Gebeurtenis geregistreerd rapportage storflt stuurprogramma kan niet worden geladen bij opnieuw opstarten na installatie van Windows Server 2008 SP2

Bron: Ondersteuning van Microsoft

SNELLE PUBLICATIE

SNELLE PUBLICATIE ARTIKELEN BEVATTEN INFORMATIE RECHTSTREEKS VAN BINNEN DE ORGANISATIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MICROSOFT. DE INFORMATIE IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE OF UNIEKE ONDERWERPEN, OF ALS AANVULLING OP DE BEOOGDE ANDERE KNOWLEDGE BASE INFORMATIE.

SymptoomNadat u de update van Service Pack 2 hebt geïnstalleerd op een fysieke computer opnieuw op te starten en Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, wordt de volgende gebeurtenis weergegeven in het systeemlogboek:
Meld naam: systeem


Bron: Service Control Manager


Gebeurtenis-ID: 7026


Niveau: fout


Beschrijving: De volgende opstartstuurprogramma's opstart- of opstarten van het systeem kan niet worden geladen: storflt
Opmerking: Dit probleem is alleen zichtbaar op fysieke systemen waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd. Dit heeft geen invloed op de Hyper-V virtuele machines waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd.

OorzaakHet probleem wordt veroorzaakt door wijzigingen tussen de manifesten van Hyper-V-stuurprogramma geïnstalleerd door SP2 en de bijbehorende versie in de officiële versie van Windows.

OplossingDeze gebeurtenis kan veilig worden genegeerd. Het stuurprogramma storflt is alleen nodig wanneer u Windows Server 2008 wordt uitgevoerd als gast Hyper-V. Om te voorkomen dat deze fout wordt aangemeld telkens wanneer het systeem opnieuw is opgestart, voeren de volgende stappen uit om de verwijzingen naar het stuurprogramma storflt verwijderen. :
1. open een opdrachtprompt


a. Klik op Start, alle programma's, Bureau-accessoires, met de rechtermuisknop op opdrachtprompt en klik vervolgens op uitvoeren als beheerder.


2. Verwijder het stuurprogramma storflt


a. sc delete storflt


 


Opmerking: Hiervoor niet op een virtuele Hyper-V-machine. De virtuele machine opnieuw wordt opgestart wordt waarschijnlijk een foutbericht Stop 0x0000007b gegenereerd. Als u dit probleem tegenkomt, opstarten met laatst bekende juiste mogelijk het register kunt herstellen in de vorige staat.

DISCLAIMER

MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID OF JUISTHEID VAN DE GEGEVENS VERVAT IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.
Eigenschappen

Artikel-id: 971527 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Feedback