Het foutbericht 'de uitvoering shim is onverwacht mislukt' wanneer u probeert te synchroniseren, een eenvoudige oplossing BCS in Outlook

Van toepassing: SharePoint Server 2010

Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
  • U hebt een server waarop Microsoft SharePoint Server 2010 met Enterprise licentie voor clienttoegang (CAL).
  • U maakt een externe lijst die is gebaseerd op een eenvoudige oplossing voor Business Connectivity Services (BCS).
  • U kunt de externe lijst off line nemen naar Microsoft Outlook.
  • U kunt de externe lijst op de server waarop SharePoint 2010 wijzigen.
In dit scenario is wanneer u probeert te synchroniseren van de wijzigingen die zijn aangebracht in de externe lijst, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Uitvoering van de shim is niet onverwacht - Server heeft geen verwerking van aanvragen.

Subscription_ID

Incompatibele veldtype voor een van de expressies in de query.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat, wanneer u de externe lijst off line met Outlook, het abonnementsbestand dat is gemaakt een filter dat is gebruikt als een waarde. Deze waarde is de naam van de parameter die wordt gebruikt door de oplossing. Standaard moet de filterwaarde NULL. Als de parameternaam van de wordt gebruikt als een waarde, mislukt de synchronisatie.