U ontvangt een foutbericht wanneer u een magazijnverzending boekt of registreert een magazijnpick in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle regio's.

Symptomen


Issue1

Wanneer u een magazijnverzending voor veel bijgehouden artikel boekt in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, wordt de volgende fout:
aantal voor handle(base) bij het volgen van de specificatie voor Artikelnr Artikelnr., serienummer:Serienummer, lotnummer:Lotnr., is momenteel hoeveelheid. het moet een aantal (basis)
Dit probleem treedt op als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Een lotnummer is gedefinieerd in de verkooporder voor magazijnverzending maken.
 • De regels van pick hebben de hoeveelheid niet opgesplitst in meerdere opslaglocaties voor eenzelfde partij.

Issue 2

Wanneer u een magazijnpick voor veel bijgehouden artikel registreren in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, wordt de volgende fout:
aantal voor handle(base) bij het volgen van de specificatie voor Artikelnr Artikelnr., serienummer:Serienummer, lotnummer:Lotnr., is momenteel hoeveelheid. het moet een aantal (basis)
Dit probleem treedt op als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • Een lotnummer is gedefinieerd binnen de inkoopretourorder voordat u de magazijnverzending.
 • De regels van pick hebben de hoeveelheid niet opgesplitst in meerdere opslaglocaties voor eenzelfde partij.


Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
Wijzig de code in de functie RegisterWhseItemTrkgLine in de mag. dit probleem op te lossen-activiteit-codeunit (7307) als volgt registreren:
Code Exsiting
...      QtyToRegisterBase := 0;
END;
UpdateTempTracking(WhseActivLine2);
ItemTrackingMgt.SetRegistering(TRUE);
ItemTrackingMgt.CalcWhseItemTrkgLine(WhseItemTrkgLine);
MODIFY;
...

Nieuwe code
...     QtyToRegisterBase := 0;
END;
UpdateTempTracking(WhseActivLine2);

// Add the following lines.
TempTrackingSpecification.SETRANGE("Serial No.",WhseActivLine2."Serial No.");
TempTrackingSpecification.SETRANGE("Lot No.",WhseActivLine2."Lot No.");
IF TempTrackingSpecification.FINDFIRST THEN
IF ("Quantity Handled (Base)" <> 0) AND ("Quantity Handled (Base)" < "Qty. Registered (Base)") THEN BEGIN
TempTrackingSpecification."Qty. to Handle (Base)" += "Qty. to Handle (Base)";
TempTrackingSpecification.MODIFY;
END;
TempTrackingSpecification.RESET;
// End of the added lines.

ItemTrackingMgt.SetRegistering(TRUE);
ItemTrackingMgt.CalcWhseItemTrkgLine(WhseItemTrkgLine);
MODIFY;
...


Vereisten

U moet Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Het nummer van de fout VSTF: 208084


Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.