Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een update voor Visual FoxPro 8.0 of voor Visual FoxPro 9.0 te installeren: "De functie die u probeert te gebruiken, staat op een netwerkbron die niet beschikbaar is."

Symptomen

Wanneer u probeert om een update voor Microsoft Visual FoxPro 8.0 of voor Microsoft Visual FoxPro 9.0 te installeren, wordt er mogelijk een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:

De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is.
Klik op OK om het opnieuw te proberen of geef een alternatief pad op naar een map die het installatiepakket Bestandsnaam.msi bevat.

Oorzaak

Dit probleem kan zich om verschillende redenen voordoen. Het betreft onder meer de volgende redenen:

 • Het juiste MSI-bestand voor het product is niet gevonden in de cache van Windows Installer.
  Wanneer u Visual FoxPro 8.0 of Visual FoxPro 9.0 installeert, slaat het installatieprogramma het bijbehorende MSI-bestand op in de cache van Windows Installer. Dit MSI-bestand in de cache wordt gebruikt wanneer u probeert het product te herstellen of opnieuw te installeren, of wanneer u een update op het product uitvoert.

  In bepaalde situaties kan het MSI-bestand niet worden gevonden in de cache van Windows Installer. In deze situaties probeert het installatieprogramma de bronlocatie op te lossen door te controleren of de productie-installatie aanwezig is. Het installatieprogramma zoekt hiertoe op de locatie die is gebruikt op het moment dat het installatieprogramma voor het laatst is uitgevoerd. Als de bronlocatie niet kan worden gevonden, wordt de gebruiker gevraagd naar de installatiemedia.
 • Bestands-hashes komen niet overeen.
  Updates voor Visual FoxPro zijn gebaseerd op Windows Installer. In Windows Installer wordt aan de hand van het bestandsversienummer bepaald of een bestand op de computer een oudere versie is die moet worden vervangen door een nieuwer bestand dat deel uitmaakt van een update.

  Bepaalde bestanden, zoals tekstbestanden en bronbestanden, hebben geen versienummer. Voor de op Windows Installer gebaseerde update moet dus een andere methode worden gebruikt om te controleren op nieuwere bestanden. Bij deze methode wordt een hash gebruikt voor alle bestanden zonder versienummer. Voor bestanden zonder versienummer wordt de bestands-hash van het bestand op de computer vergeleken met de bestands-hash die is vastgelegd in de Windows Installer-database. Als deze twee bestands-hashes van elkaar afwijken, probeert het installatieprogramma het bestand op te halen uit de broninstallatiemedia.

  Opmerking Onder bepaalde omstandigheden, zult u een bestand dat tijdens het installatieproces is geïnstalleerd mogelijk wijzigen. Wanneer u dat hebt gedaan, stemmen de bestands-hashes mogelijk niet overeen. In deze situatie kunt u worden gevraagd de installatiemedia voor het product op te geven wanneer u probeert een update te installeren.  Er kunnen goede redenen zijn om handmatig een bestand te wijzigen dat tijdens de installatie is geïnstalleerd. U wilt bijvoorbeeld een PID (productcode) aan het installatieproces toevoegen voor een rechtmatig exemplaar van Visual FoxPro voordat u het product op een netwerkshare in uw organisatie plaatst. U hoeft dan de PID niet door te geven aan gebruikers die het product moeten installeren. Deze wijziging wordt gewoonlijk aangebracht in een tekstbestand met de naam Setup.sdb. Wanneer u een dergelijke wijziging aanbrengt, stemt de bestands-hash niet langer overeen met de bestands-hash die voor het bestand in de database voor Windows Installer is opgeslagen.

Workaround

U kunt dit probleem verhelpen door de productinstallatie-cd in het cd-rom-station van de computer te plaatsen. U kunt ook het pad opgeven van de beschikbare installatiemedia voor het product. De installatiemedia kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de vaste schijf van de computer of in een gedeelde netwerkmap.

Als u probeert om een update te installeren op een groot aantal computers waarop dit probleem optreedt, is het raadzaam om gebruik te maken van de opdrachtregeloptie /addsource.

De schakeloptie /addsource gebruiken

Recente software-updates voor Visual FoxPro 8.0 en voor Visual FoxPro 9.0 zijn voorzien van ondersteuning voor de opdrachtregeloptie /addsource. Als tijdens het installeren van een update het foutbericht uit de sectie 'Symptomen' wordt weergegeven, gebruikt u de schakeloptie /addsource. Gebruik deze schakeloptie om de locatie op te geven waarop Windows Installer moet zoeken naar de bestanden.

Ga als volgt te werk als u deze schakeloptie wilt gebruiken.

Stap 1: Controleer of de software-update die u probeert te installeren ondersteuning biedt voor de opdrachtregeloptie /addsource

Gebruik hiertoe een van de volgende schakelopties, zodat het gewenste dialoogvenster wordt geopend:
 • /?
 • /help
Als er een update wordt geïnstalleerd die ondersteuning biedt voor /addsource, wordt deze schakeloptie weergegeven in het dialoogvenster.

Stap 2: Kopieer de installatiemedia van Visual FoxPro of een installatiekopie naar de map

Zoek een map die toegankelijk is vanaf alle computers waarop u de software-update wilt toepassen. Kopieer vervolgens een van de volgende items naar deze map:
 • De installatiemedia van Visual FoxPro

  Opmerking Kopieer alle bestanden vanaf de installatiemedia.
 • Een eerder gemaakte installatiekopie voor het Visual FoxPro-product
Opmerkingen
 • Deze map bevindt zich meestal op een netwerkshare.
 • U moet controleren of het bestand Vs_setup.msi in de map staat waarin de installatiemediabestanden van Visual FoxPro zijn opgeslagen. Het bestand Vs_setup.msi hebt u nodig wanneer u de schakeloptie /addsource gaat gebruiken.

Stap 3: Gebruik de schakeloptie /addsource

Gebruik de schakeloptie /addsource wanneer u de software-update installeert. Gebruik hiertoe de volgende opdrachtsyntaxis:
Naam van het uitvoerbare bestand voor de update /addsource "Pad van het Windows Installer-pakket voor het product"
Opmerking Vervang de tijdelijke aanduiding Pad van het Windows Installer-pakket voor het product door het pad van het Windows Installer-pakket voor het product dat u in stap 2 naar een map hebt gekopieerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 957599 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback