Fouten vastleggen in de FRx Designer: de door u gevraagde wijzigingen zijn niet gelukt


Symptomen


De wijzigingen die u in de tabel hebt aangevraagd, zijn mislukt omdat ze dubbele waarden maken in de index, primaire sleutel of relatie. De gegevens in het veld of de velden met dubbele gegevens wijzigen, verwijderen of de index opnieuw definiëren voor het toestaan van dubbele vermeldingen en probeer het opnieuw. (Deze fout opgetreden tijdens het vullen van de Frl_Acct_Type_Ctrl tabel in de theGLX-database) Deze fout treedt op wanneer u Microsoft FRx Designer start en de aanmeldingsgegevens van de database invoert.

Oorzaak


De tabel frl_acct_type bevat dubbele records vanwege een probleem met de werklast van FDM.

Oplossing


Als u wilt zoeken naar de dubbele waarden in de frl_acct_type tabel, voert u de volgende query uit op de IDFDM-database: Select * from frl_acct_typeReview de tabel en als er dubbele records zijn, moet het probleem in het oorspronkelijke integratie bestand worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Als u de gegevens in de tabellen wilt vullen met de juiste gegevens, moet u een nieuw QPR-bestand maken en de gegevens vernieuwen. Opmerking: als het integratie bestand is gemaakt door een andere bron dan Microsoft FRx, moet u contact opnemen met de leverancier die het oorspronkelijke integratie bestand heeft gemaakt om dit probleem op te lossen.

Verwijzingen