Het Monitoringhost.exe proces kan alle CPU-bronnen verbruiken wanneer een grote hoeveelheid gegevens wordt gemaakt met behulp van een module gegevens van beheerde bron in System Center Operations Manager 2007


Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
  • Een grote hoeveelheid gegevens is gemaakt met behulp van een module gegevens van beheerde bron in System Center Operations Manager 2007.
  • Veel workflows verwerken deze gegevens.
In dit scenario wordt het proces van Monitoringhost.exe werkt niet efficiënt en verbruiken alle CPU-bronnen. Het probleem wordt vertraagd dat het totale aantal prestatiemeteritems die kunnen worden verzameld.

Oplossing


Gegevens bijwerken

Deze correctie is opgenomen in Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 bijwerken. Een lijst met problemen worden opgelost en hoe u de cumulatieve updatepakket verkrijgen, raadpleegt u dit artikel in de Microsoft Knowledge Base:
971541 beschrijving van System Center Operations Manager 2007 servicepack 1

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

System Center Operations Manager 2007 servicepack 1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix moet zijn. Deze hotfix moet worden toegepast op elke computer die voldoet aan de volgende criteria:
  • Fungeert als host voor een Microsoft Operations Manager 2007-basisserver Management
  • Fungeert als host voor een Server met Microsoft Operations Manager 2007 Management
  • Fungeert als host voor een Gateway-Server van Microsoft Operations Manager 2007
  • Fungeert als host voor een Agent Microsoft Operations Manager 2007 handmatig geïnstalleerd

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
System Center Operations Manager 2007 servicepack 1, x86-versie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mommodules.dll6.0.6278.361,840,18431-07-200808:47x86
X64-versie van System Center Operations Manager 2007 Service Pack
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mommodules.dll6.0.6278.363,314,23231-07-200808:47x64
De management pack-bestanden die zijn opgenomen in deze hotfix wilt uitpakken, als volgt te werk:
  1. Kopieer het bestand SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.MSI naar een lokale map of naar een gedeelde map beschikbaar netwerk.
  2. Voer het bestand SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.msi lokaal op elke computer van toepassing die voldoet aan de vooraf gedefinieerde criteria. U kunt het bestand SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB954903-X86-X64-ENU.msi uitvoeren vanuit Windows Verkenner of vanaf een opdrachtprompt.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie "Van toepassing op". Dit probleem is voor het eerst verholpen in System Cetner Operations Manager 2007 R2.

Meer informatie


Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge base voor een lijst met problemen die zijn verholpen in Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2:
971410 lijst met problemen die worden opgelost met System Center Operations Manager 2007 R2

Meer informatie


Operations Manager 2007 heeft verschillende serverrollen. Deze serverrollen zijn basisserver management, management server, gateway-server en agent. Deze alle rollen bevatten een proces genaamd MonitoringHost.exe. De MonitoringHost.exe is elke serverfunctie wordt gebruikt voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten, zoals het uitvoeren van een monitor of het uitvoeren van een taak. Bijvoorbeeld, als een agent zich naar het logboek gebeurtenissen te lezen abonneert, is het het MonitoringHost.exe proces dat wordt uitgevoerd die activiteiten.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven