Foutbericht wanneer u een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2009 boekt: "Kan geen record maken in de koptekst van de inkooporder - bijwerken van tabel (PurchParmSubTable)"

Van toepassing: Microsoft Dynamics AX 2009Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics AX voor alle regio's.

Symptomen


Wanneer u een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2009 boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan een record maken in de koptekst van de inkooporder - bijwerken van tabel (PurchParmSubTable).
Dit probleem treedt op als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • U kunt de instelling 'Biowetenschappen elektronische handtekening audittrail setup' voor alle tabellen.
 • U maakt een record voor de algemene tabel.
 • U stelt de tabel PurchParmTable in het databaselogboek.
Dit probleem treedt op wanneer u een inkooporder, een lijst met ontvangsten, een pakbon en een factuur boekt. Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • Microsoft Dynamics AX 2009 met Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics AX 2009

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics AX 2009 of de volgende versie waarin deze hotfix is opgenomen. Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Informatie over de installatie

Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat de gebruikers van de Microsoft Dynamics AX-client zijn afgemeld bij het systeem. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren. Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.Opmerking Het is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of in het venster Database-aanmeldingen lid van de groep Administrators in Microsoft Dynamics AX zijn.

Codewijzigingen

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. Ondersteuningsmedewerkers van Microsoft kunnen helpen bij de uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Deze medewerkers zullen de voorbeelden echter niet aanpassen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.Voor dit probleem als volgt te werk:
 1. Overschrijven als volgt de code in de methode insert in de tabel PurchParmSubTable:
  public void insert(){  PurchParmSubTable tempPurchParmSubTable;  ;  select tempPurchParmSubTable where    tempPurchParmSubTable.ParmId == this.ParmId    && tempPurchParmSubTable.TableRefId == this.TableRefId    && tempPurchParmSubTable.OrigPurchId == this.OrigPurchId;  if(tempPurchParmSubTable.RecId == 0)  {    super();  }}
 2. Overschrijven als volgt de code in de methode createFromPurchParmTable in de tabel PurchParmSubTable:
  static PurchParmSubTable createFromPurchParmTable(PurchParmTable _purchParmTable, boolean _insert = true){  PurchParmSubTable  purchParmSubTable;  systemSequence systemSequence;  ;  ttsbegin;  purchParmSubTable.clear();  purchParmSubTable.initValue();  purchParmSubTable.initFromPurchParmTable(_purchParmTable);  if (_insert)  {    systemSequence = new systemSequence();    purchParmSubTable.RecId = systemSequence.reserveValues(1, tablenum(PurchParmSubTable));    purchParmSubTable.insert();  }  ttscommit;  return purchParmSubTable;}
 3. Overschrijven als volgt de code in de methode insert in de tabel SalesParmSubTable:
  public void insert(){  SalesParmSubTable tempSalesParmSubTable;  ;  select tempSalesParmSubTable where    tempSalesParmSubTable.ParmId == this.ParmId    && tempSalesParmSubTable.TableRefId == this.TableRefId    && tempSalesParmSubTable.OrigSalesId == this.OrigSalesId    && tempSalesParmSubTable.subId == this.subId;  if(tempSalesParmSubTable.RecId == 0)  {    super();  }}
Opmerking U moet alle bestaande aanpassingen in deze methoden samenvoegen.

Speciale vereisten

Er zijn geen vereisten vereist.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.