Hoe ik inschakelen of uitschakelen DEP voor Office-toepassingen?

Van toepassing: Windows Server 2008 DatacenterWindows Server 2008 EnterpriseWindows Server 2008 Standard

Beschrijving van het probleem


Dit artikel helpt u bij het in- of uitschakelen van preventie van gegevensuitvoering (DEP) voor Office-toepassingen.

Door ons wilt laten inschakelen of uitschakelen DEP voor u, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Of uitschakelen van DEP, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossen


Als u wilt in- of uitschakelen DEP automatisch, klikt u op de
Fix itknop of koppeling. Klik op
Voerin het
Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in de wizard.
DEP inschakelenDEP uitschakelen
Opmerking deze wizard is mogelijk in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking als u niet op de computer waarop het probleem zich voordoet, slaan de oplossing deze oplossing op een flash-station of een CD en vervolgens uit te voeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

Het probleem zelf oplossen


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
Als u DEP voor Office-toepassingen, als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden druk op Enter.
  2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
    sdbinst.exe –q "<path_to_extracted_SDB>\Office – Enable DEP.sdb"

Als u wilt uitschakelen DEP voor Office-toepassingen, als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden druk op Enter.
  2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
    sdbinst.exe –q -u "<path_to_extracted_SDB>\Office – Enable DEP.sdb"


Is het probleem hiermee opgelost?


Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.