Hoe kan ik Windows Update-onderdelen herstellen?

Van toepassing: Windows UpdateMicrosoft UpdateWindows 10 Meer

Als er een Windows Update-fout verschijnt, probeer dan Oplossingen voor veelvoorkomende problemen met Windows Update. De stappen en probleemoplossingen op die pagina zullen de Windows Update-onderdelen voor u herstellen.
 

Windows Update-onderdelen handmatig herstellen

 

Belangrijk
Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Maak, voordat u het register wijzigt, een back-up van het register, zodat u het kunt herstellen in geval van problemen.

Ga als volgt te werk om de Windows Update-onderdelen te herstellen:

 1. Start een opdrachtprompt. Pas hiertoe een van de volgende methoden toe, afhankelijk van uw versie van Windows:
   
  • Windows 10: Houd de knop met het Windows-logo ingedrukt (of klik daarop met de rechtermuisknop) en kies Opdrachtprompt (Admin). Wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend, selecteert u Ja.
  • Windows8.1 en Windows 8: Veeg vanaf het menu Start van rechts naar binnen om de charms te openen, selecteer Zoeken en zoek naar cmd. (of typ cmd in het startscherm als u een toetsenbord en muis gebruikt.) Houd in de lijst met zoekresultaten Opdrachtprompt ingedrukt of klik daar met de rechtermuisknop op en klik op Als administrator uitvoeren.
  • Windows 7 en eerdere versies Druk op de toets met het Windows logo + R, typ cmd in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Klik met de rechtermuisknop op cmd en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 2. Stop de service BITS, de service Windows Update, en de service Cryptografie. Typ hiervoor de volgende opdrachten in een opdrachtprompt. Vergeet niet om na elke opdracht op Enter te drukken.
   
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Verwijder de bestanden qmgr*.dat. Typ hiertoe de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Als dit uw eerste poging is bij het oplossen van problemen met Windows Update aan de hand van de stappen in dit artikel, moet u stap 4 overslaan en naar stap 5 gaan. Zet stap 4 op dit punt bij de probleemoplossing uitsluitend als u de problemen met Windows Update niet kunt oplossen nadat u alle stappen behalve stap 4 hebt gezet. (Stap 4 wordt uitgevoerd door de "Agressieve" modus van de eerder genoemde Fix it-oplossing.)
   
  1. Hernoem de back-upkopieën in de mappen voor softwaredistributie. Typ hiervoor de volgende opdrachten in een opdrachtprompt. Vergeet niet om na elke opdracht op Enter te drukken.
    
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Zet de BITS-service en de Windows Update-service terug op de standaard security descriptor. Typ hiervoor de volgende opdrachten in een opdrachtprompt. Vergeet niet om na elke opdracht op Enter te drukken.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Registreer de BITS-bestanden en de Windows Update-bestanden opnieuw. Typ hiervoor de volgende opdrachten in een opdrachtprompt. Vergeet niet om na elke opdracht op Enter te drukken.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Herstel Winsock. Typ hiertoe de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  netsh Winsock reset
 8. Als u werkt met Windows XP moet u de proxyinstellingen configureren. Typ hiertoe de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   
  proxycfg.exe -d
  Typ als u andere versies van Windows gebruikt de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk op Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Herstart de service BITS, de service Windows Update, en de service Cryptografie. Typ hiervoor de volgende opdrachten in een opdrachtprompt. Vergeet niet om na elke opdracht op Enter te drukken.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Uitsluitend Windows Vista: Wis de BITS-wachtrij. Typ hiertoe de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Installeer de meest recente Windows Update Agent.
 12. Start de computer opnieuw op.