Foutbericht "Helaas, we konden je aanvraag verwerken tijd." verschijnt wanneer een bericht met Domino, iNotes of Domino Web Access wordt geopend.


Bron: Ondersteuning van Microsoft

SNELLE PUBLICATIE


SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF ALS AANVULLING OP DE BEOOGDE ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.

Actie


Wanneer u probeert een e-mailbericht met Domino, iNotes of Domino Web Access opent de gebruiker het volgende foutbericht ontvangt: Domino Web Access waarschuwing. Helaas, dat we konden je aanvraag verwerken. Als u niet verder werken in uw e-mailbestand, neem deze waarschuwing negeren en selecteer vervolgens de weergave vernieuwen in het menu van uw browser.

Resultaat
Na ontvangst van het foutbericht de gebruiker mogelijk niet de volgende acties:

  • -Afzender beantwoorden met geschiedenis

  • -Allen beantwoorden met geschiedenis

  • Voorwaarts

Oorzaak
De functie die wordt gebruikt in de nieuwere versies van de sjabloon iNotes (DWA) boven versie 6.5.4 [CPf(bAddAlways) functie] wordt ten onrechte door de e-Gap-engine geparseerd. Dit kan worden waargenomen door de volgende URL van de server iNotes:


http://<iNotes_Server>/mail/username.nsf/iNotes/Proxy/?OpenDocument&Form=s_MailMemoReadCode

Oplossing


Dit probleem is opgelost in e-Gap 3.1.3 Update 7 en hoger.

DISCLAIMER


MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID OF JUISTHEID VAN DE GEGEVENS VERVAT IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.