Een Windows 7-computer komt elke dag op een bepaalde tijd onverwacht uit de slaapstand

Symptomen

Een Windows 7-computer komt elke dag op een bepaalde tijd onverwacht uit de slaapstand of uit een energiebesparingsmodus. Dit probleem treedt niet op als de computer volledig is afgesloten.

Oorzaak

Dit probleem treedt op wanneer de updatefunctie van Windows Media Center automatisch wordt gestart.

Workaround

U kunt dit probleem omzeilen door de planningsinstellingen van de updatefunctie in Windows Media Center te wijzigen. De computer is standaard ingesteld op dagelijks bijwerken. U kunt dit probleem omzeilen door de instelling te wijzingen in bijwerken bij aanmelden. Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aangeeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.


Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.

Bijwerken bij aanmelden inschakelenDagelijks bijwerken inschakelen


Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen om dit probleem op te lossen:
 1. Klik achtereenvolgens op Startknop Start , op Alle programma's, op Bureau-accessoires, op Systeemwerkset en op Taakplanner.
 2. In het vensterTaakplanner vouwt u Bibliotheek voor Taakplanner uit.

  Bibliotheek voor Taakplanner
 3. Vouw Microsoft uit, vouw Windows uit en selecteer vervolgens Media Center.

  Media Center
 4. Dubbelklik in het middelste deelvenster in de kolom naamop mcupdate_scheduled.

  mcupdate_Scheduled
 5. Het venster Eigenschappen voor mcuupdate_scheduled wordt weergegeven.

  Eigenschappen voor mcuupdate_scheduled
 6. Selecteer op het tabblad Triggers de taak die dagelijks wordt geactiveerd en klik vervolgens op Bewerken.

  Triggers
 7. In het venster Trigger bewerken selecteert u Bij aanmelden in de lijst Start deze taak en klik vervolgens op OK.

  Trigger bewerken
 8. Controleer in het venster Eigenschappen voor mcupdate_scheduled of Bij aanmelden wordt weergegeven in de kolom Trigger en klik vervolgens op OK.

  Eigenschappen voor mcupdate_scheduled - Bij aanmelding
 9. Sluit het venster Taakplanner.

  Sluit Taakplanner
Eigenschappen

Artikel-id: 979878 - Laatst bijgewerkt: 12 apr. 2011 - Revisie: 1

Feedback