Aanvraag - verboden Directory - fout foutcode: 403.14

Van toepassing: Intelligent Application Gateway 2007

Bron: Ondersteuning van Microsoft

SNELLE PUBLICATIE


SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF ALS AANVULLING OP DE BEOOGDE ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.

Actie


Surfen naar de website van een trunk produceert een foutbericht wordt weergegeven in de browser: vragen fout verboden Directory Listing geweigerd, sluit u de browser en probeer het opnieuw aan te melden. Foutcode: 403.14.

Resultaat


Clients kunnen geen toegang tot de site.

Oorzaak


Het e-Gap/IAG ISAPI-filter is niet correct geïnstalleerd op de website van een romp, voorkomen dat IIS de pagina correct wordt weergegeven.

Oplossing
Het probleem te verhelpen, moet u opnieuw een e-Gap/IAG de site de ISAPI-filter juist laadt maken. Volg hiertoe de volgende stappen uit:


1) open e-Gap/IAG-configuratie.
2) punt de betreffende romp van de muis met de rechtermuisknop op het en selecteer uitschakelen.
3) de e-Gap/IAG configuratie activeren.
4) de romp opnieuw met de rechtermuisknop op het en selecteer inschakeleninschakelen.
5) de e-Gap/IAG-configuratie opnieuw activeren.

DISCLAIMER


MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID OF JUISTHEID VAN DE GEGEVENS VERVAT IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.