Een macro werkt niet in een nieuwe Excel-werkmap na het kopiëren van een werkblad in de werkmap in Office Excel 2007


Symptomen


U kunt een macro toewijzen aan een object in een Excel-werkblad. Nadat u het werkblad naar een nieuwe Excel-werkmap in Microsoft Office Excel 2007 kopieert, wordt de macro werkt niet in de nieuwe werkmap en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan de macro <macronaam > niet uitvoeren. De macro mogelijk niet beschikbaar in deze werkmap of alle macro's worden uitgeschakeld.

Oplossing


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up nemen en het herstellen van het register in Windows
U lost dit probleem, het hotfix-pakket dat wordt beschreven in Microsoft Knowledge Base (KB)-artikel 981731 van toepassing. Stel de registervermelding Enforce2003CopyOBName om de hotfix te activeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Pakket met hotfixes 981731 toegepast.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  981731 Beschrijving van het hotfix-pakket voor Office Excel 2007 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp, oartconv-x-none.msp, oart-x-none.msp xlconv-x-none.msp): 27 April 2010
 2. Stel de registervermelding Enforce2003CopyOBName. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. De Register-editor starten.
   • Klik op Start in Windows Vista,the Start button , typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER. User Account Control Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
   • In Windows XP, klikt u op Start, klik op uitvoeren, typ regedit in het vak openen en klik vervolgens op OK.
  2. Zoek naar en klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. Open het menu Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD Value.
  4. Typ Enforce2003CopyOBNameen druk op ENTER.
  5. Klik met de rechtermuisknop op Enforce2003CopyOBNameen klik vervolgens op wijzigen.
  6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  7. Sluit de Register-editor af.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.