Het herstelproces voor de ondersteuningsbestanden voor Setup mislukt mogelijk wanneer u probeert een SQL Server 2008-installatie te herstellen


Symptomen


Wanneer u een installatie van Microsoft SQL Server 2008 probeert te herstellen, mislukt het herstelproces voor de ondersteuningsbestanden met de installatie mogelijk onverwacht.

Oorzaak


Dit probleem kan zich voordoen als de installatiebestanden van SQL Server 2008 niet aanwezig zijn of beschadigd zijn.

Oplossing


Gebruik een of meer van de volgende methoden om dit probleem op te lossen.

Methode 1: gebruik het onderdeel Software in het Configuratiescherm om de ondersteuningsbestanden van SQL Server 2008 Setup te herstellen

Windows Server 2008

 1. Open de Programma's en onderdelenin het Configuratiescherm. U doet dit door te klikken op Start, appwiz. cplte typen in het vak zoekopdracht starten en vervolgens te klikken op appwiz. cpl in de lijst Programma's .
 2. Klik in de lijst geïnstalleerde Programma's op Microsoft SQL Server 2008 Setup support files (English).
 3. Klik op herstellen.

Windows Server 2003

 1. Open het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik hiervoor op Start, klik op uitvoeren, typ appwiz. cplen klik vervolgens op OK.
 2. Klik in de lijst geïnstalleerde Programma's op Microsoft SQL Server 2008 Setup support files (English)en klik vervolgens op Click lists for Support Information.
 3. Klik op herstellen.

Methode 2: gebruik de opdrachtprompt om de ondersteuningsbestanden van SQL Server 2008 Setup te herstellen

Windows Server 2008

 1. Open een venster met een opdracht prompt. Klik hiervoor op Start, typ cmd in het vak zoekopdracht starten en druk op ENTER.
 2. Typ de volgende opdracht in het opdrachtregelvenster en druk daarna op Enter:
  msiexec/I "SqlSupport. msi"/QB opnieuw installeren = all REINSTALLMODE = omus
  Opmerking SqlSupport. msi vertegenwoordigt het volledige pad naar het bestand SqlSupport. msi in de installatiebron.

Windows Server 2003

 1. Open een venster met een opdracht prompt. Klik hiervoor op Start, typ cmden klik vervolgens op OK.
 2. Typ de volgende opdracht in het opdrachtregelvenster en druk daarna op Enter:
  msiexec/I "SqlSupport. msi"/QB opnieuw installeren = all REINSTALLMODE = omus
  Opmerking SqlSupport. msi staat voor het volledige pad naar het bestand SqlSupport. msi in de installatiebron.

Methode 3: Installeer de ondersteuningsbestanden van SQL Server 2008 Setup opnieuw.

Windows Server 2008

 1. Open het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm. U doet dit door te klikken op Start, appwiz. cplte typen in het vak zoekopdracht starten en vervolgens te klikken op appwiz. cpl in de lijst Programma's .
 2. Klik in de lijst geïnstalleerde Programma's op Microsoft SQL Server 2008 Setup support files (English).
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Klik in de map station: \platform\setup op de DVD Server 2008-dvd met de rechtermuisknop op SqlSupport. msien klik vervolgens op installeren.Notitie station staat voor de toegewezen drive aanduiding van het dvd-station. Platform vertegenwoordigt de processorarchitectuur van de installatie. Platform kan bijvoorbeeld x86, x64 of IA-64 zijn.

Windows Server 2003

 1. Open het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik hiervoor op Start, klik op uitvoeren, typ appwiz. cplen klik vervolgens op OK.
 2. Klik in de lijst geïnstalleerde Programma's op Microsoft SQL Server 2008 Setup support files (English).
 3. Klik op verwijderen.
 4. Klik in de map station: \platform\setup op de DVD Server 2008-dvd met de rechtermuisknop op SqlSupport. msien klik vervolgens op installeren.Notitie station staat voor de toegewezen drive aanduiding van het dvd-station. Platform vertegenwoordigt de processorarchitectuur van de installatie. Platform kan bijvoorbeeld x86, x64 of IA-64 zijn.

Verwijzingen


Ga naar de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie over het herstellen van een mislukte installatie van SQL Server 2008: