U ontvangt een foutbericht wanneer u een PowerPoint 4.0-presentatie probeert te openen nadat u MS09-017 hebt geïnstalleerd voor PowerPoint 2000 en PowerPoint 2002

Symptomen

U probeert in Microsoft PowerPoint 2000 of Microsoft PowerPoint 2002 een presentatie te openen die de Microsoft PowerPoint 4.0-indeling gebruikt. De presentatie wordt echter niet geopend en er wordt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:

Dit bestand heeft een oudere indeling die niet wordt ondersteund.

Oorzaak

Vanwege beveiligingsproblemen met de parseercode die wordt gebruikt om PowerPoint 4.0-presentaties te openen en op te slaan, wordt door deze beveiligingsupdate de mogelijkheid verwijderd om deze bestanden te openen.

Dit probleem treedt op nadat u de beveiligingsupdate MS09-017 hebt geïnstalleerd. Met deze beveiligingsupdate worden beveiligingsproblemen opgelost in de parseercode die werd gebruikt om PowerPoint-bestandsindelingtypen te openen en op te slaan door te voorkomen dat bestanden in de oorspronkelijke indeling van PowerPoint 4.0 door Microsoft Office PowerPoint 2000 en Microsoft Office PowerPoint 2002 worden geopend.

Dit is standaard ingeschakeld in Microsoft Office 2003 Service Pack 3. Presentaties met de bestandsindeling PowerPoint 4.0 worden niet door Microsoft Office PowerPoint 2003 geopend. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

938810 Informatie over bepaalde bestandsindelingen die worden geblokkeerd na installatie van Office 2003 Service Pack 3

Oplossing

Geblokkeerde bestandstypen inschakelen

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert gebruik te maken van het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken, zoals deze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, is het raadzaam om de risico's te evalueren die zijn gekoppeld aan de implementatie van dit proces in uw specifieke omgeving. Tref alle mogelijke extra voorzorgsmaatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces uit te voeren. Het is raadzaam dit proces alleen uit te voeren als dat echt noodzakelijk is.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
Als u presentaties met de bestandindeling PowerPoint 4.0 wilt kunnen openen in PowerPoint 2000 en PowerPoint 2002, voegt u een van de volgende registersubsleutels toe:
Clientcomputer:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock

Groepsbeleid:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
Deze sleutels hebben de volgende waarden:
WaardeBeschrijvingen
FilesFromPowerPoint95 Door deze sleutel kunnen alle conversieprogramma's worden geblokkeerd die werken met de PowerPoint 95-indeling.Standaard is deze sleutel uitgeschakeld en worden bestanden niet geblokkeerd.
FilesBeforePowerPoint95Deze waarde kan het PPT 4.0 Export-conversieprogramma en alle andere conversieprogramma's die werken met indelingen eerder dan PowerPoint 95 blokkeren.Standaard is deze sleutel ingeschakeld en worden PowerPoint 4.0-bestanden geblokkeerd.
FilesFromNonPowerPointFormatsDeze sleutel kan elke bestandsindeling blokkeren die door PowerPoint wordt gebruikt om bestanden van Harvard Graphics voor Windows, versie 3.0 (.ch3; .sh3) en bestanden van Lotus Freelance voor Windows, versie 1.0 tot en met 2.1 (.pre) te importeren.

Deze sleutel is standaard ingeschakeld. Gebruikers kunnen bestanden die niet in PowerPoint-bestandsindelingen zijn niet openen.
Deze waarden hebben de waarden 'uitgeschakeld' of 'ingeschakeld':
 • Uitgeschakeld: De waarde is uitgeschakeld. Dit wil zeggen dat bestandstypen zoals gebruikelijk mogen worden geopend als de DWORD-waarde is ingesteld op 0 of als de waarde niet bestaat.
 • Ingeschakeld: De waarde is ingeschakeld. Dit wil zeggen dat bestandstypen niet kunnen worden geopend als de DWORD-waarde is ingesteld op 1 of op enige andere niet-gedefinieerde waarde.
Volg deze stappen om PowerPoint in te schakelen voor het openen van een PowerPoint 4.0-bestand:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
 4. Typ FileOpenBlock en druk op Enter.
 5. Selecteer de volgende subsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 6. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ FilesBeforePowerPoint95 en druk op ENTER.
 8. Selecteer de waarde FilesBeforePowerPoint95.
 9. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 10. Typ 0 en druk op Enter.
 11. Sluit de Register-editor af.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 970980 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback