Beschrijving van de update voor Windows Activation Technologies

Als uw vraag met dit artikel niet beantwoord is, klik dan op deze knop om uw vraag te stellen aan andere leden van de community Microsoft Answers:

Inleiding

Er is een update beschikbaar voor de activerings- en validatie-onderdelen in Windows Activation Technologies voor Windows 7.

Met Windows Activation Technologies kunt u bevestigen of er een legitieme versie van Windows 7 op uw computer is geïnstalleerd. Daarnaast beschermt Windows Activation Technologies tegen de risico's van illegale software. Windows Activation Technologies in Windows 7 bestaat uit activerings- en validatie-onderdelen met functies om illegale software tegen te gaan.
  • Met de Activation-technologie om illegale software tegen te gaan wordt de productcode van de Windows 7-software op uw computer gecontroleerd. De productcode is een code van 25 tekens die zich bevindt op het Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) of op het label van het licentiebewijs. Deze labels worden geleverd bij elke legitieme versie van Windows. Een legitieme productcode kan alleen worden gebruikt voor het aantal computers dat in een softwarelicentie is vermeld.
  • Validatie is een online proces dat u in staat stelt te controleren of de Windows 7-versie op uw computer correct geactiveerd is en legitiem is.

Meer informatie

Het updatepakket ophalen

Dit updatepakket is beschikbaar via Windows Update en het Microsoft Downloadcentrum.

Windows Update

Deze update is beschikbaar op de Windows Update-website:U kunt deze update op Windows Update ophalen door de functie Automatische updates op uw computer in te schakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Startknop Start , typ Windows Update in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter.
  2. Klik op Instellingen wijzigen.
  3. Selecteer onder Belangrijke updates de optie Updates automatisch installeren (aanbevolen) en klik vervolgens op OK.

Microsoft Downloadcentrum

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:
Update voor Windows 7 voor x86-systemen (KB971033)
Downloaden Het pakket Update voor Windows 7 voor x86-systemen nu downloaden.

Update voor Windows 7 voor x64-systemen (KB971033)
Downloaden Het pakket Update voor Windows 7 voor x64-systemen (KB971033) nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand is uitgebracht. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.


Opmerking Installatie van deze update heeft geen effect op de functionaliteit van uw besturingssysteem.

Meer informatie over deze update

Met deze update voor Windows Activation Technologies kunt u validatiefouten en activeringsmisbruik detecteren. Met deze update wordt ook nagegaan of er pogingen zijn gedaan om belangrijke systeembestanden van Windows 7 te manipuleren. Wees u ervan bewust dat sommige illegale Windows-versies malware bevatten.

Wanneer deze update is geïnstalleerd, wordt het validatieproces voor de Windows-versie op uw computer uitgevoerd. Dit validatieproces heeft echter geen invloed op de functionaliteit van Windows. Het updateproces wordt op de achtergrond uitgevoerd zolang er geen validatiefouten, activeringsmisbruik of gemanipuleerde bestanden worden gevonden.

Gemanipuleerde bestanden
Als tijdens het uitvoeren van de update een gemanipuleerd bestand wordt gevonden, wordt geprobeerd dat bestand te herstellen. Hiervoor moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten. Als de gemanipuleerde bestanden niet kunnen worden hersteld, wordt u naar meer informatie op internet geleid.

Validatiefouten of activeringsmisbruik
Door middel van validatiefouten en activeringsmisbruik, waarvan soms sprake is in illegale kopieën van Windows, wordt geprobeerd het Windows-activeringsproces te omzeilen. Als er een validatiefout of activeringsmisbruik wordt gedetecteerd, wordt u naar meer informatie op internet geleid om een oplossing voor het activeringsmisbruik of de validatiefout te vinden. Na verwijdering van de validatiefouten of de activeringsmisbruiksoftware, wordt u mogelijk gevraagd uw exemplaar van Windows 7 te activeren met een geldige productcode. Als u besluit het probleem van de validatiefout of het activeringsmisbruik op dat moment niet op te lossen, wordt u er af en toe op gewezen dat de Windows 7-versie op uw computer niet legitiem is. Daarnaast kunt u via een koppeling online meer informatie vinden om het probleem op te lossen.

Onze online privacyverklaring lezen

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de Privacyverklaring voor het programma Legitieme Microsoft-software:
Eigenschappen

Artikel-id: 971033 - Laatst bijgewerkt: 1 okt. 2012 - Revisie: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Feedback