Het pictogram Verbonden wordt niet in het systeemvak weergegeven wanneer u op een computer met Windows Server 2008 R2 via Extern bureaublad-webtoegang verbinding maakt met een externe toepassing

Symptomen

Het pictogram Verbonden wordt niet in het systeemvak weergegeven wanneer u op een computer met Windows Server 2008 R2 via Extern bureaublad-webtoegang verbinding maakt met een externe toepassing

Opmerking Wanneer u een externe toepassing voor het eerst uitvoert, wordt het pictogram Verbonden in het systeemvak weergegeven.

WebSSO (eenmalige webaanmelding) werkt niet zoals verwacht, waardoor twee keer om uw referenties wordt gevraagd in toepassingen die via RemoteApps worden gestart en via Extern bureaublad-webtoegang in Windows Server 2008 R2 worden gepubliceerd.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor wanneer er meerdere niet-verlopen cookies op de clientcomputer zijn.

Workaround

U kunt dit probleem oplossen door de cookies te verwijderen.

Als u wilt dat wij het probleem voor u oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
  • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
  • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om de cookies in Windows Internet Explorer 8 te verwijderen:
  1. Klik achtereenvolgens op Start, op Configuratiescherm, op Netwerk- en Internet-verbindingen en op Internetopties.
  2. Klik op het tabblad Algemeen op Verwijderen.
  3. Als u alleen de cookies wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Cookies in en schakelt u alle andere selectievakjes uit.
  4. Klik op Verwijderen.

In plaats van de cookies te verwijderen, kunt u ook het scriptbestand C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js op de Extern bureaublad-webtoegangsserver wijzigen.

Ga als volgt te werk om het scriptbestand C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js te wijzigen:

1. Meld u bij de Extern bureaublad-webtoegangsserver aan als lid van de lokale beheerdersgroep.
2. Blader naar het volgende jscriptbestand, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Bewerken.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Zoek naar de implementatie van de volgende functie in dat jscriptbestand.
functie getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Wijzig de code in het jscriptbestand als volgt:


Bestaande code in het bestand Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Vervang de bovenstaande sectie in het bestand Renderscripts.js door de volgende sectie:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Toevoeging van een functie met de naam trim als een methode van het
// prototypeobject van de constructor String.
String.prototype.trim = function()
{
// Gebruik van een reguliere expressie om voorloopspaties en volgspaties te vervangen
// door de lege tekenreeks
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Einde van de toegevoegde functie

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Aanroep van de toegevoegde functie
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Is het probleem opgelost?

  • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
  • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie

Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden: 
  • Extern bureaublad-webtoegang bevindt zich in een subdomein dat een bovenliggend domein heeft.
  • Door het bovenliggende domein, of elk ander subdomein, wordt een cookie geschreven waarvan het domein wordt ingesteld op het niveau van het bovenliggende domein. Hierdoor wordt de cookie door alle subdomeinen gedeeld.
Als Extern bureaublad-webtoegang op het niveau van het bovenliggende domein wordt geplaatst, wordt het pictogram Verbonden in het systeemvak weergegeven. Verder werken de SSO-functie, de externe toepassing en de bureaubladverbinding zoals verwacht wanneer u verbinding maakt met de externe toepassing.


Dit probleem kan ook optreden wanneer aanvullende cookie-informatie in de cookie door de webserver wordt teruggegeven aan de client.Eigenschappen

Artikel-id: 977507 - Laatst bijgewerkt: 21 okt. 2011 - Revisie: 1

Feedback