Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Fouten bij de werkbladnaam van het bevat een apostrof

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 107468
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In Microsoft Excel wellicht niet mogelijk om bepaalde handelingen of het gebruikbepaalde functies-in op werkbladen wanneer de naam van het werkbladbevat een apostrof (').
Meer informatie
In Microsoft Excel is de apostrof kunt u speciale tekensverwijzingen. Als u een werkmappad voor de opnemen in de verwijzing of als dede naam van de werkmap of werkblad bevat spaties, of als de naam van het bladbegint met een nummer, moet u tussen het pad, de bestandsnaam, ende bladnaam van het in apostrofs. Bijvoorbeeld, een formule die naar verwijstcel A1 op een werkblad 1994 cijfers in Map1 genoemd.XLS, weergegeven alsvolgende:

   ='[BOOK1.XLS]1994 Figures'!$A$1				


Let op dat de apostroffen namen van de werkmap en het werkblad plaatst. Deapostroffen zijn nodig omdat de ruimte tussen 1994 en figuren kunnenworden geïnterpreteerd als een scheidingslijn tussen items.

Als u de naam van het werkblad bevat een apostrofverwijst naar een bereik op dit werkblad, moet u een andere apostrof te toevoegen deverwijzing te onderscheiden van de apostrof in de naam vanapostroffen die een naam. Bijvoorbeeld aan de verwijzing naar cel A1 op hetwerkblad "van 1995 prognoses' in Map1.XLS, gebruik de volgende formule:

   ='[BOOK1.XLS]1995''s Forecasts'!$A$1				


Als de naam van een werkblad een apostrof bevat, kunt u mogelijk nietbepaalde bewerkingen die gebruikmaken van de naam van het werkblad worden voltooid. Voorbeelden van dezebewerkingen worden hieronder weergegeven.

In het algemeen gebruik apostrofs in de werkbladnamen van uw.VOORBEELDEN

Gebied niet bewaard in een weergave afdrukken

Als de naam van het werkblad een apostrof bevat en u maakt eenweergeven met weergave Manager, het afdrukbereik wordt ingesteld voor de weergave mogelijk nietbewaard.
Workaround
Als het afdrukbereik instellen voor een weergave gemaakt met Weergavebeheer behouden, moet unaam van het werkblad met een naam die geen eventuele apostrofs envervolgens moet u de weergave opnieuw.

Verwijderen lokaal kan niet gedefinieerde namen

Als de naam van het werkblad een apostrof bevat, verwijderen nietlokaal gedefinieerde namen op het werkblad. Wanneer u de naam in deDialoogvenster naam definiëren en kies verwijderen, het foutbericht'Die naam is niet geldig' verschijnt en de naam wordt niet verwijderd.

Verwijderen van een lokaal gedefinieerde naam, zoals 1995'' s prognoses!Afdrukbereik,u moet de naam van het werkblad met een naam die geen bevattenapostrofs.Kan geen lokaal gedefinieerde namen maken

Als u probeert een lokale naam van een werkblad maken wanneer de naam van het werkbladbevat een apostrof het foutbericht
Deze naam is niet geldig.
en de naam wordt niet toegevoegd.

Lokale naam van een werkblad maken wanneer de naam van het werkblad bevat eenaanhalingsteken, het volgende doen:

  1. Wijzig de naam van het werkblad met een naam een apostrof niet bevat.
  2. De lokale namen maken.
Opmerking: Nadat u hebt gedefinieerd uw lokale namen als u de naam van het bladde naam met de apostrof, verschijnt het foutbericht 'kan nietLokaal gedefinieerde namen verwijderen'.

Gegevens kan niet uit Microsoft Query retourneren

Als u de opdracht externe gegevens ophalen en retourneren van querygegevens inMicrosoft Query de naam van een werkblad bevat een apostrof (of een spatie)de gegevens in plaats daarvan geretourneerd aan het werkblad dat actief wanneer was ude opdracht externe gegevens ophalen kiest.Het volgende doen om dit probleem te voorkomen:

  • Het werkblad met de naam met de apostrof activeren (of ruimte) voordat u op de opdracht externe gegevens ophalen.

    - of -
  • Wijzig de naam van het werkblad een naam een apostrof bevat of een ruimte.

Referenties
"Gebruiker Guide, versie 5.0, 144 149 pagina 's
5.00A 5,00 c 7.00a Excel 7 Excel 5 XL

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Rekvizīti

Raksta ID: 107468. Pēdējo reizi pārskatīts: 07/06/2012 11:14:00. Pārskatījums: 4.0

  • kbmt KB107468 KbMtnl
Atsauksmes