Problemen met de installatie van updates voor 2007 Office of voor Windows SharePoint Services 3.0 onderzoeken en oplossen

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen kunt onderzoeken en oplossen die zich voordoen tijdens het installeren van een update voor een toepassing van 2007 Microsoft Office of voor Windows SharePoint Services 3.0.

Meer informatie

Fouttypen

Het niet kunnen installeren van een update kan verschillende oorzaken hebben. Vaak bevindt de computer zich niet in een toestand die noodzakelijk is om de update te kunnen installeren. Dit is het geval als de installatie beschadigd is of er bestanden per ongeluk zijn verwijderd. Een andere oorzaak kan zijn dat de internetverbinding wegvalt terwijl u probeert een update te installeren vanaf internet. Het is ook mogelijk dat er onvoldoende schijfruimte beschikbaar is om de update te installeren en heel af en toe is er iets mis met de update zelf.

Als u probeert een update te installeren voor een toepassing van 2007 Office of voor Windows SharePoint Services 3.0 en er een foutbericht verschijnt dat aangeeft dat de installatie is mislukt, kan dit artikel u helpen bij het vaststellen van de oorzaak van het probleem en het oplossen ervan.

Probleemoplossing

Als er tijdens de installatie van een update een fout optreedt, voert u deze stappen uit om vast te stellen wat er is misgegaan:

Stap 1. Zorg ervoor dat er logboekbestanden worden gegenereerd tijdens de installatie van de update

In 2007 Office Service Pack 2 en in alle updates die zijn gepubliceerd na februari 2009 is de functie voor het genereren van logboekbestanden standaard ingeschakeld. Als u een update wilt installeren die na februari 2009 is gepubliceerd, gaat u naar stap 2.

Als u een update hebt die vóór februari 2009 is gepubliceerd, moet u de installatie opnieuw uitvoeren met de schakeloptie /log om het genereren van logboekbestanden in te schakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Bewaar het EXE-bestand dat problemen geeft op het bureaublad of op een andere locatie die gemakkelijk toegankelijk is.
 2. Voer de installatie opnieuw uit.
  • Klik in Windows Vista op Start de knop Start , typ volledig pad van het EXE-bestand /log in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.
  • Klik in Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ volledig pad van het EXE-bestand /log en klik op OK.

Stap 2. Bepaal de locatie van de logboekbestanden

Ga als volgt te werk om de logboekbestanden te zoeken:
 1. Open de map Temp.
  • Klik in Windows Vista op Start de knop Start , typ %temp% in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.
  • Klik in Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% en klik op OK.
 2. Zoek in de map Temp twee sets met logboekbestanden:
  • Sommige logboekbestanden hebben de naam Opatchinstall(#).log.

   Opmerking Het teken # is hier een nummer dat begint met 1 en dat voor elke volgende update met 1 wordt opgehoogd. Als u dezelfde update dus nogmaals uitvoert of een nieuwe update toepast, heeft het volgende logboekbestand de naam Opatchinstall(2).log.
  • De andere set met logboekbestanden heeft de naam ######_MSPLOG.log.

   Opmerking De tekens ###### zijn een tijdelijke aanduiding voor de naam van de Microsoft Update (MSP) die u probeert te installeren.
 3. Nadat u deze logboekbestanden hebt gevonden, kopieert u de bestanden naar een locatie waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Logboekbestanden interpreteren en analyseren

Wanneer u de logboekbestanden hebt gevonden, zult u waarschijnlijk verschillende bestanden moeten doornemen om vast te stellen wat er is misgegaan. U kunt het beste beginnen met de bestanden Opatchinstall(#).log. Als u in deze bestanden geen of onvoldoende informatie kunt vinden over het mislukken van de installatie, gaat u de bestanden ######_MSPLOG.log bekijken.
Foutcodes zoeken en interpreteren in de bestanden Opatchinstall(#).log
U moet de bestanden Opatchinstall(#).log afzonderlijk openen en vervolgens naar het einde van het bestand gaan. U begint dus onderaan en werkt dan naar het begin van het bestand. Zoek naar de tekst SYS.PROC.RESULT. U moet dan een foutcode zien die bij deze tekst hoort. Vervolgens gaat u naar de volgende Microsoft-website om te zien wat de foutcode betekent: Als er op TechNet een oplossing wordt gegeven voor het probleem, kunt u nu stoppen. Als de informatie op TechNet niet echt helpt, gaat u de bestanden ######_MSPLOG.log bekijken.
Foutcodes zoeken en interpreteren in de bestanden ######_MSPLOG.log
Open de bestanden en zoek de tekst MainEngineThread geeft als resultaat. Deze tekst moet worden gevolgd door een foutcode. De betekenis van deze foutcode kunt u vinden op de volgende Microsoft-website: Een ######_MSPLOG.log-bestand kan bijvoorbeeld de tekst MainEngineThread geeft als resultaat bevatten, gevolgd door de foutcode 1632. Dit wordt als volgt weergegeven in het logboekbestand:
MSI (s) (EC:BC): Opmerking: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\

MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread geeft als resultaat 1632
In dit voorbeeld betekent de geretourneerde foutcode 1632 dat de map Temp vol is of niet toegankelijk is.

Opmerking Het is mogelijk dat de gevonden informatie nog niet toereikend is. Als bijvoorbeeld de foutcode 1603 wordt geretourneerd, is er tijdens de installatie een onherstelbare fout opgetreden. In dat geval gaat u naar het begin van het logboekbestand en zoekt u naar de tekst Retourwaarde 3. De taal van deze tekst komt overeen met de taal van 2007 Office die u gebruikt. Als u de tekst hebt gevonden, kijkt u wat er direct vóór de tekst staat. Hier moet aanvullende informatie over de fout staan, plus een foutbericht van Windows Installer. Ga voor meer informatie over dit foutbericht naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 954713 - Laatst bijgewerkt: 28 apr. 2009 - Revisie: 1

Feedback