Er is een update beschikbaar om de compatibiliteit van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 met Advanced Format-schijven te verbeteren

Samenvatting

In dit artikel wordt een update beschreven waarmee de compatibiliteit van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 met Advanced Format-schijven met een fysieke sectorgrootte van 4 kB wordt verbeterd. Deze hotfix is uitsluitend van toepassing op Advanced Format-schijven die een fysieke sectorgrootte van 4 kB rapporteren en een logische adresinterface van 512 bytes emuleren.

Opmerking Advanced Format-schijven hebben een grotere fysieke sector (4 kB). Deze schijven houden echter een logische adresinterface van 512 bytes aan om de eerste versies van deze schijven beter compatibel te maken met de huidige computersystemen. Om die reden staan ze bekend als schijven met een emulatie van 512 bytes, kortweg 512e. Ga voor meer informatie over Advanced Format-schijven naar de website van International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), die aan het eind van dit artikel wordt vermeld.

Inleiding

Vaste schijven zijn traditioneel ingedeeld in sectoren van 512 bytes, en alle toegang tot de fysieke media was op deze eenheid gebaseerd. Recentelijk beginnen leveranciers van vaste schijven over te gaan op nieuwe schijven met een sectorgrootte van 4096 bytes (4 kB). Deze zijn algemeen bekend als Advanced Format-schijven. Omdat schijven alleen fysieke mediaupdates kunnen verwerken in de granulatie van de fysieke sector (in dit geval 4 kB), vereisen schrijfacties van 512 bytes op de schijf wat extra werk. Dit werk gaat ten koste van de prestaties en betrouwbaarheid. Hoeveel dat precies is, hangt af van de hoeveelheid werk en van de hardware-implementatie. Dit extra werk kan worden voorkomen door toepassingen bij te werken, zodat deze standaard schrijfacties ondersteunen die zijn gebaseerd op de sectorgranulatie van 4 kB.

Met de hotfix in dit KB-artikel wordt een nieuwe opslaginfrastructuur toegevoegd om het opvragen van de fysieke sectorgrootte van het opslagapparaat te ondersteunen. Daarnaast wordt met de hotfix in dit KB-artikel aan belangrijke systeemonderdelen ondersteuning voor dit soort schijven toegevoegd om de prestaties, betrouwbaarheid en algemene compatibiliteit te verbeteren.

Een gedetailleerdere technische uiteenzetting over de speciale overwegingen die ontwikkelaars bij dit soort schijven moeten maken, liggen buiten het bereik van dit KB-artikel en worden beschreven in een aanvullend MSDN-document.

Problemen die met dit hotfixcombinatiepakket worden opgelost

Met dit hotfixcombinatiepakket worden de volgende problemen opgelost die niet eerder in een Microsoft Knowledge Base-artikel zijn gedocumenteerd. Deze problemen kunnen zich voordoen wanneer u een Advanced Format-schijf gebruikt.

Probleem 1 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u op de Windows Update-site op de knop Naar updates zoeken klikt

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Oplossing

Informatie over de update

Deze update verkrijgen

Volg de volgende stappen als u niet zeker weet welke versie van Windows u gebruikt:

  1. Klik op Start, typ msinfo32 in het vak Zoekopdracht starten of Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter.
  2. Zoek uw besturingssysteem naast de regel Naam van besturingssysteem en uw architectuurtype naast de regel Systeemtype.


U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:
BesturingssysteemUpdate
Alle ondersteunde x86-versies van Windows 7Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows 7Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 R2Downloaden Het updatepakket nu downloaden.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Speciale vereisten

Als u deze hotfix wilt toepassen, moet op uw computer een van de volgende besturingssystemen geïnstalleerd zijn:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van een servicepack voor Windows 7 of voor Windows Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

976932 Informatie over Service Pack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt geen eerder uitgebrachte update.

Bestandsgegevens

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven

Microsoft heeft voorbeeldcode aan de WDK toegevoegd, met informatie over hoe ontwikkelaars de gerapporteerde uitlijngegevens kunnen ophalen uit de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur bij het aanroepen van besturingscode IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Hoewel Microsoft stappen heeft ondernomen om de ondersteuning voor Advanced Format-schijven in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 te verbeteren, is het aan de ontwikkelaars om hun toepassingen bij te werken. Het lijkt de komende jaren een algemene trend te worden in de opslagindustrie om over te gaan op grotere sectorgrootten, en toepassingen moeten daarop worden voorbereid. Microsoft ontwikkelt aanvullende MSDN- en TechNet-documentatie om ontwikkelaars en IT-professionals te informeren over de speciale overwegingen die moeten worden gemaakt voor de ondersteuning van Advanced Format-schijven. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de Microsoft-ondersteuning voor verschillende soorten vaste schijven.

Ondersteuning voor vaste schijven op basis van besturingssysteem
Algemene namenFysieke sectorgrootteLogische sectorgrootteWindows-versie met ondersteuning
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 bytes512 bytesAlle Windowsversies
Advanced Format, 512-byte-emulatie, 512e, 4k/512e4 kB512 bytesWindows 7 met MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 met MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K Native, 4k/4k4 kB4 kBNiet ondersteund vanaf Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft onderzoekt de mogelijkheid om dit soort schijven in de toekomst te ondersteunen en zal indien van toepassing KB-artikelen uitbrengen.
OverigeNiet 4 kB of 512 bytes.Niet 4 kB of 512 bytes.Niet ondersteund
Opmerking Bij de ondersteuning voor Advanced Format-schijven wordt ervan uitgegaan dat de schijf een fysieke sectorgrootte van 4 kB rapporteert en dat de fysieke sectorgrootte door het opslagstuurprogramma wordt gerapporteerd.

Ga voor meer informatie naar de volgende websites: Ga voor meer informatie over Advanced Format-schijven naar de volgende IDEMA website: Microsoft geeft u de contactgegevens van derden waarmee u technische ondersteuning kunt vinden. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 982018 - Laatst bijgewerkt: 3 jul. 2012 - Revisie: 1

Feedback