Tekstverwerking conversieprogramma mogelijkheden en beperkingen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 121000
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies die worden ondersteundexporteren en importeren tussen tekstverwerkingsdocumenten inschakelen en MicrosoftWord. Deze functies worden ondersteund door 16 en 32-bits versies vanhet conversieprogramma respectievelijk ontworpen voor gebruik met Word 6.x of Word 7.0.Voor meer informatie over conversie beperkingen vermeld in deze samenvattingZie de Import van inschakelen naar Word en exporteren van Word in te schakelen die sectiesVolg de tabel.

Functies zijn geordend op type opmaak: teken, alinea-, sectiedocument, en andere. "Ja" betekent dat de functie in beide producten bestaat engeconverteerd van de ene naar de andere. "Nee" betekent dat de functie is nietgeconverteerd van de ene naar de andere beperkingen ofDeze functie bestaat niet in het product van de bestemming. "N/S" betekent defunctie wordt niet ondersteund in de bron-product en derhalve niet geconverteerd.
         ENABLE            WORDFORMATTING    TO              TOFEATURE     WORD             ENABLE==========    ======            ======Character Formatting--------------------All Caps     N/S.             Converted to normal text in                       all capital letters.Bold       Yes.             Yes.Colors      N/S.             No.Condense/    N/S.             No.ExpandExtended     Yes. (See "Extended     Yes. (See "ExtendedCharacters    Characters" under "Import  Characters" under "Export of         of Enable into Word" for   Word to Enable" for more         information.)        information.)Fonts      Yes.             Limited since Window's                       printer drivers usually are                       more complete than those used                       in Enable. Font changes in                       Word due to style changes are                       not exported. Also, font                       changes in multiple columns                       are not exported to Enable                       3.0 or 4.0. (See "Fonts and                       Rulers" under "Export of Word                       to Enable" for more                       information.)Hidden      N/S.             Converted to Enable comment.Italic      Yes.             Yes.Kerning     N/S.             No.Language     N/S.             No.Small Caps    N/S.             Converted to normal text in                       all capital letters.Strikethrough/  Yes (converted to dashes).  Yes, except for strikethroughOverstrike                  contained in multiple                       columns.Superscript/   S/S only. (Enable doesn't  Raised/Lowered is convertedSubscript -   support Raised/Lowered)   to S/S. Also, the underlineRaised/Lowered                is removed from underlined                       superscript or subscript.Underline    Yes.             Yes, with the exception of                       underline on a word-by-word                       basis.Paragraph Properties--------------------Alignment    Yes. (See "Text Flow and   Yes         Text Alignment" under         "Import of Enable into Word"         for more information.)Borders/     N/S.             No.ShadingBullets/     N/S.             Converted to text items.NumberingHyphenation   Yes, with exception of    Yes.         hyphenation zones within         an Enable document.Indents     Yes.             Yes.Keep Lines    Yes.             Yes.TogetherKeep with Next  Yes.             Yes.Line Spacing   Yes. (Only the last line   Limited. "Before" and "after"         space setting in an Enable  spacing for paragraphs is not         paragraph is imported.)   exported. Also, proportional                       fonts may format improperly                       when exported to Enable 3.0                       or 4.0. (See "Line Spacing"                       under "Export of Word to                       Enable" for more                       information.)Page Breaks   Yes.             Yes.Rulers      Yes.             Yes. (See "Rulers" in "Export                       of Word to Enable" for some                       limitations.)Styles      N/S.             No.Tabs       Yes. (Some alignment tabs   Yes, except tab leaders.         may be adjusted to      (Some alignment tabs may be         accommodate product      adjusted to accommodate         differences.)         product differences.)Widow/Orphan   Yes.             Yes.ControlSection Properties------------------Columns     Yes.             Yes. (Gutter widths less than                       .2" are set to .2".) (See                       "Columns" under "Export of                       Word to Enable" and see                       "Converter Options" for more                       information.)Document Title  Converted to standard text  N/S.         followed by a page break         at beginning of document.Endnotes     N/S.             Converted to Enable                       footnotes.Footnotes    Yes. (Long footnotes may   Yes. (Long footnotes may be         be formatted differently.)  formatted differently.) (See         (See "Footnotes" under    "Footnotes" under "Export of         "Import of Enable into    Word to Enable" concerning         Word" concerning footnotes  nonnumeric footnotes.)         at the end of a document.)Headers/     Yes.             Yes.FootersLine Numbering  Yes.             Yes.Vertical     N/S.             No.AlignmentDocument Properties-------------------Margins     Yes.             Yes.Orientation   Yes.             Yes, except for orientation                       changes within a document.Paper size    Yes.             Yes.Other Features--------------Annotations -  N/S.             No.TextDraw/      N/S.             No.Paint FramesDrawing Layer  N/S.             No.Fields/     Yes, with exception of    Page, Date, Time, TC, XE,Embedded     printer "percent" commands. and Includetext fields areCommands                   converted to equivalent                       Page, Date, Time, embedded                       command. All other fields are                       converted to text.Frames      N/S.             No.Graphics     No.             No.Index      Yes.             Yes.Master      N/S.             No.DocumentsOLE Objects   N/S.             No.Outlines     Converted to Word's     The display and printing will         bullets/numbering      appear different. (See         (including blank lines in  "Outlines" under "Export of         Enable outline.) (See    Word to Enable" for more         "Outlines" under "Import   information.)         of Enable into Word" for         more information.)Revision     N/S.             Latest version of revisionsMarking                    converted to static text.Tables      To tabbed text.       To side-by-side columns in                       Enable 4.5; to a single                       column in Enable 3.0 and 4.0.                       Tables in headers, footers,                       and footnotes are not                       converted. (See "Tables"                       under "Export of Word to                       Enable" and "Converter                       Options" for more                       information.)TOA       Converted to comments;    References are not converted,         spade reference marks are  and the compiled TOA will         discarded.          appear as standard text.TOC       Yes. (See "TOC" under    Yes. (See "TOC" under "Export         "Import of Enable into    of Word to Enable" for more         Word" for more information.) information.)

IMPORTEREN VAN INSCHAKELEN IN WORD

Tekstverwerking documenten naar Word kunnen worden geïmporteerd in het algemeen inschakelenminimale gevolgen voor het document en de opmaakfuncties. Wijzigingendie u moet anticiperen en enkele conversie beperkingen diebestaan, worden beschreven in de functie overzicht dat volgt.

Vet
Zie tekenkenmerken van.
Tekenkenmerken
Alle opmaakkenmerken vet, zoals, cursief, superscript, subscript, en onderstrepen geïmporteerd als verwacht.
Kolommen
Inschakelen van vloeiende en naast elkaar kolommen worden geïmporteerd als verwacht.
Titels
Inschakelen van documenttitel weergegeven op de eerste pagina als standaardtekst gevolgd door een pagina-einde naar Word worden geïmporteerd.
Ingesloten opdrachten (opdrachten %)
Inschakelen van % ALT wordt geconverteerd naar Word verschillende even en oneven koptekst en functie van de voettekst.

Functie van de regelnummering van Word omgezet van inschakelen % LNUM.

De volgende opdrachten % worden geconverteerd naar de volgende veldcodes in Word:
   Enable   Word   %Command  Field Code   --------  ----------   %DATE   DATE   %NUMDATE  DATE   %TIME   TIME   %INCLUDE  INCLUDETEXT
Het ingesloten opdracht % opnemen (gebruikt om een extern bestand opnemen) geconverteerd naar Word INCLUDETEXT-veldcode. In het Word-document, dit verschijnt op het scherm als '% opnemen xxx', waarbij xxx staat voor de naam van de bestand 'opgenomen'. De inhoud van het ingesloten bestand laden (of vernieuwen) Plaats de invoegpositie op % opnemen en druk op F9.

Alle printers die '% opdrachten' tijdens het importeren worden genegeerd.
Uitgebreide tekens
Inschakelen speciale tekens worden ondersteund in Word via het symbool functie gevonden in het menu invoegen. Tijdens de conversie, alle bijzondere tekens worden overgebracht naar het meest overeenkomende teken in een het symbool of MS LineDraw lettertypen worden ondersteund door deze functie symbool. EEN tekengrootte is toegewezen aan elk de grootte instellen in inschakelen document.
Lettertypen
Wanneer een document inschakelen wordt geïmporteerd, teken typt, tekengrootte en het kenmerk (bijvoorbeeld, vet en cursief) worden toegewezen op basis van de standaard Windows-printer.
Voetnoten
Inschakelen, is een optie waarmee een enkele voetnoot bleef op de onderkant van de volgende pagina. Word verwerkt geen tekst long voetnoten op dezelfde manier. Als gevolg van documenten met een geïmporteerde inschakelen een voetnoot dat één pagina blijft is opgemaakt. anders.

De optie inschakelen om de resultaten in voetnoten aan het einde van een document opslaan voetnoten op een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt. Wanneer in Word geïmporteerd de voetnoten begint waar de tekst van het document eindigt.
Afbeeldingen
Hulpprogramma voor de conversie van importeren afbeeldingen en grafieken bevat geen binnen een document inschakelen.
Woordafbreking
Zie 'Linialen'.
Inspringingen
Zie 'tekstdoorloop en tekstuitlijning.
Indexen
Inschakelen en Word bieden gelijksoortige functionaliteit voor indexen. Inschakelen, kunnen index voorwaarden op twee manieren worden gemaakt. Een methode een speciale vermelding invoegen door extra, INDEX, invoegen en keying term in de index in het gebied van "speciale". De tweede benadering is het kenmerk van de index inschakelen van toepassing op de tekens van de term in de index. Dit wordt gedaan op een manier die vergelijkbaar is met een kenmerk vet of cursief wilt toepassen tekst. De eerste methode term in de index niet weergegeven in de hoofdtekst van de afgedrukte document, de tweede komt.

Wanneer inschakelen de index compileert, maakt een nieuw document met alleen de gecompileerde index. Dit Indexdocument is een standaard bestand inschakelen en is meestal een uitbreiding van de WPI. In de meeste gevallen inschakelen gebruiker plaatst een % inclusief bestandsnaam opdracht aan het begin van de oorspronkelijke het document dat het Indexdocument moet worden afgedrukt. In andere gevallen de gebruiker kan de functie interwindow kopiëren gebruiken om te kopiëren van de inhoud van de Indexdocument in het oorspronkelijke document.

In tegenstelling tot inschakelen, Word maakt een afzonderlijk document wanneer de index wordt gecompileerd. In Word selecteert de gebruiker een van de opties invoegen ervoor zorgen dat de index worden gemaakt en ingevoegd in het oorspronkelijke document.

Elke opdracht % inclusief bestandsnaam in een document inschakelen wordt omgezet in een veld in het Word-document, met name het veld tekst bevatten. Als een resultaat inschakelen gegenereerde index afgedrukt door Word als verwacht. Ook als het Indexdocument interwindow gekopieerd naar is de oorspronkelijke document wordt weergegeven en afgedrukt zoals verwacht.

Tijdens de conversie wordt een XE-veld ingevoegd in het woord document voor alle indexgegevens gevonden in het document inschakelen. Deze kan gemakkelijk worden gebruikt door Word een nieuwe index te compileren.

Cursief
Zie "Tekenkenmerken."
Regelnummers
Soms met een geïmporteerde document inschakelt, regel nummering werkt niet Wanneer u afgedrukt of weergegeven in Afdrukvoorbeeld in Word weergegeven. Dit kan gebeuren. vanwege verschillen in de structuur van de liniaal tussen Word en inschakelen. De probleem kan worden verholpen door de linkermarge in woord naar rechts verplaatsen Gebruik de opdracht Pagina-instelling.
Regelafstand
Omdat Word kunt slechts één regel ruimte instelling per alinea alleen de laatste regel ruimte instelling gebruikt in een alinea in inschakelen blijft behouden.
Overzichten
Inschakelen van overzichten (inclusief lege regels binnen het overzicht) Als Word opsommingstekens/nummering geïmporteerd.
OVERSTRIKE
Inschakelen van overstrike kenmerk streepjes worden geconverteerd.
Wachtwoorden
Wachtwoordbeveiliging inschakelen bestanden worden niet geïmporteerd in Word. Verwijder de wachtwoord in eerst inschakelen en vervolgens importeren in Word.
Linialen
Word ondersteunt een enkele afbreekzone die voor een volledige geldt document. Enable toestaat de afbreekzone opnieuw worden ingesteld met elk liniaal. Door dit verschil binnen de laatste afbreekzone ingesteld een document activeren wordt de afbreekzone instellen in Word gebruikt.

Kunnen uitlijningstabs verschillende tekens op een liniaal inschakelen worden aangepast aan de implementatie van verschillen tussen Word en Inschakelen. Bijvoorbeeld, als u getypte n van (voor numerieke tabbladen), of carets(^) (voor centreren), of x'en (voor letters en cijfers) op een liniaal inschakelen en de lengte van het item wordt uitgelijnd groter is dan het aantal Klik wanneer in Word worden geïmporteerd, wordt het item aanpast aan tekens uitlijnen links van waar het uitgelijnd inschakelen.
Superscript/Subscript
Zie "Tekenkenmerken."
Bronvermelding
Alle posten van de tabel van de autoriteit worden geconverteerd naar Word-opmerkingen en de schoppen referentiewaarden worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Inschakelen en Word bieden gelijksoortige functionaliteit voor tabel inhoudsopgave (TOC). Inschakelen, een inhoudsopgave-item is gemaakt door een "speciale" item in de inhoudsopgave. Deze vermelding bevat de inhoudsopgave term plus die codes Bepaal het niveau en de nummering wordt weergegeven links van de term Wanneer inschakelen, compileert u de inhoudsopgave en maakt een nieuw document met de de tekst van de inhoudsopgave. Dit document inhoudsopgave is een standaardbestand WP inschakelen en over het algemeen een uitbreiding van gegeven.WPT.

In de meeste gevallen wordt de gebruiker een opdracht % inclusief bestandsnaam in het begin van het oorspronkelijke document waardoor het document inhoudsopgave afgedrukt. In andere gevallen kan de gebruiker de functie interwindow kopiëren gebruiken. de inhoud van TOC-document kopiëren naar het oorspronkelijke document.

Inhoudsopgave-items worden in Word meestal gemaakt door een stijl wilt toepassen het post. Word heeft een aantal ingebouwde opmaakprofielen voor dit doel. De stijl toegepast op de vermelding bepaalt het niveau (in de gecompileerde tabel), de laten inspringen en andere opmaak behoeften. Ook kan de gebruiker Word een speciaal veldtype (TC) voor het maken van inhoudsopgave invoegen.

In tegenstelling tot inschakelen maakt Word een afzonderlijk document wanneer de inhoudsopgave gecompileerd. De gebruiker Word selecteert een van de opties invoegen om de tabel worden gemaakt en ingevoegd in het oorspronkelijke document.

Elke opdracht % inclusief bestandsnaam in een document inschakelen wordt geconverteerd naar een Veld 'Tekst opnemen'. Als gevolg is van het document inschakelen gegenereerde inhoudsopgave Word afgedrukt zoals verwacht. Ook als de tabel interwindow gekopieerd in het oorspronkelijke document weergegeven en afgedrukt zoals verwacht.

Tijdens het importeren wordt een XE-veld ingevoegd in het Word-document elke inhoudsopgave-item gevonden in het document inschakelen. De tekst van een item in de inhoudsopgave is opgenomen in de hoofdtekst van het Word-document. Deze XE-velden kunnen gemakkelijk worden gebruikt door Word te compileren van een nieuwe tabel.

Het niveau van de inhoudsopgave-item wordt tijdens de conversie doorgestuurd proces. Echter inschakelen en Word hebben verschillende methoden voor het compileren en biedt verschillende functies voor het leveren van een optionele nummering weergegeven links van de term. Product specifieke en geen onderdeel zijn van het conversieproces. Word heeft veel meer opties voor het opmaken van de Inhoudsopgave, dan wordt ingeschakeld.
Tabellen
Inschakelen van tabellen die tekst met tabs worden in Word geïmporteerd als tabbladen tekst.
Tabbladen
Zie 'Linialen'.
Tekstdoorloop en tekstuitlijning
Inschakelen doorlopen tekst door de "speciale"-tekstgebieden niet zoals tekst Opmerking. Wanneer een document inschakelen in Word de tekst geïmporteerd boven en onder een weergegeven "speciale" als deel van een alinea.

Hangende inspringingen in inschakelen die in een alinea beginnen worden Word wilt behouden, maar de ingesprongen gedeelte fungeert als een afzonderlijke lid. Tekst rechts gecentreerd en leeggemaakt is geïmplementeerd in inschakelen 3.0/4.0 door spaties vóór de tekst invoegen. Deze lege cellen worden bewaard. tijdens het importeren. De tekst kan niet worden gecentreerd of rechts als leegmaken het lettertype wordt gewijzigd of als Word regels zet.
Onderstrepen
Zie "Tekenkenmerken."

UITVOER VAN WORD INSCHAKELEN

De uitvoer van Word-documenten in de indeling inschakelen 3.0, 4.0 en 4.5 isconversie beperkingen vanwege verschillen in omgeving en productfuncties. Inschakelen in een niet-grafische, tekst gebaseerde omgeving werkt enWord werkt in een grafische omgeving. Hoewel de tekst niet verloren insommige gevallen die de opmaakgegevens kan niet worden geëxporteerd. Als gevolg hiervan deindeling van het document wanneer geopend in inschakelen lijkt heel anders.Hulpprogramma voor de conversie van de volgende functies van Word niet geëxporteerd:

 • Aantekeningen
 • Automatische nummering van lid
 • Randen en arcering
 • Opsommingstekens/nummers
 • Bepaalde symbolen (Zie 'Uitgebreide tekens')
 • Kleuren
 • Verkleinen/uitvouwen
 • Laag tekenen
 • Frames
 • Afbeeldingen
 • Tekenspatiëring
 • Taal
 • Gegevens samenvoegen
 • Hoofddocumenten
 • OLE
 • Liniaal Tabs die geen deel uitmaken van de functie Enable van stellen of exploiteren anders in inschakelen
 • Afstand op basis van tekengrootte (bijvoorbeeld tussen tekens, regels, en leden)
 • Speciale tekens in het bereik DOS 240 255
 • Opmaakprofielen
 • Bronvermelding
 • Verticale uitlijning
De beperkingen van de conversie van de uitvoer van Word-documenten in inschakelende functie overzicht volgt besproken.

Hoofdletters
Zie "Tekenkenmerken."
Vet
Zie "Tekenkenmerken."
Opsommingstekens/nummering
Overzicht van het inschakelen wordt van Word opsommingstekens/nummering geëxporteerd.
Tekenkenmerken
Alle opmaakkenmerken vet, zoals, cursief, superscript, subscript, en onderstreept worden geëxporteerd naar verwachting met twee uitzonderingen. Inschakelen niet onderstrepen alle tekst subscript of superscript. Als deze combinatie in Word, superscript voorrang wanneer het bestand wordt gebruikt geëxporteerd in te schakelen. Bovendien onderstrepen die wordt toegepast op een woord-voor-woord basis wordt niet geëxporteerd. Zie 'Lettertypen' voor meer informatie.

Verhoogde/verlaagde functionaliteit van Word wordt geconverteerd naar de inschakelen superscript/subscript. Word klein kapitaal en hoofdletters worden geconverteerd naar normale tekst inschakelen met hoofdletters. De doorhaling in meerdere kolommen wordt genegeerd.
Kolommen
Kolommen met variabele breedte van Word worden geëxporteerd als het inschakelen van side-by-side kolommen in 4.5. Voor het inschakelen van 3.0 en 4.0 worden uitgevoerd als één kolommen. Voor een methode van het exporteren van kolommen met variabele breedte 4.0 Inschakelen, raadpleegt u 'conversieprogramma opties.

Kolommen met vaste breedte van Word worden geëxporteerd als vloeiende kolommen van inschakelen. Als de breedte van de rugmarge is minder dan.2 cm, breedte van de rugmarge is ingesteld op Inschakelen van de minimumwaarde van.2 inch. (In sommige gevallen kan leiden kolommen uit de rand van de pagina wordt verplaatst.)

Eventuele wijzigingen in meerdere kolommen worden genegeerd voor uitvoer naar 3.0 Of 4.0 inschakelen.

Nummering wijzigingen in meerdere kolommen worden genegeerd.

De doorhaling in meerdere kolommen wordt genegeerd.

Eindnoten
Eindnoten die in Word zijn gemaakt, worden geëxporteerd naar inschakelen als voetnoten.
Uitgebreide tekens
Speciale tekens (symbolen van Word) die in het waardebereik van 240 255 van de codepagina DOS worden niet geëxporteerd. In het bereik van 0-15 en 127 239 geëxporteerd op basis van "beste overeenkomen met" voor de MS getrokken alleen. Tekens die geen equivalent in de codepagina DOS (voor bijvoorbeeld: Wingdings) kan niet worden geëxporteerd.
Velden
Word pagina, datum, tijd, INCLUDETEXT en TC XE-velden worden geëxporteerd de equivalente functie inschakelen. Voor alle andere Word-velden, tekst, laatste gekoppeld aan het veld weergegeven als standaardtekst. Alle datumvelden weergeven in de maandnaam van de, numerieke dag en jaar.
Lettertypen
De gemarkeerde verschillen in lettertype- en ondersteuning tussen de versies inschakelen op basis van tekst en de Windows-gebaseerde grafische Word waarschijnlijk een aanzienlijke invloed hebben op de afgedrukte weergave van een document dat is geëxporteerd vanuit Word in te schakelen. Tussen deze verschillen zijn:
 • Tijdens het exporteren is van Word lettertype-informatie toegewezen aan codes de versie van inschakelen door de gebruiker geselecteerde te begrijpen. De nauwkeurigheid van deze toewijzing wordt beperkt door het niveau van de staat de standaardvenster printer ondersteunt. Bijvoorbeeld inschakelen niet ondersteuning voor schaalbare lettertypen van de printer, veel van de informatie over de grootte van de punt is niet opgenomen in het geëxporteerde document.
 • Wijzigingen die kunnen stijlwijzigingen optreden worden niet herkend door het exportproces.
 • Eventuele wijzigingen in meerdere kolommen worden genegeerd voor exporteren 3.0 of 4.0 inschakelen.
 • Word TrueType-lettertypen worden toegewezen aan een interne lettertypen van het venster standaardprinter als inschakelen wordt ondersteund.
Voetnoten
Alle verwijzingen naar niet-numerieke voetnoot (die worden weergegeven als een tekst in superscript rechts van de tekst) zijn opgenomen in de uitvoer. Echter, Inschakelen van opeenvolgende numerieke waarden worden ingevoegd in niet-numerieke verwijzingen.

Inschakelen is een functie waarmee een enkele voetnoot bleef op de onderkant van de volgende pagina. Word verwerkt geen tekst long voetnoten op dezelfde manier. Als gevolg hiervan een geëxporteerde Word-document met een lange voetnoot is iets anders opgemaakt.

In een document inschakelen gemaakt alle voetnoten worden opgeslagen aan de bovenkant van de document. Echter, in een geëxporteerde Word-document opslaan de voetnoten aan het begin van het document voetnoten worden opgeslagen als ze in het Word-document worden aangetroffen. Dit leidt niet tot een problemen bij het openen van het geëxporteerde document in inschakelen. Echter, dergelijke bestanden moeten ofwel worden afgedrukt vanuit binnen tekstverwerking inschakelen of worden bestand opnieuw opgeslagen in inschakelen voordat ze worden afgedrukt vanuit het hoofdmenu in inschakelen.
Frames en de bijbehorende tekst
In Word tekst kan worden ingevoerd in een frame kan worden geplaatst en aangepast door de gebruiker. Aangezien inschakelen een bijbehorende functie heeft tekst binnen een woord weergegeven op onverwachte plaatsen op de pagina Wanneer het geëxporteerde document wordt geopend in inschakelen. Aangezien afbeeldingen niet het vak frame, dat is geëxporteerd, is niet opgenomen in het geëxporteerde document.
Kop- en voetteksten
Als een koptekst of voettekst in het Word-document, de afstand tussen de koptekst en voettekst en de eerste/laatste regel tekst is ingesteld op.33 inch.
Verborgen tekst
Verborgen tekst in Word wordt geëxporteerd als een opmerking inschakelen.
Indexen
Inschakelen en Word bieden gelijksoortige functionaliteit voor indexen. Inschakelen, kunnen index voorwaarden op twee manieren worden gemaakt. Een methode een 'Speciale Index' vermelding invoegen door extra, INDEX, invoegen en keying term in de index in het gebied van "speciale". De tweede benadering is Inschakelen van indexkenmerk toepassen op de tekens van de term in de index. Dit wordt uitgevoerd op een manier die vergelijkbaar is met een kenmerk vet of cursief wilt toepassen tekst. De eerste methode term in de index niet weergegeven in de hoofdtekst van de afgedrukt document; de tweede komt.

Wanneer inschakelen de index compileert, maakt een nieuw document met alleen de tekst van de gecompileerde index. Het Indexdocument is een standaard Bestand inschakelen en een uitbreiding van het algemeen wordt gegeven.WPI.

Tijdens het exporteren inschakelen automatisch compileert niet de indexitems in het Word-document en maak een tweede document inschakelen indexgegevens bevat. Alle voorwaarden van de index in een Word document zijn Inschakelen van 'Speciale Index' post geëxporteerd. Deze hoeft niet van inschakelen 'teken indexkenmerk' toegepast op de index zoekterm(en). Echter, de geëxporteerde document bevat gecompileerde indexen als standaardtekst.
Cursief
Zie "Tekenkenmerken."
Regelafstand
Word heeft de mogelijkheid om afzonderlijke alinea's met een opgegeven aantal punten. Enable deze functie niet heeft, is deze informatie in de uitvoer is weggelaten. Als gevolg hiervan een Word-document geëxporteerd verschillende lijn is die de afstand vóór en/of na alinea 's afstand dan de oorspronkelijke paginering ook kan hebben wanneer de document wordt geopend in inschakelen.

De versies 3.0 en 4.0 van inschakelen op vast aantal posities gebruikt de liniaal tussen de linker- en rechtermarge bepalen waar lijnen moet worden afgebroken. Dit probleem levert aanzienlijke verschillen in tekst indeling, vooral waar proportionele lettertypen die zijn geëxporteerd uit Word. Bovendien het gebruik van grote lettertypen op een regel om deze te exporteren versies kunnen overlappen eerder afgedrukte lijnen te produceren. Dit is vanwege de vaste verticale regelafstand gebruikt inschakelen 3.0 en 4.0. Gebruik de % REGELS opdracht regelafstand wijzigen of een of meer lege regels invoegen boven de regel overlappende dergelijke anomalieën vóór het afdrukken corrigeren.
Afdrukstand
Zie 'pagina Setup.
Overzichten
Inschakelen en Word verwerken constructie en opmaak van tekstcontouren in zeer verschillende manieren. Word behandelt elk overzichtsniveau met een impliciete verkeerd-om inspringing. Inschakelen niet. Wanneer tekst op een overzichtsniveau wordt geëxporteerd, geen tekst gaat verloren, maar de weergeven en afdrukken van de gegevens worden weergegeven anders dan in het oorspronkelijke Word-document.
Pagina-einden
Vanwege verschillen in de manier waarop Word inschakelen lettertypen en ondersteuning, de geëxporteerde Word-document is vaak anders gepagineerd in inschakelen. De mate van verschil varieert op basis van het niveau van ondersteuning inschakelen biedt voor de standaardvenster printer. Zie 'Lettertypen' voor verwante informatie.
Pagina-instellingDe volgende informatie is niet opgenomen in het geëxporteerde document:

 • Afdrukbereik
 • Lijnen per inch (altijd uitgegaan automatische 4.5 inschakelen en 6 lijnen per inch in inschakelen 3.0 en 4.0)
 • Grafische dichtheid van tekst
 • Papierlade informatie
Wijzigingen in de afdrukstand worden niet geëxporteerd vanuit Word in te schakelen. Inschakelen het hele document in de modus Liggend of staand afdrukken afhankelijk van de instelling in Word.Verhoogde/verlaagde
Zie "Tekenkenmerken."
Linialen
Geëxporteerde documenten bevat mogelijk extra linialen. Dit is vanwege de andere manier inschakelen en Word verwerken tekstdoorloop, zoals verkeerd-om inspringen.

Uitlijningstabs (bijvoorbeeld centreren, decimaal en rechts) worden aangepast. verschillen tussen Word en inschakelen voor implementatie.

De liniaal in inschakelen 3.0/4.0 geeft het maximum aantal tekens toegestaan op een regel niet op de maximale breedte van de tekens in inches. Exporteren, converteert Word marges op basis van 10 cpi. Wanneer een proportioneel lettertype of een lettertype met vaste tekenbreedte die niet 10 cpi wordt gebruikt in het Word-document, de oppervlakte van de geëxporteerde inschakelen document mogelijk aanpassing van de liniaal.
Klein kapitaal
Zie "Tekenkenmerken."
Doorhalen
Doorhalen tekens in Word worden geconverteerd naar de overstrike kenmerk in inschakelen. Doorhalen tekens in meerdere kolommen voor alle uitvoer genegeerd.
Superscript/Subscript
Zie "Tekenkenmerken."
Bronvermelding
tabel van autoriteiten (TOA) verwijzingen worden niet geconverteerd. De gecompileerde TOA uit Word wordt weergegeven in het document inschakelen als standaardtekst.
Inhoudsopgave
Inschakelen en Word bieden gelijksoortige functionaliteit voor tabel inhoudsopgave (TOC). Inschakelen, inhoudsopgave-items gemaakt door een "speciale" item in de inhoudsopgave. Deze vermelding bevat de inhoudsopgave term plus die codes Bepaal het niveau en de nummering wordt weergegeven links van de term Wanneer inschakelen, compileert u de inhoudsopgave en maakt een nieuw document met de de tekst van de inhoudsopgave. Dit document inhoudsopgave is een standaardbestand WP inschakelen en over het algemeen een uitbreiding van gegeven.WPT.

In de meeste gevallen wordt de gebruiker een opdracht % inclusief bestandsnaam op het begin van het oorspronkelijke document waardoor het document inhoudsopgave afgedrukt. In andere gevallen kan de gebruiker de functie interwindow kopiëren gebruiken. de inhoud van TOC-document kopiëren naar het oorspronkelijke document.

Inhoudsopgave-items worden in Word meestal gemaakt door een stijl wilt toepassen het post. Word heeft een aantal ingebouwde opmaakprofielen voor dit doel. De stijl toegepast op de vermelding bepaalt het niveau (in de gecompileerde tabel), de laten inspringen en andere opmaak behoeften. Ook kan de gebruiker Word een veldtype (TC) voor de inhoudsopgave-items en een veldtype (inhoudsopgave) voor invoegen waar de gecompileerde tabel in het document wordt weergegeven. In tegenstelling tot inschakelen, Word heeft een apart document niet gemaakt wanneer de inhoudsopgave wordt samengesteld. De Word gebruiker selecteert een van de opties invoegen om de tabel gemaakt en ingevoegd in het oorspronkelijke document.

Alleen Word van TC-velden worden geëxporteerd als een inhoudsopgave. Tekst met een van de kopopmaakprofielen is niet automatisch behandeld als een inhoudsopgave posten.

Alle gegevens blijft in het geëxporteerde document behouden. Geen inhoudsopgavestijl gegevens geëxporteerd.
Tabellen
Word-tabellen worden geëxporteerd naar 4.5 inschakelen als de kolommen naast elkaar. Als Deze functie is niet beschikbaar in 3.0 inschakelen, de tabellen worden geëxporteerd naar een enkele kolom in die versie. De standaardwaarde voor uitvoer naar 4.0 inschakelen ook één kolom. Zie echter 'Converter-opties' voor een methode tabellen omzetten in kolommen naast elkaar in 4.0 inschakelen.

Tabellen die zijn gedefinieerd in kopteksten, voetteksten en voetnoten worden niet geconverteerd naar de kolommen naast elkaar. In plaats daarvan een spatie ingevoegd tussen de cellen, handhaving van de tekst in een rij.
Tabbladen
Zie 'Linialen'.
Tekstdoorloop
Aangezien inschakelen 3.0 niet de mogelijkheid de gehele opmaak wijzigen document met één opdracht bestanden die zijn geëxporteerd vanuit Word aan 3.0 inschakelen opnieuw worden geformatteerd handmatig. Meest snel doet dit door te gaan op elke liniaal in het document en ALT/F6 en op ENTER te drukken.
Onderstrepen
Zie "Tekenkenmerken."

OVERWEGINGEN VOOR GEHEUGEN

In sommige gevallen, wanneer inschakelen grote documenten die zijn verwerktgeëxporteerd vanuit Word, ondervinden de gebruiker van het inschakelen van korte "geheugen"bericht. Als dit gebeurt, probeert de gebruiker om te voorkomen dat het geheugenbeperking van de volgende richtlijnen:

Als het geheugentekort optreedt tijdens het afdrukken van het document:

 • Probeer het document afdrukken vanuit het hoofdmenu hebt opgeslagen in inschakelen.
 • Als u inschakelen in het vak Windows DOS wordt uitgevoerd, start inschakelen op de DOS-prompt na het afsluiten van Windows.
 • Het document opdelen in twee of meer secties in inschakelen.
Als het geheugentekort optreedt tijdens het lezen van het document inWord-verwerking inschakelen:

 • Als u inschakelen in het vak Windows DOS wordt uitgevoerd, start inschakelen op de DOS-prompt na het afsluiten van Windows.
 • Het document opdelen in twee of meer secties in Word en deze wederuitvoer secties in de juiste indeling inschakelen.
 • Exporteer het document vanuit Word als ASCII-tekst en lees in inschakelen.
TextConv word6 6.00a 6.00 c winword office enabler kit

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 121000 - Laatst bijgewerkt: 07/10/2012 10:12:00 - Revisie: 4.0

 • kbmt KB121000 KbMtnl
Feedback