Het installeren of upgraden naar Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe Windows XP te installeren.

is het wellicht makkelijker voor u om de stappen te volgen als u dit artikel eerst afdrukt.

VEREISTEN

Voordat u begint, moet u uw Windows XP-installatie-CD en de productcode beschikbaar hebben.

Als u uw Windows XP-CD niet vinden of niet kunt u contact opnemen met de computerfabrikant van uw, moet u wellicht een nieuw exemplaar van Windows XP aanschaffen. Ga naar de volgende koppeling voor meer informatie:Afhankelijk van de installatie die u selecteert, moet u mogelijk een CD- of -opstartdiskettes. Als u uw Windows XP-CD of diskettes voor opstarten niet hebt, moet u deze wilt installeren of een upgrade naar Windows XP met behulp van bepaalde methoden. De methoden om te bepalen welke media u moet controleren. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

310994 het verkrijgen van Windows XP Setup-diskettes voor een installatie vanaf diskette

U moet problemen oplossen-productcode activeren. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met de installatie, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

310637 wordt een foutbericht weergegeven nadat u de productcode invoeren wanneer u probeert Windows XP te installeren

Als u de installatiemethode die u selecteert, moet u de computer opstart vanaf de cd-rom van Windows XP moet het CD- of DVD-station hiervoor worden geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het configureren van de computer te starten vanaf de CD of DVD-station. Voor meer informatie over het starten van Setup vanuit MS-DOS of een opstartdiskette voor Windows 98, Windows Millennium Edition, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

307848 hoe u het programma Setup starten vanuit MS-DOS in Windows XP

Methoden voor het installeren van Windows XP

Er zijn vijf methoden voor het installeren van Windows XP. De volgende methoden en selecteert u de methode die geschikt is voor uw installatie.
 • Methode 1: Een schone installatie van Windows XP uitvoeren
  Gebruik deze methode voor een schone installatie van Windows XP. Een schone installatie worden alle gegevens van de vaste schijf door het opnieuw partitioneren en formatteren van de vaste schijf en opnieuw installeren van het besturingssysteem en de programma's op een lege (nieuwe) vaste schijf verwijderd.
 • Methode 2: Upgrade naar Windows XP
  Gebruik deze methode als u een naar Windows XP vanaf Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition of Microsoft Windows 2000 Professional upgrade.
 • Methode 3: Installeer Windows XP op een nieuwe vaste schijf
  Gebruik deze methode als u Windows XP te installeren op een nieuwe vaste schijf. Dit wordt meestal gedaan wanneer een nieuwe vaste schijf op uw computer is geïnstalleerd.
 • Methode 4: Installeer Windows XP in een nieuwe map (een parallelle installatie)
  Met deze methode kunt u Windows XP installeert in een nieuwe map (een parallelle installatie) op twee besturingssystemen uitvoert of wilt openen, herstellen of ophalen van gegevens uit een beschadigde schijf.
 • Methode 5: Uitvoeren van een meervoudig opstarten instellen
  Gebruik deze methode als u Windows XP te installeren als een afzonderlijke besturingssysteem op uw computer. Hiermee kunt u meer dan één besturingssysteem op uw computer installeren en selecteren welk besturingssysteem dat u gebruiken elke keer wilt dat u de computer opstart.

Methode 1: Een schone installatie van Windows XP uitvoeren

Een schone installatie bestaat uit verwijderen alle gegevens van de vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren van de vaste schijf en opnieuw installeren van het besturingssysteem en de programma's op een lege (nieuwe) vaste schijf. Voor meer informatie over belangrijke overwegingen bij het partitioneren en formatteren van u harde schijf en hoe u kunt partitioneren en formatteren van de vaste schijf met behulp van het programma Setup van Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

313348 het partitioneren en formatteren van een vaste schijf met Windows XP Setup

Voor het uitvoeren van een schone installatie van Windows XP de volgende stappen uit:
 1. Back-up van alle belangrijke gegevens voordat u een schone installatie van Windows XP uitvoert. De back-up opslaan op een externe locatie, zoals een CD of een externe vaste schijf.
 2. Start de computer vanaf de cd-rom van Windows XP. Hiervoor, plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station of DVD-station en start de computer opnieuw op.

  Opmerking Als u wilt opstarten vanaf de cd-rom met Windows XP, moeten hiervoor de BIOS-instellingen op uw computer worden geconfigureerd.
 3. Wanneer u het bericht "Press any key to boot from CD" ziet, drukt u op een willekeurige toets op de computer te starten vanaf de CD met Windows XP.
 4. Druk op ENTER om Windows XP Setup te starten op het scherm Welkom bij Setup .
 5. Lees de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software en druk op F8.
 6. Volg de instructies op het scherm selecteren en formatteren van de partitie waarop Windows XP te installeren.
 7. Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows XP te voltooien.
Als u Windows XP hebt geïnstalleerd, bent u klaar. Als deze stappen niet Windows XP installeert werken, gaat u naar de sectie 'Volgende stappen'.

Methode 2: Upgrade naar Windows XP

Deze sectie wordt beschreven hoe u een upgrade naar Windows XP vanaf Windows 98, Windows Millennium Edition en Windows 2000 Professional.

Opmerking Windows 2000 en Windows 2000 Professional kunnen alleen worden bijgewerkt naar Windows XP Professional. U kunt Windows 2000 niet upgraden naar Windows XP Home.

Belangrijk Voordat u het upgradeproces, neem dan contact op met de computerfabrikant van uw de meest recente BIOS-upgrades voor uw computer en installeer vervolgens de upgrades. Als u het BIOS bijwerkt nadat u de upgrade uitvoert, kunt u wellicht opnieuw installeren van Windows XP om te profiteren van functies zoals ondersteuning voor Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) in het BIOS. Als u dit doen kunt, de firmware in alle hardware werken voordat u de upgrade start.

U kunt de internetverbinding verbreken tijdens de installatie. Deze stap is niet nodig, maar de verbinding verbreken van het Internet tijdens de installatie helpt uw computer te beschermen. Voor extra beveiliging kunt u ook de firewall van Microsoft Internet Explorer in te schakelen. Zie het onderwerp 'In- of uitschakelen van Firewall voor Internet-verbinding' in het besturingssysteem Windows Help voor meer informatie. Voor meer informatie over het voorbereiden van Windows 98 of Windows Millennium Edition voor een upgrade naar Windows XP, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

316639 het voorbereiden van Windows 98 of Windows Millennium Edition upgraden naar Windows XP

Ga als volgt te werk om een upgrade naar Windows XP:
 1. Start de computer en plaats de CD met Windows XP in het CD- of DVD-station.
 2. Als de CD automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op Windows installeren om de Wizard Windows XP Setup te starten.  Als de CD niet automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op Start. Klik vervolgens op uitvoeren. Typ de volgende opdracht en klik vervolgens op OK:
  Cd-rom-stationsaanduiding: \setup.exe
 3. Wanneer u wordt gevraagd naar het type installatie, Upgrade (de standaardinstelling) selecteren en klik vervolgens op volgende.
 4. Volg de instructies op het scherm om de upgrade te voltooien.
Als u met succes een upgrade naar Windows XP hebt uitgevoerd, bent u klaar. Als deze stappen niet hebben geholpen u een upgrade uitvoert naar Windows XP, Ga naar de sectie 'Volgende stappen'.

Methode 3: Installeer Windows XP op een nieuwe vaste schijf

Met deze methode wordt beschreven hoe u Windows XP te installeren op een nieuwe vaste schijf. Dit wordt meestal gedaan wanneer een nieuwe vaste schijf op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Deze methode te voltooien moet u de cd-rom van het vorige besturingssysteem.

Voordat u begint, moet u de computer opstart met behulp van een van de volgende media:
 • Microsoft Windows 98/Windows ME-opstartdiskette
 • CD-rom met Windows XP of Windows XP-opstartdiskettes

  Opmerking De CD met Windows XP is het gewenste medium in de volgende stappen. De opstartdiskettes voor Windows XP werken echter als u niet beschikt over de CD.
Ga als volgt te werk om de installatie van Windows XP op een nieuwe vaste schijf:
 1. Start de computer vanaf de cd-rom van Windows XP (of opstartdiskettes). Plaats de CD met Windows XP in het CD- of DVD-station en start de computer hiervoor.
 2. Wanneer het bericht 'Druk op een toets om op te starten vanaf cd-rom' wordt weergegeven op het scherm, drukt u op een willekeurige toets op de computer te starten vanaf de CD met Windows XP.
 3. Druk op ENTER om te beginnen met Windows XP Setup in het scherm Welkom bij Setup .
 4. Lees de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software en druk op F8.
 5. Wanneer u wordt gevraagd om de cd-rom met Windows XP, plaats de cd-rom met Windows XP.
 6. Start de computer opnieuw op.
 7. Wanneer u het bericht "Press any key to boot from CD" ziet, drukt u op een willekeurige toets op de computer te starten vanaf de CD met Windows XP.
 8. Druk op ENTER om Windows XP Setup te starten op het scherm Welkom bij Setup .
 9. Volg de instructies op het scherm selecteren en formatteren van de partitie waarop Windows XP te installeren.
 10. Volg de instructies op het scherm om Windows XP Setup te voltooien.
Als u Windows XP hebt geïnstalleerd, bent u klaar. Als deze stappen niet Windows XP installeren op een nieuwe vaste schijf werken, gaat u naar de sectie 'Volgende stappen'.

Methode 4: Installeer Windows XP in een nieuwe map (een parallelle installatie)

Met deze methode wordt beschreven hoe u Windows XP te installeren in een nieuwe map (een parallelle installatie) aan twee besturingssystemen uitvoert of toegang tot of ophalen van gegevens uit een beschadigde schijf herstellen.

Voordat u begint, moet u de computer opstart met behulp van een van de volgende media:
 • Opstartschijf van Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition
 • CD-rom met Windows XP of Windows XP-opstartdiskettes

  Opmerking De CD met Windows XP is het gewenste medium in de volgende stappen. De opstartdiskettes voor Windows XP werken echter als u niet beschikt over de CD.
Ga als volgt te werk om de installatie van Windows XP in een nieuwe map (ook wel een parallelle installatie):
 1. Start de computer vanaf de cd-rom van Windows XP (of opstartdiskettes). Plaats de CD met Windows XP in het CD- of DVD-station en start de computer hiervoor.
 2. Wanneer het bericht 'Druk op een toets om op te starten vanaf cd-rom' wordt weergegeven op het scherm, drukt u op een willekeurige toets op de computer te starten vanaf de CD met Windows XP.
 3. Druk op ENTER om te beginnen met Windows XP Setup in het scherm Welkom bij Setup .
 4. Lees de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software en druk op F8.
 5. Selecteer de partitie waarin u wilt installeren van Windows XP en druk op ENTER.
 6. Selecteer de optie laat u het huidige bestandssysteem intact (geen wijzigingen) en druk op ENTER om door te gaan.
 7. Druk op ESC om te installeren in een andere map.

  Het installatieprogramma detecteert map van een ander besturingssysteem, vraagt u de naam voor de nieuwe map na de backslash (\), bijvoorbeeld \WINXP. Als er geen andere besturingssystemen worden aangetroffen, naam het programma Setup automatisch de map \Windows. Voor meer informatie over het wijzigen van de mapnaam voor een nieuwe installatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  Het aanwijzen van de oorspronkelijke mapnaam voor een nieuwe installatie van Windows XP 315242

 8. Druk op ENTER om door te gaan.
 9. Volg de instructies op het scherm om Windows XP Setup te voltooien.
Als u Windows XP hebt geïnstalleerd, bent u klaar.

Als deze stappen niet Windows XP in een nieuwe map installeert werken, gaat u naar de sectie 'Volgende stappen'.

Methode 5: Uitvoeren van een meervoudig opstarten instellen

Gebruik deze methode als u Windows XP te installeren als een afzonderlijke besturingssysteem op uw computer. Hiermee kunt u meer dan één besturingssysteem installeren en selecteren welk besturingssysteem dat u gebruiken elke keer wilt dat u de computer opstart. Voor meer informatie over het meervoudig opstarten van Windows XP en andere versies van Windows en MS-DOS, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

217210 hoe naar meerdere Start Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me en MS-DOS

Als u Windows XP hebt geïnstalleerd, bent u klaar. Als deze stappen niet Windows XP installeert werken, gaat u naar de sectie 'Volgende stappen'.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met de installatie, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

310637 wordt een foutbericht weergegeven nadat u de productcode invoeren wanneer u probeert Windows XP te installeren

310064 het oplossen van problemen tijdens de installatie als u een vanaf Windows 98 of Windows Millennium Edition naar Windows XP upgrade

Zie voor meer informatie over het oplossen van Windows XP en ondersteuning van Windows XP Solution Center. Ga naar de volgende Microsoft-website:

VOLGENDE STAPPEN

Als deze methoden niet werken, kunt u de website van Microsoft Customer Support Services om te zoeken naar andere oplossingen voor het probleem. Sommige services die de websites van Microsoft Customer Support bieden omvatten het volgende:Als u problemen ondervinden blijft, kunt u contact opnemen met ondersteuning:

Meer informatie

Voor meer informatie over het installeren van Windows XP Professional klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

286463 release-opmerkingen voor Windows XP Setup is opgenomen in het bestand Pro.txt

Voor meer informatie over het installeren van Windows XP Home Edition, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

306824 release-opmerkingen voor Windows XP Setup is opgenomen in het bestand Home.txt

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

307726 beschrijving van Windows XP Upgrade Advisor

314062 de meest recente Windows XP Hardware Compatibility List

295322 hoe u kunt vaststellen of hardware of software compatibel met Windows XP is

Als deze artikelen van de Microsoft Knowledge Base niet helpen bij het oplossen van het probleem of als u symptomen die van de verschillen in dit artikel wordt beschreven, zoeken in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie. Ga naar de volgende Microsoft-website als u wilt zoeken in de Microsoft Knowledge Base:Typ de tekst van het weergegeven foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in het veld Zoeken op ondersteuningswebsite (Knowledge Base) .
Eigenschappen

Artikel-id: 978307 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Feedback