FIX: De BizTalk-Adapter voor DB2 kan geen verbinding maken met een IBM DB2-database die is geconfigureerd voor verschillende verificatietypen voor DB2


De BizTalk-Adapter voor DB2 die is opgenomen in de BizTalk-Adapters voor Host System 1.0 kan geen verbinding maken met een IBM DB2-database die is geconfigureerd voor een van de volgende DB2 verificatietypen:
 • SERVER_ENCRYPT
 • KRB_SERVER_ENCRYPT
 • DATA_ENCRYPT

Oplossing


Informatie over het service pack

U lost dit probleem, het meest recente servicepack voor Microsoft Host Integration Server 2006 te verkrijgen. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
979497 het verkrijgen van het meest recente servicepack van Host Integration Server 2006

Update-informatie

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Er zijn geen vereisten vereist.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
32-bits (x 86)
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereiste
Db2oledb.dll7.0.2912.0521,55221-Jan-200905:53x86SP1
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll7.0.2912.01,787,79221-Jan-200905:56x86SP1
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll7.0.2912.0231,29621-Jan-200905:56x86SP1
Mseidb2c.dll7.0.2912.094,03221-Jan-200905:53x86SP1
Mseidb2d.dll7.0.2912.0490,82421-Jan-200905:53x86SP1
Mseidrda.dll7.0.2912.0853,32821-Jan-200905:54x86SP1
64-bits (x 64) versie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Db2oledb.dll7.0.2912.0769,87221-Jan-200905:54x64SP1Niet van toepassing
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll7.0.2912.01,787,80021-Jan-200905:52x86SP1Niet van toepassing
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll7.0.2912.0231,29621-Jan-200905:52x86SP1Niet van toepassing
Mseidb2c.dll7.0.2912.0131,91221-Jan-200905:55x64SP1Niet van toepassing
Mseidb2d.dll7.0.2912.0939,33621-Jan-200905:55x64SP1Niet van toepassing
Mseidrda.dll7.0.2912.01,472,33621-Jan-200905:55x64SP1Niet van toepassing
Db2oledb.dll7.0.2912.0521,55221-Jan-200905:53x86SP1SYSWOW
Mseidb2c.dll7.0.2912.094,03221-Jan-200905:53x86SP1SYSWOW
Mseidb2d.dll7.0.2912.0490,82421-Jan-200905:53x86SP1SYSWOW
Mseidrda.dll7.0.2912.0853,32821-Jan-200905:54x86SP1SYSWOW
Opmerking Vanwege bestandsafhankelijkheden kan de meest recente software-update waarin deze bestanden ook extra bestanden bevatten.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
De BizTalk-Adapter voor DB2 ondersteunt de volgende verificatietypen van IBM DB2 wanneer u verbinding met een IBM DB2-database maakt:
 • Server
 • Kerberos
Opmerking De BizTalk-Adapter voor DB2 kan geen verbinding maken met een IBM DB2-systeem dat is geconfigureerd voor het type van KERBEROS-verificatie en het verificatietype KRB_SERVER_ENCRYPT gebruiken als de BizTalk-Adapter voor DB2 is niet geconfigureerd voor gebruik van Kerberos. Als het IBM DB2-systeem is geconfigureerd voor verificatie van KRB_SERVER_ENCRYPT en de BizTalk-Adapter voor DB2 is niet geconfigureerd voor Kerberos, probeert IBM DB2 een verificatietype die gelijk is aan het verificatietype SERVER_ENCRYPT gebruiken. De BizTalk-Adapter voor DB2 biedt echter geen ondersteuning voor het verificatietype SERVER_ENCRYPT. Daarom, mislukt de verbindingspoging.

Nadat u deze update hebt toegepast, wordt de BizTalk-Adapter voor DB2 kunt verbinden met een IBM DB2-systeem dat is geconfigureerd voor het gebruik van het type SERVER_ENCRYPT-verificatie of de DATA_ENCRYPT-verificatie. De SERVER_ENCRYPT-verificatie kunt u de gebruikersnamen en wachtwoorden die u via het netwerk verzendt coderen. Het verificatietype DATA_ENCRYPT ook de gebruikersnamen en wachtwoorden worden gecodeerd de die via het netwerk worden verzonden. Bovendien codeert het verificatietype DATA_ENCRYPT de gebruikersgegevens via het netwerk worden verzonden.

Opmerking Het verificatietype SERVER_ENCRYPT en het verificatietype DATA_ENCRYPT zijn alleen beschikbaar wanneer u verbinding met een IBM DB2-systeem maakt met behulp van TCP/IP. Het verificatietype SERVER_ENCRYPT en het verificatietype DATA_ENCRYPT worden momenteel niet ondersteund wanneer u verbinding met IBM DB2 systemen met behulp van LU 6.2 of geavanceerde programma tot programma communicatie (APPC).

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de BizTalk-Adapter voor DB2 ter ondersteuning van het type SERVER_ENCRYPT-verificatie of de DATA_ENCRYPT-verificatie configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Alle programma's, klikt u op Microsoft BizTalk Adapters voor hostsystemenen klik op Data Access-hulpprogramma.
 2. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Klik met de rechtermuisknop op Gegevensbronnenen klik vervolgens op Nieuwe gegevensbron.
  • Klik met de rechtermuisknop op een bestaande gegevensbron en klik vervolgens op Gegevensbestand bewerken.
 3. Klik op volgende totdat de pagina beveiliging wordt weergegeven.
 4. In de lijst methode op interactieve aanmeldingen selecteer een van de volgende verificatiemethoden in de lijst verificatiemethode :
  • Server: dit is de standaardverificatiemethode. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gecodeerd wanneer de gebruikers-id's en wachtwoorden via het netwerk worden verzonden.
  • Server_Encrypt_Pwd: dit verificatietype wordt de gebruiker-id's die worden verzonden via het netwerk niet gecodeerd. Dit verificatietype wordt echter de wachtwoorden die worden verzonden via het netwerk gecodeerd. Dit verificatietype is gelijk aan de waarde van het mechanisme voor gedistribueerde gegevens (DDM)-beveiliging (SECMEC) van de gebruikers-ID met wachtwoord gecodeerd (USRENCPWD)-object.
  • Server_Encrypt_UsrPwd: dit verificatietype wordt gecodeerd voor zowel gebruikers-id's en wachtwoorden die worden verzonden via het netwerk. Dit verificatietype is gelijk aan de waarde van het mechanisme voor gedistribueerde gegevens (DDM)-beveiliging (SECMEC) van de gecodeerde gebruikersnaam en wachtwoord (EUSRIDPWD).
  • Data_Encrypt: dit verificatietype wordt gecodeerd voor gebruikersnamen, wachtwoorden en gegevens van de gebruiker die via het netwerk worden verzonden. Dit verificatietype is gelijk aan de waarde van het mechanisme voor gedistribueerde gegevens (DDM)-beveiliging (SECMEC) van de gecodeerde gebruikersnaam, wachtwoord en beveiliging van gevoelige gegevens beveiligingsmechanisme (EUSRPWDDTA)-object.
 5. Sla de wijzigingen die u hebt aangebracht in de gegevensbron.
 6. Sluit de Data Access-Tool.
Als u de verbindingsreeks waarmee u verbinding maken met DB2 in de BizTalk-Adapter voor DB2 verzenden poortconfiguratie configureert, kunt u deze bijgewerkte Universal Data Link (UDL) gebruiken.

Verbindingsreeks

Ook kunt u het verificatietype dat de BizTalk-Adapter voor DB2 wordt gebruikt door de verbindingsreeks die wordt gebruikt voor verbinding met het systeem van IBM DB2 handmatig bij te werken. Hiertoe wijzigt u de eigenschap voor verificatie . Hier volgt een voorbeeld van de verbindingsreeks die gebruikmaakt van het verificatietype van DATA_ENCRYPT:
Provider = DB2OLEDB; Gebruikers-ID = gebruiker1; Wachtwoord = Wachtwoord1; de eerste catalogus = IBMDB2; Transport bibliotheek netwerk = TCP; Host CCSID = 37; PC-codetabel 1252; = Network Address = IBMHOST; Network Port = 446; Pakket collectie = gebruiker1; standaard Schema = gebruiker1; Verwerken van binaire teken = False; Werkeenheden = RUW; standaard kwalificatie = gebruiker1; DBMS Platform DB2/AS400; = uitstellen voorbereiden = False; De rijenset cachegrootte = 0; Authentication = Data_Encrypt; Persistent Security Info = True; Groepsgewijze verbindingen = False; Parameters afleiden = False;

Referenties


Ga naar de volgende website voor meer informatie over DDM beveiliging mechanisme (SECMEC):Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven
Microsoft biedt contactinformatie van derden om u te helpen technische ondersteuning te vinden. Deze contactinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze contactinformatie van derden.