Het navigatiedeelvenster pagina bevindt zich altijd aan de rechterkant in Publisher 2010


Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
  1. In het dialoogvenster Microsoft Office 2010 talen voorkeuren kunt u de weergavetaal op Arabischinstelt.
  2. U start Microsoft Office Publisher 2010. U ziet dat de Pagina navigatiedeelvenster bevindt zich aan de rechterkant.
  3. U klikt op het tabblad weergave in de groep weergeven en schakelt u het selectievakje Paginanavigatie .
  4. Alle Office-toepassingen af te sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Microsoft Office 2010 talen voorkeuren u de weergavetaal wijzigen op Engels.
  5. U start Publisher 2010 en op het tabblad weergave en schakelt u het selectievakje Navigatie van de pagina te selecteren in de groep weergeven .
In dit scenario ziet u het deelvenster Paginanavigatie zich nog steeds aan de rechterkant.

Opmerking  Als de taal is ingesteld op een taal van links naar rechts (bijvoorbeeld Engels) in het dialoogvenster Microsoft Office 2010 talen voorkeuren , zich het navigatiedeelvenster Pagina bevinden aan de linkerkant.

Tijdelijke oplossing


U kunt dit probleem omzeilen door het bestand Pubcmd14.dat vanaf de volgende locatie verwijderen voordat u Publisher 2010 start:
%systemdrive%\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Publisher
Opmerking  Als u het bestand Pubcmd14.dat verwijdert, wordt alle aanpassingen van de gebruikersinterface van Publisher 2010 gaat verloren.