MS09-044: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor het clientprogramma voor Extern bureaublad (Remote Desktop Client of RDC) versie 5.1 van 11 augustus 2009

Inleiding

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS09-044 uitgebracht. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt weergeven, gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Hulp en ondersteuning voor deze beveiligingsupdate

Thuisgebruikers hebben toegang tot gratis ondersteuning via de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Bezoek de volgende internationale Microsoft-ondersteuningswebsite voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor ondersteuningsvragen naar aanleiding van beveiligingsupdates: Klanten in Noord-Amerika kunnen ook onmiddellijk toegang krijgen tot onbeperkte gratis e-mailondersteuning of onbeperkte individuele chatondersteuning vanaf de volgende website van Microsoft: Voor zakelijke klanten is ondersteuning voor beveiligingsupdates beschikbaar via de gebruikelijke kanalen voor ondersteuning.

Meer informatie

Beveiligingsupdate 958470 werkt de volgende binaire bestanden bij:
Naam binair bestandStandaardlocaties
Mstscax.dlla)%Windir%\System32
b)%SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Mstsc.exea)%Windir%\System32
b)%SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Msrdp.ocx%Windir%\Download Program Files
Msrdp.caba) %Windir%\Web\Tsweb
b)Installallatiepad onder hklm\software\microsoft\TS Web Clients onder de waarde InstallDir
c)%SystemDrive%\Inetpub\Remote
Opmerking De bestanden worden uitsluitend bijgewerkt als de bestanden al op de clientcomputer aanwezig waren.Beveiligingsupdate 958470 werkt de volgende binaire bestanden bij onder de volgende besturingssystemen:
Mstscax.dllMsrdp.ocx *Msrdp.cab *Mstsc.exe
Windows XP JaJaJaNee
Windows 2000 JaJaJaJa
Houd er rekening mee dat bij specifieke implementaties van de RDC-client de namen van bestanden tijdens de installatie mogelijk worden gewijzigd. De bestandsnamen die worden weergegeven in de sectie Informatie over bestanden, zijn de oorspronkelijke bestandsnamen van voor de installatie.

PlatformRDP-versieNaam van het binaire bestand in het pakketNaam van het binaire bestand na de installatie
Windows XP Service Pack 25.1Msrdp*.ocxMsrdp.ocx
Windows 2000 5.1 en 5.22k3mstscax.dll en 2k3mstsc.exeMstscax.dll en Mstsc.exe

Veelgestelde vragen

Vraag Is RDC 5.0 gecorrigeerd voor Windows 2000?

Antwoord Ja, de Windows 2000-versie van RDC is gecorrigeerd in de upgrade van RDC-versie 5.0 naar 5.1. Dit leidt tot wijzigingen in de gebruikersinterface in de RDC-client. Daarnaast bevat RDC 5.1 nieuwe aanvullende functionaliteit, waaronder mogelijkheden voor omleiding.

Vraag Mijn RDC-client bevindt zich op een aangepaste locatie. Wordt deze bijgewerkt?
Antwoord Vanwege de eigenschappen van het oudere RDC-installatieprogramma, worden RDC-clients die zich op niet-standaardlocaties bevinden mogelijk niet correct bijgewerkt. Als u dit probleem wilt oplossen, moet u de client verwijderen, vervolgens moet u de client opnieuw installeren met de standaard installatie-eigenschappen en ten slotte installeert u de beveiligingsupdate.

Vraag Waarom moet ik zowel beveiligingsupdate 958471 als beveiligingsupdate 958470 installeren wanneer ik gebruikmaak van Windows 2000 met de zogeheten in-box RDC 5.0-client?

Antwoord Wanneer u beveiligingsupdate 958471 installeert, wordt er een upgrade van het in-box RDC 5.0-onderdeel naar versie RDC 5.1 uitgevoerd. Deze upgrade maakt deel uit van de installatie van de beveiligingsupdate. Het installeren van beveiligingsupdate 958470 leidt niet tot verdere wijzigingen met betrekking tot binaire bestanden, maar wel tot het implementeren van een killbit om te voorkomen dat het oude ActiveX-besturingelement kan worden geopend vanuit Internet Explorer. Het wordt daarom aangeraden om beide beveiligingsupdates te installeren op Windows 2000-systemen waarop er sprake is van dit probleem.

Opmerking Remote Desktop Connection 5.0 is ook bekend onder de naam Terminal Services Client en wordt soms aangeduid als RDP omdat het de implementatie van Remote Desktop Protocol op het desbetreffende systeem betreft.

Vraag Na het installeren van de beveiligingsupdates 958470 en 958471 op een Windows 2000-computer is de RDC-gebruikersinterface in belangrijke mate gewijzigd. Hoe komt dat?
Antwoord Op Windows 2000 gebaseerde computers maken standaard gebruik van RDC 5.0. Nadat u beveiligingupdate 958471 hebt geïnstalleerd, wordt de RDC-client bijgewerkt naar RDC 5.1. De nieuwere versie van RDC bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van RDC 5.0:
 • Een betere foutafhandeling
 • Een nieuwe gebruikersinterface
 • De mogelijkheid om RDC te gebruiken met behulp van een verbindingsbestand
 • Nieuwe functionaliteit, waaronder mogelijkheden tot omleiding

Vraag Nadat ik beveiligingsupdate 958471 of 958470 heb geïnstalleerd in Windows 2000, is er sprake van problemen met oudere toepassingen.
Antwoord Er kunnen beperkte toepassingsgebonden compatibiliteitsproblemen optreden vanwege gebruikersinterfacewijzigingen die voortvloeien uit de upgrade van RDC 5.0 naar RDC 5.1.

Vraag Nadat ik beveiligingsupdate 958470 of 958471 heb geïnstalleerd en er een upgrade is uitgevoerd van RDC 5.0 naar RDC 5.1, heb ik RDC 5.0 handmatig opnieuw geïnstalleerd. Wordt de update opnieuw aangeboden?
Antwoord De beveiligingsupdates 958470 en 958471 voeren een upgrade van RDC 5.0 naar RDC 5.1 uit. Als u RDC 5.0 uitdrukkelijk opnieuw installeert, wordt deze update niet opnieuw aangeboden. Het wordt echter aangeraden om de beveiligingsupdate handmatig te downloaden en opnieuw te installeren. Houd er rekening mee dat Microsoft RDC 5.0 niet langer beschikbaar stelt voor downloaden.

Vraag Ik heb RDC 5.0 geïnstalleerd via Terminal Services Advanced Client (TSAC). De beveiligingsupdate 958471 wordt echter niet aangeboden. Hoe komt dat?

Antwoord De RDC 5.0-versie die wordt geïnstalleerd via TSAC, wordt bijgewerkt door de beveiligingsupdate 958470. De beveiligingsupdate 958470 wordt daarom niet aangeboden.


Vraag Voordat ik de beveiligingsupdate heb geïnstalleerd, had ik de RDC 5.1-versie van Msrdp.ocx. Na het installeren van de beveiligingsupdate wordt deze versie van Msrdp.ocx niet meer weergegeven. Waarom is dat?

Antwoord Wanneer u deze beveiligingsupdate installeert, wordt er een upgrade uitgevoerd van de RDC 5.1-versie van Msrdp.ocx naar de RDC 5.2-versie van Msrdp.ocx.


Vraag Corrigeert deze beveiligingsupdate mijn installatie wanneer ik over een toepassing beschik die de binaire bestanden van Webverbinding met extern bureaublad implementeert op niet-standaardlocaties?
Antwoord Deze update voor Microsoft Webverbinding met extern bureaublad werkt de binaire bestanden bij op hun standaardlocaties. Als u de binaire bestanden voor Microsoft Webverbinding met extern bureaublad naar een aangepaste locatie hebt gedistribueerd, moet u de aangepaste locatie bijwerken met de bijgewerkte binaire bestanden.

Vraag Ik heb de beveiligingsupdate geïnstalleerd en nu kan ik geen verbinding maken wanneer ik probeer het ActiveX-onderdeel van MSTSC (Msrdp.ocx) te gebruiken. Hoe komt dat?

Antwoord Het scenario is verbroken (zie Figuur 1) omdat de server niet is bijgewerkt. De server pusht de versie van het bestand Msrdp.ocx met het beveiligingsprobleem nog steeds naar de clients. Voordat u deze beveiligingsupdate installeert, is de clientcomputer niet voorzien van het ActiveX-besturingselement (Msrdp.ocx). Nadat u deze beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd, worden de problematische ActiveX CLASSID's geblokkeerd. Wanneer u vervolgens probeert om de versie van het bestand Msrdp.ocx via Internet Explorer te gebruiken, kunt u geen verbinding maken, totdat de clientcomputer het nieuwe bestand Msrdp.ocx heeft ontvangen. Volg de volgende stappen om dit probleem op te lossen:
 • Installeer de beveiligingsupdate opnieuw op het clientwerkstation, zodat de oudere versie van het bestand Msrdp.ocx dat vanaf de server is gedownload, wordt bijgewerkt.

  Opmerking Het bestand Msrdp.ocx wordt alleen op de standaardlocaties bijgewerkt.
 • Vraag de beheerder(s) van uw webserver om het bestand Msrdp.cab aan de serverzijde bij te werken met de beveiligingsupdate. Beheerders dienen zich ervan bewust te zijn dat de update uitsluitend Msrdp.cab-bestanden bijwerkt die zich op de standaardlocaties bevinden. Volg de volgende stappen om Msrdp.cab-bestanden bij te werken die zich op aangepaste locaties bevinden:
  1. Pak de update (KB) uit door gebruik te maken van de opdracht KB /x:<pad>.
  2. Kopieer Msrdp.cab van <locatie> naar het aangepaste pad.

Figuur 1: Webverbinding met extern bureaublad werkt niet, totdat de client is voorzien van het bijgewerkte bestand Msrdp.ocx. Windows Update biedt de update overigens automatisch aan als het Msrdp.ocx-bestand met het beveiligingsprobleem beschikbaar is op de standaardlocatie op de computer. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website: * Dit scenario is van toepassing als u RDC 6.0 of later op de clientcomputer (werkstation) hebt geïnstalleerd.


Vraag Nadat ik de beveiligingsupdate heb geïnstalleerd, wordt het ActiveX-onderdeel door Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7 niet op mijn computer geïnstalleerd. Hoe komt dat?

Antwoord Voordat u deze beveiligingsupdate installeert, is de computer niet voorzien van het ActiveX-besturingselement (Msrdp.ocx). Nadat u deze beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd, worden de kwetsbare ActiveX CLASSID's geblokkeerd. Wanneer u vervolgens probeert om het kwetsbare ActiveX-besturingselement (Msrdp.ocx) via Internet Explorer te gebruiken, kunt u geen verbinding maken, totdat de clientcompter het nieuwe bestand Msrdp.ocx heeft ontvangen. Er zijn twee manieren waarop u het recentste Msrdp.ocx-bestand kunt verkrijgen:

 • Vanaf de Windows Update-website: Windows Update biedt de bijgewerkte versie van het bestand Msrdp.ocx echter automatisch aan als het kwetsbare Msrdp.ocx-bestand zich bevindt in %Windir%\Download Program Files op de client.
 • Door de update te installeren vanaf de Terminal Services Web-server. Deze update vervangt het bestand Msrdp.cab file echter alleen op de standaardlocaties.

  • Als u het bestand Msrdp.cab op een aangepaste locatie wilt bijwerken, moet u de update handmatig uitpakken. Typ hiertoe de volgende opdracht achter een opdrachtprompt:
   Pakketnaam /x <pad>
   Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
   832475 Overzicht van de nieuwe functies in de pakket-installer voor Windows-software-updates
  • Kopieer het bestand Msrdp.cab vanaf <locatie> naar het aangepaste pad.


Vraag Het bestand Msrdp.ocx is niet aanwezig nadat ik de update heb geïnstalleerd. Hoe komt dat?

Antwoord Deze update werkt alleen de bestanden bij die op de computer aanwezig zijn voordat u deze update installeert. Als het bestand Msrdp.ocx dus niet aanwezig was op de op Windows XP SP2 gebaseerde computer voordat u deze update hebt geïnstalleerd, wordt het bestand Msrdp.ocx niet gedownload en niet op de computer geïnstalleerd. Wanneer het bestand Msrdp.ocx op de client wordt geïnstalleerd, biedt Windows Update de update opnieuw aan de clientcomputer aan.


Vraag Hoe kan ik controleren of het bestand Msrdp.ocx op mijn systeem staat?
Antwoord Als u wilt nagaan of het bestand Msrdp.ocx op de standaardlocatie bestaat, voert u de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtregel:
dir "%windir%\downloaded program files"


Vraag Het bestand Msrdp.cab is niet aanwezig nadat ik de update heb geïnstalleerd. Hoe komt dat?

Antwoord Deze update werkt alleen de bestanden bij die op de computer aanwezig zijn voordat u deze update installeert. Als het bestand Msrdp.cab niet aanwezig was op de op Windows XP SP2 gebaseerde computer voordat u de update hebt geïnstalleerd, wordt het bestand Msrdp.cab niet op de clientcomputer geïnstalleerd.


Vraag Ik heb een oude versie van het bestand Msrdp.cab die vanaf mijn Terminal Server Web Server-computer wordt gedistribueerd. Zijn mijn clients kwetsbaar?
Antwoord De bijgewerkte clientcomputers zijn niet kwetsbaar, ondanks dat de server niet is bijgewerkt. Het wordt echter met klem aangeraden om de update op de Terminal Server Web Server-computer te installeren, zodat het opnieuw distribueren van kwetsbare Msrdp.ocx-bestanden naar clients die niet zijn bijgewerkt, wordt voorkomen.

Vraag Waarom wordt beveiligingsupdate 958470 aangeboden voor mijn computer met Windows 2000, zelfs wanneer RDP niet is geïnstalleerd?Antwoord Beveiligingsupdate 958470 wordt aangeboden voor computers met Windows 2000, ongeacht of RDP is geïnstalleerd. Als RDP niet is geïnstalleerd, implementeert beveiligingsupdate 958470 toch killbits om uitzondering van het getroffen RDP ActiveX-besturingselement te voorkomen, maar het zal geen binaire bestanden vervangen.


De KB voorziet in een matrix op basis van de RDC-versie en het platform


RDC-versies (in-band- en door Microsoft ondersteunde out-of-band-versies)
RDC 5.0RDC 5.1RDC 5.2RDC 6.0RDC 6.1
Windows Vista RTMxxxKB956744*x
Windows Vista SP1 en Windows Vista SP2xxxxKB956744*
Windows XP SP2xKB958470*KB958469KB956744*KB956744*
Windows XP SP3xxKB958469xKB956744*
Windows Server 2003 SP2xxKB958469*KB956744*x
Windows 2000 SP4KB958471*KB958470*KB958470xx
Opmerking In deze tabel geldt: x = niet van toepassing.
Opmerking In deze tabel worden bijna alle gebruikers vertegenwoordigd door de scenario's die in de tabel zijn gemarkeerd met sterretjes (*).

Bestandsgegevens

De Engelse (VS) versie van deze beveiligingsupdate heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Informatie over bestanden in Windows 2000

Voor alle ondersteunde edities van Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
2k3mstsc.exe5.2.3790.4522421,37605-Jun-200911:48x86
2k3mstscax.dll5.2.3790.4524755,20015-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpara.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpchs.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcht.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcsy.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14430-Jun-200907:44x86
Msrdpda.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpdeu.ocx5.2.3790.4522761,34415-Jun-200907:23x86
Msrdpel.ocx5.2.3790.4522761,85615-Jun-200907:23x86
Msrdpesn.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfi.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfra.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpheb.ocx5.2.3790.4522759,29615-Jun-200907:23x86
Msrdphun.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpita.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpjpn.ocx5.2.3790.4522758,27216-Jun-200908:23x86
Msrdpkor.ocx5.2.3790.4522758,27215-Jun-200907:23x86
Msrdpnld.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpno.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpplk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpptb.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpptg.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdprus.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpsve.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdptrk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Mstsc.chmNot Applicable67,56906-Jan-200914:58Not Applicable
Mstsc.exe5.1.2600.3552407,55223-Apr-200909:05x86
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87215-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200910:17x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14401-Jun-200917:33x86

Bestandsinformatie voor Windows XP

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR), worden vermeld in de kolommen SP-vereiste en Servicestructuur.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de grootschalig beschikbaar gestelde oplossingen.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt door deze software-update een beveiligingscatalogusbestand (KB-nummer.cat) geïnstalleerd. Dit bestand is ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
2k3mstsc.exe5.2.3790.4522421,37605-Jun-200911:48x86
2k3mstscax.dll5.2.3790.4524755,20015-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpara.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpchs.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcht.ocx5.2.3790.4522757,24815-Jun-200907:23x86
Msrdpcsy.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14430-Jun-200907:44x86
Msrdpda.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpdeu.ocx5.2.3790.4522761,34415-Jun-200907:23x86
Msrdpel.ocx5.2.3790.4522761,85615-Jun-200907:23x86
Msrdpesn.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfi.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpfra.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpheb.ocx5.2.3790.4522759,29615-Jun-200907:23x86
Msrdphun.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpita.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpjpn.ocx5.2.3790.4522758,27216-Jun-200908:23x86
Msrdpkor.ocx5.2.3790.4522758,27215-Jun-200907:23x86
Msrdpnld.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpno.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpplk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdpptb.ocx5.2.3790.4522759,80815-Jun-200907:23x86
Msrdpptg.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdprus.ocx5.2.3790.4522760,83215-Jun-200907:23x86
Msrdpsve.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Msrdptrk.ocx5.2.3790.4522760,32015-Jun-200907:23x86
Mstsc.chmNot Applicable67,56906-Jan-200914:58Not Applicable
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87215-Jun-200907:23x86
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200910:17x86
Msrdpcustom.dll5.0.2195.730316,14401-Jun-200917:33x86

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87205-Jun-200907:42x86SP2SP2GDR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200920:12x86SP2SP2GDR\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ARA
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\BR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522757,24805-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\CHS
Msrdp.ocx5.2.3790.4522757,24805-Jun-200922:56x86SP2SP2QFE\CHT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,80805-Jun-200922:56x86SP2SP2QFE\CS
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\DA
Msrdp.ocx5.2.3790.4522761,85605-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\EL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ENU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\ES
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\FI
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\FR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522761,34405-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\GER
Msrdp.ocx5.2.3790.4522759,29605-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\HEB
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\HU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\IT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522758,27205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\JPN
Msrdp.ocx5.2.3790.4522758,27205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\KOR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32004-Jun-200923:38x86SP2SP2QFE\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\NL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\NO
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\PL
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\PT
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,83205-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\RU
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\SV
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32005-Jun-200910:26x86SP2SP2QFE\TR
Msrdpcustom.dllNot Applicable17,40805-Jun-200907:42x86NoneNot Applicable
Eigenschappen

Artikel-id: 958470 - Laatst bijgewerkt: 6 nov. 2009 - Revisie: 1

Feedback