Vermeldingen in de proxy-uitzonderingenlijst worden niet weergegeven in het dialoogvenster Geavanceerde proxyinstellingen van Internet Explorer 7

Bron: Ondersteuning van Microsoft

SNELLE PUBLICATIE

SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF ALS AANVULLING OP DE BEOOGDE ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.

SymptoomAdressen die moeten worden weergegeven in de sectie niet gebruiken voor adressen die beginnen met proxyserver bij de pagina Internet opties geavanceerde Proxy-instellingen worden niet weergegeven. De registervermeldingen bestaan nog steeds en Internet Explorer nog steeds klikt, worden de websites.

OorzaakDit wordt veroorzaakt door de configuratie van de verschillende proxyservers door protocol, waar een FTP-proxyserver is.


 


Opmerking Het Gopher-protocol biedt geen ondersteuning voor Internet Explorer 7. Dit probleem treedt zou het Gopher-protocol moeten zijn ingesteld in het groepsbeleid van oudere of van een eerdere versie van Internet Explorer voordat Internet Explorer 7 is geïnstalleerd.

OplossingAls de configuratie is ingesteld via Groepsbeleid

 

·         Verwijder de waarde voor de FTP-proxyserver die is opgegeven in het groepsbeleid.


 


Als de configuratie is niet ingesteld via Groepsbeleid

 

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

 

                322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows


 


Als de registervermelding wijzigt, als volgt te werk:


 

1. Klik op Start, klik op uitvoerenen typ het volgende in het vak openen :


 Regedit

 


2. Zoek de ProxyServer -waarde onder de volgende sleutel in het register:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings3. Klik op het menu bewerken op tekenreeks bewerken.


4. Verwijder de vermelding is gekoppeld aan een Gopher (bijvoorbeeld verwijderen gopher = proxyserver:80;), en klik vervolgens op OK .


5. Sluit Register-Editor.DISCLAIMER

MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID OF JUISTHEID VAN DE GEGEVENS VERVAT IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.
Eigenschappen

Artikel-id: 968847 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Feedback