Beschrijving van de Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.1-update

INLEIDING

In dit artikel wordt de Microsoft Office 2008 voor Mac-update 12.1.1 beschreven. Deze update bevat meerdere wijzigingen, waarmee de stabiliteit en de prestaties van Office 2008 voor Mac-programma's worden verbeterd.

Meer informatie

Bekende problemen met deze update

 • Symptomen

  Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u deze update probeert te installeren:

  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message.

  Oorzaak

  Dit probleem kan optreden als er Office voor Mac-toepassingen actief zijn als u de update probeert te installeren.  Oplossing

  Om dit probleem op te lossen, sluit u alle Office voor Mac-toepassingen en Microsoft Messenger voor Mac voordat u updates voor Office 2008 installeert.

  Ga voor meer informatie over dit probleem naar de volgende Microsoft-website:

Verbeteringen die in de update zijn opgenomen

De Office 2008 voor Mac-update (12.1.1) bevat de volgende verbeteringen.

Verbeteringen voor alle Microsoft Office 2008 voor Mac-toepassingen

 • De stabiliteit is verbeterd.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor Office 2008-toepassingen onverwacht worden afgesloten wanneer u deze toepassingen opent of gebruikt.

 • Data in een schema worden correct weergegeven in Microsoft Word 2008 voor Mac en in Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor data in een schema onverwacht worden gewijzigd wanneer u een Word 2008-document of een PowerPoint 2008-presentatie met een schema opent.

Verbeteringen voor Word 2008 voor Mac

 • De spaties tussen woorden blijven behouden.

  Deze update corrigeert een probleem waarbij spaties tussen woorden verloren gaan wanneer u een document opent dat door Word 2008 voor Mac of door Microsoft Word 2007 is gemaakt of opgeslagen.

 • Macro's blijven behouden wanneer u een document met macro's opslaat.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor OnOpen- en OnClose-macro's niet correct worden uitgevoerd in versies van Word voor Mac en Word voor Windows die Visual Basic-macro's ondersteunen.

  Dit probleem doet zich voor in de volgende situatie:
  • U gebruikt Word 2008 om een document met deze macro's te openen en op te slaan.
  • U opent het document in een versie van Word dat Visual Basic-macro's ondersteunt.

 • Word-documenten worden correct geopend wanneer u dubbelklikt op het document of wanneer u het document van een website downloadt.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor Microsoft Word 2008 voor Mac Service Pack 1 (SP1) geen Word-documenten opent, wanneer u dubbelklikt op het document of wanneer u het document downloadt van een website. Met deze update wordt dit probleem verholpen voor de meest gebruikte documentbestandstypen.  Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, blijft Word 2008 echter voorkomen dat enkele oudere Word voor Mac-documentbestandstypen worden geopend wanneer u dubbelklikt op deze documenten. Dit gebeurt omdat deze documenten mogelijk een beveiligingsrisico vormen.


  Voor meer informatie over geblokkeerde bestandstypen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  953266 U kunt geen documenten openen die in een eerdere versie van Microsoft Word voor Mac zijn gemaakt (Het Engels).
 • Items in Indeling notitieblok-documenten blijven behouden wanneer het document wordt geconverteerd.


  Deze update corrigeert problemen waardoor items in Indeling notitieblok-documenten foutief worden weergegeven of informatie verliezen. Dit probleem doet zich voor wanneer het document is opgeslagen in een Open XML-indeling, zoals .docx, en daarna is opgeslagen in .doc-indeling of is geconverteerd door het conversieprogramma voor Open XML-bestandsindeling voor Mac.
  • Voor Japanse gebruikers en voor gebruikers van tekens met volledige breedte corrigeert deze update een probleem in Word 2008 waarbij tekens met volledige breedte in titels van sectietabbladen als strepen worden weergegeven.
  • Deze update corrigeert een probleem waarbij notitievlaggen, zoals selectievakken en prioriteitsindicatoren, worden omgezet in afbeeldingen, zelfs als het document opnieuw in Word 2008 wordt geopend.
  • Deze update corrigeert een probleem waarbij SmartArt-afbeeldingen worden omgezet in afbeeldingen, zelfs als het document opnieuw in Word 2008 wordt geopend.
 • De tekengrootte blijft behouden voor tekst in tabellen.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor de tekengrootte onverwacht wordt gewijzigd bij tekst in een tabel die is opgemaakt met een opmaakprofiel of met de functie AutoOpmaak.

  Dit probleem doet zich voor wanneer u een document met een tabel in een Open XML-indeling opslaat en het document vervolgens opnieuw opent.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een document met een vlakdiagram of ingevuld radardiagram opslaat met een .doc-indeling.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor Word de volgende foutberichten genereert:
  Word kan het document niet als het opgegeven bestandstype opslaan.
  Er is een bestandsfout opgetreden. Controleer uw netwerkverbindingen en controleer of de schijf correct is geplaatst en geen defecten vertoont.
  Dit probleem doet zich voor wanneer u een document probeert op te slaan dat een vlakdiagram of ingevuld radardiagram in de .doc-indeling bevat, die door de volgende producten wordt gebruikt:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Word 98
  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2004 voor Mac

Verbeteringen voor Microsoft Excel 2008 voor Mac

 • Internationale decimale scheidingstekens worden geaccepteerd voor foutbalken.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel 2008 de invoer van internationale decimale scheidingstekens weigert in enkele invoervakken voor Error Amount. Dit probleem doet zich voor wanneer u foutbalken maakt voor een lijndiagram of een spreidingsdiagram.

 • De betrouwbaarheid van het bijwerken van diagramgegevens is verbeterd.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor diagrammen incorrect worden bijgewerkt. Dit probleem doet zich voor als de diagram gebruikmaakt van gegevens die zijn berekend door een functie als VANDAAG, ASELECT, ASELECTTUSSEN, INDIRECT en VERSCHUIVING.

 • Excel-werkmappen worden correct geopend wanneer u dubbelklikt op de werkmap of wanneer u de werkmap downloadt van een website.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor werkmappen niet worden geopend door Microsoft Excel 2008 voor Mac Service Pack 1 (SP1) wanneer u dubbelklikt op de werkmap of wanneer u de werkmap downloadt van een website.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd voor het verwijzen of het maken van een koppeling naar een werkbladnaam die overeenkomsten bevat met een celverwijzing.

  Deze update corrigeert een probleem dat in Excel 2008 ontstaat wanneer een verwijzing of een koppeling naar een werkbladnaam overeenkomsten vertoont met een celverwijzing, zoals “foo1” of “ark50”.

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een formule berekent of bewerkt.

  Deze update corrigeert een probleem dat het volgende gedrag in Excel 2008 veroorzaakt:
  • Excel 2008 berekent geen formules wanneer u een werkmap opent.
  • Excel 2008 geeft onverwacht het volgende foutbericht weer wanneer u een formule bewerkt of opnieuw berekent:
   Dit is een kringverwijzing in een open werkmap, maar de verwijzingen kunnen niet worden weergegeven.

 • Ingesloten films worden niet meer gekopieerd wanneer u een werkmap in de .xls-indeling opslaat.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor ingesloten films in een werkmap dubbel (achter elkaar) worden weergegeven in een werkmap die is opgeslagen in de .xls-indeling.  De .xls-indeling wordt door de volgende versies van Excel gebruikt:
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 98
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2004 voor Mac
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een werkmap opslaat in de indeling Microsoft Excel 5.0-werkmap of in de indeling Microsoft Excel 95-werkmap.

  Deze update corrigeert een probleem waarbij soms gegevens verloren gaan wanneer u Excel 2008 SP1 gebruikt om een werkmap in de indeling Excel 5.0-werkmap of in de indeling Excel 95-werkmap op te slaan.

 • De draaitabelrapporten zijn verbeterd.

  Deze update corrigeert meerdere problemen bij het gebruik van draaitabelrapporten.
  • Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel 2008 onverwacht wordt afgesloten in de volgende situatie:
   • U bewerkt een formule die gebruikmaakt van de functie DRAAITABEL.OPHALEN.
   • U slaat de werkmap vervolgens op in de indeling Excel binaire werkmap (.xlsb).
  • De prestatie wordt verbeterd wanneer u een werkmap met een zeer groot draaitabelrapport opent, zoals een rapport met meer dan 32.000 rijen.
  • De compatibiliteit is verbeterd bij het opslaan van een werkmap met een draaitabelrapport in de indeling Excel-werkmap (.xlsx).
  • Deze update corrigeert een probleem waardoor u geen cellen in een draaitabelrapport kunt selecteren door de muisaanwijzer in een zijwaartse beweging over het draaitabelrapport te slepen.

Verbetering voor PowerPoint 2008 voor Mac

 • De prestaties zijn verbeterd.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor het lang kan duren voordat Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac Service Pack 1 (SP1) een presentatie heeft geopend. Dit probleem doet zich voor wanneer de presentatie tekst met bepaalde lettertypen bevat, zoals de lettertypen uit de “DFP”-familie.

Verbetering voor Microsoft Entourage 2008 voor Mac

 • De computer uit de slaapstand halen verloopt stabieler.

  Deze update corrigeert een probleem waardoor Entourage 2008 onverwacht wordt afgesloten wanneer u de computer uit de slaapstand haalt. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u de klep van een draagbare computer sluit en vervolgens opent.

Voorwaarden

Controleer voordat u de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.1 installeert, of op uw computer Mac OS X 10.4.9 (Tiger) of een latere versie van het Macintosh-besturingssysteem is geïnstalleerd.

Als u wilt controleren of uw computer aan deze voorwaarde voldoet, klikt u op Over deze Macintosh in het Apple-menu.

Daarnaast moet de update (12.1.0) voor Microsoft Office 2008 Service Pack 1 (SP1) op de computer zijn geïnstalleerd, voordat u de update voor Office 2008 voor Mac 12.1.1 installeert.

Ga als volgt te werk om te controleren of de update (12.1.0) voor Office 2008 SP1 is geïnstalleerd:
 1. Open het menu Ga naar en klik op Toepassingen.
 2. Open de map Microsoft Office 2008 en open vervolgens een willekeurige toepassing van Office. Open bijvoorbeeld Word.
 3. Klik in het menu Word op Over Word.
 4. Controleer in het dialoogvenster Over Word het versienummer naast Laatstgeïnstalleerde update.

De update verkrijgen

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.1-updatepakket nu downloaden.

Releasedatum: 24.06.08

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Vaststellen welke bestanden zijn toegevoegd of gewijzigd

Voor een volledige lijst met de bestanden die door deze update zijn toegevoegd of gewijzigd, dubbelklikt u op het installatieprogramma van de Office 2008 voor Mac 12.1.1-update en klikt u op Bestanden weergeven in het Archief-menu.

Opmerkingen
 • De Office 2008 voor Mac 12.1.1-update is ook beschikbaar via Microsoft Automatisch bijwerken. Automatisch bijwerken is een programma waarmee Microsoft-software automatisch up-to-date blijft.

  Als u Automatisch bijwerken wilt gebruiken, start u een programma van Office. Open vervolgens het menu Help en klik op Controleren op updates.
 • Meer informatie over bronnen voor Office 2008 voor Mac kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 953822 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback