Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

INFO: Accelerators gebruiken met een niet-modusgebonden MFC-dialoogvenster

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 117500
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Accelerators gebruiken met een modaal dialoogvenster, overschrijven dePreTranslateMessage ()-functie in de afgeleide klasse CDialog.
Meer informatie
Als een modaal dialoogvenster accelerators wilt gebruiken, voeren de volgendestappen:

 1. Een modaal dialoogvenster maken. Raadpleeg voor meer informatie de volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  103788 Een modaal dialoogvenster maken met MFC-bibliotheken
 2. Deze voorbeeldcode in de bovenstaande code bestanden invoegen:
    // .h file with your derived CDialog class.  class CModeless : public CDialog  {   .  public:   virtual BOOL PreTranslateMessage(MSG*);   .  };  //.cpp file.  BOOL CModeless::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)  {   HACCEL hAccel =   ((CMainFrame*)AfxGetApp()->m_pMainWnd)->GetAccelTable();   if(!(hAccel &&      ::TranslateAccelerator(AfxGetApp()->m_pMainWnd->m_hWnd, hAccel,                 pMsg)))      return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);   else     return TRUE;  }  // Mainfrm.h file, where CMainFrame is the main window class.  HACCEL CMainFrame::GetAccelTable() { return m_hAccelTable; }						
 3. De sneltoetsen maken met App Studio of resourceweergave uit de Project-werkruimte in Visual C++ 32-bits editie, versie 4.0. De sneltoetsen moeten worden in de tabel IDR_MAINFRAME accelerator. Zij moet ook dezelfde ID als de besturingselementen of menu-items die ze zijn gekoppeld.
kbinf 1,00 1,50 1.51 1,52 2,00 2.10 2,50 2.51 2.52 3,00 3.10 4.00

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Rekvizīti

Raksta ID: 117500. Pēdējo reizi pārskatīts: 07/09/2012 12:24:00. Pārskatījums: 6.0

Microsoft Foundation Class Library 4.2

 • kbacceleratorkey kbarchitecture kbdlg kbinfo kbkeyaccel kbuidesign kbmt KB117500 KbMtnl
Atsauksmes