Fout 52: ongeldige bestandsnaam of-nummer


Symptomen


"Fout 52: ongeldige bestandsnaam of nummer" Deze fout treedt op wanneer een FRx-installatie wordt gestart die verwijst naar een netwerk SysData Directory. Op andere werkstations wordt de fout mogelijk niet weergegeven en wordt de fout meestal niet weergegeven nadat u een lokale SysData-Directory hebt gewijzigd.

Oorzaak


Een ongeldig pad in het bestand System. CFG veroorzaakt deze fout. Het bestand System. CFG bevindt zich in de Directory netwerk SysData.

Oplossing


Verwijder het ongeldige pad. Ga in Windows Verkenner naar de map netwerk SysData. Open het bestand System. CFG in Kladblok of WordPad. Ga naar een sectie met de kop [SysData]. Als de FRx-rapport server is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd in uw omgeving: a. Als er in de sectie [SysData] een VerplaatsenNaar-lijn staat, moet u deze verwijderen. b. Controleer of de QueDirectory-regel een geldig pad bevat. c. Sla het systeem. CFG op en sluit het. Als u niet werkt met de FRx-rapport server: a. De hele sectie [SysData] verwijderen. Dit omvat de kop [SysData] en willekeurige QueDirectory-of VerplaatsenNaar-lijnen. b. Sla het systeem. CFG op en sluit het. FRx start nu met succes.

Verwijzingen