Bijsnijden van waarden die worden toegepast op afbeeldingen in tijdelijke aanduidingen voor figuren worden gewist nadat u in PowerPoint de dia-indeling opnieuw instellen

Van toepassing: PowerPoint 2010Microsoft Office PowerPoint 2007PowerPoint 2013

Symptomen


Nadat u opnieuw op in de groep dia's opnieuw instellen in Microsoft PowerPoint de dia-indeling, worden de waarden voor bijsnijden die worden toegepast op afbeeldingen in tijdelijke aanduidingen voor figuren worden gewist. De waarden voor bijsnijden teruggezet op de standaardwaarden voor bijsnijden nadat u op Beginwaarden.

Opmerking Dit probleem treedt alleen op met de indeling van de afbeelding met bijschrift .

Tijdelijke oplossing


U kunt dit probleem omzeilen, niet opnieuw instellen de dia-indeling als u instellingen wilt behouden het bijsnijden van afbeeldingen in de tijdelijke aanduidingen voor figuren.