegevoegd aan het hulpprogramma Stsadm.exe waarmee beheerders van SharePoint de parameter Multiplier van de queryprocessor kunnen optimaliseren. Deze parameter kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het indexeren door SSP van inhoudsbronnen met zeer strikt ingestelde machtigingen en veel duplicaten te optimaliseren.
 • De nauwkeurigheid van zoekbewerkingen met getallen is verbeterd. Er is bijvoorbeeld aanvullende ondersteuning voor grote getallen waarin een punt wordt gebruikt als scheidingsteken tussen blokken van drie cijfers (zoals 1.000.000), voor getallen tussen 9 en 40 tekens, en voor getallen die worden gescheiden door spaties.
Platformondersteuning

De servicepacks downloaden en installeren

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket 2007 Microsoft Office servers Service Pack 2 (x86) nu downloaden.
Download Download the 2007 Microsoft Office servers Service Pack 2 (x64) package now.
Downloaden Het pakket 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 2 (x86) nu downloaden.
Downloaden Het pakket 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 2 (x64) nu downloaden.
Als u een volledige lijst wilt zien met alle gepubliceerde SP2-pakketten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
968170 Overzicht van alle Service Packs 2 voor 2007 Office en Windows SharePoint Services 3.0

Downloadbare lijst met problemen die met dit servicepack worden opgelost

Er is een werkmap beschikbaar met een overzicht van de problemen die met dit servicepack worden opgelost.

Downloaden Het pakket 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx nu downloaden.

Opmerking Deze werkmap is uitsluitend in het Engels beschikbaar en zal niet worden vertaald naar andere talen.

Meer informatie

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 953334 - Laatst bijgewerkt: 6 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback