Het uitschakelen van de Autorun-functie in Windows

Ondersteuning voor Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eindigt op 12 juli 2011. Als u wilt doorgaan met het ontvangen van beveiligingsupdates voor Windows, moet u Windows Vista met Service Pack 2 (SP2) geïnstalleerd hebben. Raadpleeg deze Microsoft-website voor meer informatie: ondersteuning voor sommige versies van Windows wordt beëindigd.

Samenvatting

De updates die in dit artikel beschrijft oplossen een probleem met het uitschakelen van Autorun-functie. Zonder deze updates, kan niet Autorun voor een netwerkstation worden uitgeschakeld. De snelkoppeling menu en dubbelklik op de functionaliteit van Autorun zijn ook niet uitgeschakeld, zelfs als de stappen die eerder zijn beschreven, zijn gevolgd. Dit probleem wordt opgelost door de updates die in dit artikel wordt beschreven. De updates zijn verdeeld over de volgende systemen via Windows Update en automatische updates:

 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP servicepack 2
 • Windows XP servicepack 3
 • Windows Server 2003 servicepack 1
 • Windows Server 2003 servicepack 2
Dit artikel bevat tevens koppelingen naar downloadlocaties waarop gebruikers deze updates kunnen verkrijgen.

Meer informatie

Afhankelijk van de versie van Windows die u gebruikt, zijn er verschillende updates die u moet zijn geïnstalleerd als u wilt juist de Autorun-functionaliteit uitschakelen:

 • Om uit te schakelen Autorun-functionaliteit in Windows Vista of Windows Server 2008, moet u de beveiligingsupdate geïnstalleerd 950582 (beveiligingsbulletin MS08-038) hebben.
 • Als u wilt uitschakelen in Windows XP, Windows Server 2003 of Windows 2000 de Autorun-functionaliteit, moet u beveiliging 950582, update 967715 hebt of update 953252 is geïnstalleerd.

  Opmerking Updates 950582, 967715 en 953252 bieden dezelfde functionaliteit voor Autorun. Update 953252 is opnieuw ingepakt als beveiligingsupdate 950582 bieden een extra beveiligingsupdate voor Windows Vista en Windows Server 2008.

  De volgende tabel worden de verschillen tussen de drie updates:

  Beveiligingsupdate 950582Update 953252Update 967715
  Toepasselijke besturingssystemenWindows Vista en Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 en Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 en Windows 2000
  Bevat beveiligingsupdatesJaNeeNee
  De Autorun-functionaliteit biedtJaJaJa
  LeveringsmethodeWindows Update, Automatische Updates en Download CenterDownload CenterWindows Update, Automatische Updates en Download Center
  PakketgegevensPakketten die zijn gebouwd met behulp van de Microsoft Knowledge Base-artikel 950582Pakketten die zijn gebouwd met behulp van de Microsoft Knowledge Base-artikel 950582Pakketten die zijn gebouwd met behulp van de Microsoft Knowledge Base-artikel 967715
  Nadat de vereiste updates zijn geïnstalleerd, kunt u de procedures in de volgende secties uit te schakelen Autorun-functies:

  • Instellingen voor Groepsbeleid gebruiken om alle Autorun-functies uitschakelen
  • Specifieke Autorun-functies uitschakelen
  • Hoe u de registersleutel handmatig instellen

Het doel van Autorun

Het belangrijkste doel van Autorun is een softwarereactie op hardwareacties van de die u op een computer start te geven. Autorun heeft de volgende functies:

 • Dubbelklik op
 • Contextuele Menu
 • Automatisch afspelen
Deze functies worden meestal aangeroepen vanaf verwisselbare media of netwerkshares. Tijdens het automatisch afspelen, wordt het bestand Autorun.inf van het medium geparseerd. Dit bestand geeft aan welke opdrachten van het systeem wordt uitgevoerd. Deze functionaliteit veel bedrijven gebruiken hun installatieprogramma te starten.

Standaardgedrag van Autorun en AutoPlay

Standaardgedrag van AutoPlay op Windows XP-systemen

De functie AutoPlay leest het station als u media in het station plaatst. Daarom het Setup-bestand van de programma's en de muziek op audiomedia onmiddellijk gestart. Voordat u Windows XP SP2 is automatisch afspelen uitgeschakeld op verwisselbare schijven, zoals het diskettestation (maar niet in het cd-rom-station) en op netwerkstations. Vanaf Windows XP SP2 is automatisch afspelen ingeschakeld voor verwijderbare stations. Dit omvat ZIP-drives en sommige USB-apparaten voor massa-opslag. Als u de instellingen voor het uitschakelen van automatisch afspelen (de procedure hiervoor wordt beschreven in dit artikel) inschakelt, kunt u automatisch afspelen op een cd-rom-station op de stations voor verwisselbare media, op alle stations uitschakelen.

Opmerking Deze instelling wordt weergegeven in de Computerconfiguratie en Gebruikersconfiguratie. Als de instellingen conflicteren, heeft de instelling in Computerconfiguratie voorrang op de instelling in Gebruikersconfiguratie.

Standaardgedrag voor Autorun

Autorun -opdrachten worden meestal opgeslagen in Autorun.inf-bestanden. Deze opdrachten kunnen toepassingen te starten, start de installatie van programma's of andere routines te starten. In versies van Windows die ouder dan Windows Vista zijn, wanneer het medium bevat dat een Autorun -opdracht is geplaatst, voert het systeem wordt zonder tussenkomst van de gebruiker. Omdat de code kan worden uitgevoerd zonder medeweten of toestemming van de gebruiker, willen gebruikers deze functie uit veiligheidsoverwegingen uitschakelen. De configuratie-instellingen die in dit artikel worden beschreven kunnen beheerders selectief of alle Autorun-mogelijkheden voor systemen met Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008-systemen volledig uitschakelen.

Het standaardgedrag in Windows Vista en Windows Server 2008 is de gebruiker te vragen of een Autorun -opdracht moet worden uitgevoerd. Wijzigingen in deze instellingen worden verderop in dit artikel beschreven. Een beheerder kan volledig uitschakelen van Autorun -opdrachten of terugkeren naar het gedrag van Windows van vóór Windows Vista automatisch de Autorun -opdracht uitgevoerd. Als de functie is geconfigureerd voor het uitschakelen van Autorun-functies of als u dit beleid niet is geconfigureerd, blijft Windows Vista en Windows Server 2008 de gebruiker wordt gevraagd of u de Autorun -opdracht wordt uitgevoerd.

Vereisten voor het uitschakelen van Autorun-mogelijkheden

Als u wilt uitschakelen van Autorun-mogelijkheden, moet u de volgende updates installeren:

Nadat de vereisten zijn geïnstalleerd, als volgt te werk om het uitschakelen van Autorun.

Instellingen voor Groepsbeleid gebruiken voor het uitschakelen van alle Autorun-functies in Windows Server 2008 of Windows Vista

Gebruik een van de volgende methoden:

Methode 1
 1. Klik op Startthe Start button , type
  Gpedit.msc in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.


  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
 2. Onder Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen en klik op Beleid voor automatisch afspelen.
 3. Dubbelklik in het detailvenster op automatisch afspelen uitschakelen.
 4. Klik op ingeschakelden selecteer vervolgens alle stations in het vak automatisch afspelen uitschakelen Autorun uitschakelen op alle stations.
 5. Start de computer opnieuw op.
Methode 2
 1. Klik op Startthe Start button , typ Gpedit.msc in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.


  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
 2. Onder Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen en klik op Beleid voor automatisch afspelen.
 3. Dubbelklik in het detailvenster op Standaardgedrag voor AutoRun.
 4. Klik op ingeschakelden selecteer vervolgens de autorun-opdrachten niet uitvoeren in het vak gedrag standaard Autorun Autorun uitschakelen op alle stations.
 5. Start de computer opnieuw op.

Instellingen voor Groepsbeleid gebruiken voor het uitschakelen van alle Autorun-functies in Windows Server 2003, Windows XP Professional en Windows 2000

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, type
  Gpedit.msc in het vak openen en klik vervolgens op OK.
 2. Onder Computerconfiguratie, Beheersjablonenen klik vervolgens op systeem.
 3. In het venster Instellingen met de rechtermuisknop op automatisch afspelen uitschakelenen klik vervolgens op Eigenschappen.


  Opmerking In Windows 2000 heet de beleidsinstelling Uitschakelen automatisch afspelen.
 4. Klik op ingeschakelden selecteer vervolgens alle stations in het vak automatisch afspelen uitschakelen Autorun uitschakelen op alle stations.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor automatisch afspelen uitschakelen .
 6. Start de computer opnieuw op.

Hoe alle Autorun-functies in Windows 7 en andere besturingssystemen in-of uitschakelen

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XP

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows

Als u wilt uitschakelen van Autorun zelf op besturingssystemen die geen Gpedit.msc, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Regedit in het vak Openen en klik vervolgens op OK.
 2. Zoek en klik op de volgende vermelding in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Klik met de rechtermuisknop op NoDriveTypeAutoRunen klik vervolgens op wijzigen.
 4. Typ in het vak Waardegegevens 0xFF alle soorten schijven uitschakelen. Of gebruik een andere waarde wilt uitschakelen specifieke stations, zoals beschreven in de sectie ' specifieke Autorun-functies uitschakelen '.
 5. Klik op OKen sluit de Register-Editor.
 6. Start de computer opnieuw op.

Specifieke Autorun-functies uitschakelen

Als u specifieke Autorun-functies uitschakelen, moet u de vermelding NoDriveTypeAutoRun in een van de volgende subsleutels van registersleutels:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

De volgende tabel worden de instellingen voor de registervermelding NoDriveTypeAutoRun.
WaardeBetekenis
0x1 of 0x80AutoRun wordt uitgeschakeld voor schijven van een onbekend type
0x4AutoRun wordt uitgeschakeld op verwisselbare stations
0x8AutoRun wordt uitgeschakeld op vaste schijven
0x10AutoRun wordt uitgeschakeld op netwerkstations
0x20AutoRun wordt uitgeschakeld voor cd-rom-stations
0x40AutoRun wordt uitgeschakeld voor RAM-schijven
0xFFHiermee schakelt u AutoRun voor alle soorten stations
De waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun bepaalt welk station of de stations voor de Autorun-functionaliteit wordt uitgeschakeld. Als u uitschakelen van Autorun voor netwerkstations alleen wilt, moet u de waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun instellen op 0x10.


Als u Autorun uitschakelen voor meerdere stations wilt, moet u de bijbehorende hexadecimale waarden toevoegen aan de waarde 0x10. Bijvoorbeeld, als u Autorun uitschakelen voor verwisselbare stations en netwerkstations wilt, moet u toevoegen 0x4 en 0x10 wiskundige toevoeging van 2 hexadecimale waarden om te bepalen welke waarde voor is. 0x4 + 0x10 = 0x14. Daarom in dit voorbeeld stelt u de waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun op 0x14.


De standaardwaarde voor de registervermelding NoDriveTypeAutoRun varieert voor verschillende Windows-besturingssystemen. Deze standaardwaarden worden weergegeven in de volgende tabel.
BesturingssysteemStandaardwaarde
Windows Server 2008 en Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

De registervermelding die wordt gebruikt voor de werking van de huidige update

Alle correcties in de update voor Windows XP en Windows Server 2003 zijn opgenomen in de registervermelding HonorAutorunSetting in de volgende subsleutel:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Registerwaarde
WaardeGegevenstypeBereikStandaardwaarde
HonorAutorunSettingREG_DWORD0x0–0xFF0x01

Opmerking Alle wijzigingen van deze update worden beheerd door de registervermelding HonorAutorunSetting voor Windows Server 2003 en Windows XP, zodat u de vorige configuratie herstellen kunt als dat nodig is. Deze post is niet geldig voor gebruikers van Windows 2000, Windows Vista of Windows Server 2008.

Wanneer u update 967715 installeert, wordt de registersleutel alleen in de component HKEY_LOCAL_MACHINE-register gemaakt. De registersleutel heeft de standaardwaarde 0x1. Deze waarde schakelt de functie die in de huidige update aanwezig is. Voordat u de update hebt geïnstalleerd, is deze registersleutel niet aanwezig in het systeem. U kunt verkrijgen voorverpakking installatie Autorun gedrag door de registersleutel handmatig instellen op 0. Hiertoe typt u
0 in plaats van
1 in stap 6 van de volgende procedures om de registersleutel handmatig instellen. HonorAutorunSetting wordt altijd gelezen via het registeronderdeel HKEY_LOCAL_MACHINE, zelfs als de vermelding HonorAutorunSetting ook in het registeronderdeel HKEY_CURRENT_USER is geconfigureerd.

Het instellen van de registersleutel

Windows Server 2003 en Windows XP

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak openen
  regedit, en klik vervolgens op OK.
 3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde.
 5. Type
  HonorAutorunSettingen druk op ENTER.
 6. Typ in het vak Waardegegevens
  1Selecteer hexadecimaal als deze nog niet is geselecteerd en klik op OK.
 7. Sluit Register-editor.
 8. Start het systeem voor de nieuwe instellingen van kracht te laten worden.

Om te voorkomen dat Autorun.inf-bestanden worden gemaakt op aandelen

Om te voorkomen dat het Autorun-functie wordt opgeroepen, en om te voorkomen dat alle programma's schrijven Autorun.inf-bestanden naar toegewezen netwerkstations, gaat u als volgt te werk:

 1. Verwijder alle Autorun.inf-bestanden uit de hoofdmap van een toegewezen netwerkstation.
 2. Ken aan niemand maakrechten voor de hoofdmap van een toegewezen netwerkstation.
Opmerking Nadat u deze procedure implementeert, meer Autorun-functies niet beschikbaar vanaf netwerkstations.

Om te voorkomen dat gebruikers verbinding kunnen maken met de USB-opslagapparaten

Het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel bevat twee methoden om te voorkomen dat gebruikers verbinding maken met een USB-opslagapparaat:
823732 hoe kan ik voorkomen dat gebruikers verbinding maken met een USB-opslagapparaat?

Opmerking Nadat u een van deze procedures kunt op een systeem implementeren, langer USB-opslagapparaten niet op het systeem.

Veelgestelde vragen

Deze update mijn huidige Autorun-instellingen wijzigen?
Nr. De update wordt de huidige Autorun-instellingen op uw computer niet gewijzigd. De update kunt in plaats daarvan gebruikers Autorun-instellingen correct worden afgedwongen.Is er een wijziging in de gebruikerservaring nadat u deze update hebt geïnstalleerd?
Nadat u update 967715 installeert, zult u merken dat Autorun-functies van netwerkstations niet langer werken. Dit is omdat de Autorun voor netwerkstations is standaard ingesteld op uitgeschakeld in het register. Nadat u de update hebt geïnstalleerd, wordt een registersleutel die al is ingesteld op het uitschakelen van Autorun voor netwerkstations correct toegepast. Dit is de enige feitelijke functionaliteit die wordt gewijzigd nadat de update is geïnstalleerd. Als een gebruiker had Autorun uitgeschakeld voor andere stations voordat u de update, ze mogelijk gewijzigd dubbelklikken en contextuele menu probleem na de update.Is dit beveiligingslek dermate ernstig dat Microsoft er een beveiligingsupdate?
Nr. Het uitschakelen van Autorun-functie is een optionele configuratie die door sommige klanten besluiten kunnen te implementeren. Update 967715 lost alleen het probleem met de Autorun-functionaliteit.Waarom ben ik omgeleid naar update 967715 wanneer update 953252 is zocht?
Update 953252 en update 967715 bieden dezelfde updates. De leveringskanalen voor deze waren verschillend. Update 953252 is alleen uitgebracht voor Download Center terwijl update 967715 is uitgebracht voor Windows Update, Automatische Updates, en het Download Center. Om te voorkomen dat dezelfde informatie, wordt u omgeleid naar update 967715, met de meest recente informatie over deze updates.Als ik update 950582 of update 953252 op mijn computer is geïnstalleerd, wordt opnieuw aangeboden update 967715?
Nee, update 967715 is de update die is uitgebracht als update 953252, maar is ingepakt onder update 950582. Dus als software update 950582 of update 953252 is geïnstalleerd, hoeft u geen update 967715 en wordt niet aangeboden door Windows Update of Automatische Updates.Kunnen deze updates uitschakelen van Autorun-mogelijkheden?
Nr. De updates correct worden aangeboden met inachtneming van de waarden van de registersleutels die het uitschakelen van Autorun-mogelijkheden. Deze updates niet wijzigen de waarden van de registersleutels en houden rekening met de waarden die al zijn ingesteld voordat u deze updates zijn geïnstalleerd. Als de registerwaarden niet zijn ingesteld voordat u deze updates installeert, zijn de instellingen van het register op de juiste manier worden ingesteld om het uitschakelen van Autorun-mogelijkheden.Waar zijn de updates voor Windows Vista en Windows Server 2008?
Updates voor Windows Vista en Windows Server 2008 zijn uitgebracht met bepaalde beveiligingsupdates in beveiligingsupdate 950582 (beveiligingsbulletin MS08-038). Om gebruik te maken van het register die Autorun uitschakelen, moeten voor klanten die Windows Vista of Windows Server 2008-systemen beveiligingsupdate 950582.


Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

 • Update 967715 wordt meerdere keren aangeboden.

  Update 967715 kan opnieuw worden aangeboden als de registerinstelling HonorAutorunSetting die in dit artikel wordt beschreven, is niet toegevoegd aan het registeronderdeel. Dit probleem kan optreden als een programma dat is geïnstalleerd op de computer de update blokkeert van de vermelding in het register schrijven. Dergelijke software blokkeert mogelijk de update tijdens de installatie van de update of de registervermelding verwijderen nadat de computer opnieuw is opgestart.  U kunt dit probleem oplossen door de update te installeren in de veilige modus. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. De update downloaden. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Ga naar de website van Microsoft downloaden:
   2. Typ het nummer van het Knowledge Base-artikel waarin de update wordt beschreven in het vak Zoeken naar een download en klik vervolgens op Go.
   3. De update downloaden en klik vervolgens op het bureaublad opslaan.
  2. Installeer de update. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het te installeren.

    Als u wordt gevraagd de computer opnieuw opstarten, doen.
   2. Ga naar de site Windows Update of Microsoft Update-website om te controleren of de update opnieuw wordt aangeboden. Als u de update opnieuw wordt aangeboden, gaat u verder met de volgende stap.
  3. De update installeren in de veilige modus. Veilige modus worden de meeste processen en services uitgeschakeld. Deze services omvatten de Windows Update-service. Een update installeren in de veilige modus is een snelle test om te bepalen of een toepassing of proces de installatie verstoort. Ga als volgt te werk om de update in de veilige modus:

   1. Start de computer opnieuw op.
   2. Als de computer wordt opgestart, drukt u op F8.
   3. Gebruik de pijltoetsen om Veilige moduste selecteren en druk vervolgens op ENTER.
   4. Dubbelklik op het bestand dat u in stap 1 hebt gedownload om het bestand te installeren.
   5. Wanneer de installatie is voltooid, start de computer opnieuw op.
   6. Ga naar de site Windows Update of Microsoft Update-website om te controleren of de update wordt aangeboden. Of wacht tot Automatische Updates opnieuw wordt uitgevoerd.

INFORMATIE OVER BESTANDEN

De Engelse (Verenigde Staten) versie van deze software-update installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd en met uw huidige bias van de zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.


Informatie over Windows 2000

Voor alle ondersteunde versies van Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

BestandsnaamVersieDatumTijdGrootteMap
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Informatie over Windows XP en Windows Server 2003

 • De bestanden die betrekking hebben op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR) worden vermeld in de kolommen van de 'Servicestructuur' en 'SP-vereiste.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die algemeen worden vrijgegeven om wijdverbreide kritieke problemen aan te pakken. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op grote schaal uitgebrachte correcties.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt deze software-update ook een beveiligingscatalogusbestand (KBnummer.cat) geïnstalleerd met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows XP

BestandsnaamVersieDatumTijdGrootteMap
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

Voor alle ondersteunde versies van Windows Server 2003 en Windows XP Professional x64 edition op basis van x64

BestandsnaamVersieDatumTijdGrootteCPUMap
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2003

BestandsnaamVersieDatumTijdGrootteMap
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2003

BestandsnaamVersieDatumTijdGrootteCPUMap
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
Eigenschappen

Artikel-id: 967715 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Feedback