ODBC-gegevensbronnen tijdens het distribueren van toepassingen instellen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:123008
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel komen de volgende vier methoden voor het instellen van een ODBC-stuurprogrammagegevensbron op een computer:
 • ODBC-instellingen
 • Register data base
 • ODBC-API
 • Blinde kopie van ini-bestanden
Meer informatie

Vereiste bestanden

De volgende bestanden moeten worden gedistribueerd met uw toepassing als uODBC-STUURPROGRAMMA. Wanneer u de Wizard Setup distributiediskettes maken, ervoor te zorgendat de benodigde bestanden worden opgenomen in de bestandslijst. Alle bestandenvermeld moet worden geïnstalleerd in de map \Windows\Systeem.

Optionele bestanden (SQL Server of Oracle) worden aangeduid met een sterretje (*).
File         Description----------------------------------------------------------------------ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the           Microsoft Jet database engine when performing ODBC           operations. The Driver Manager handles loading the           correct ODBC driver and dispatching ODBC function           calls to the driver.ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL           contains Driver installation specific functions.           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions           exported from this DLL when installing ODBC           drivers. You may also call functions in this DLL           to automate driver installation.ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program           allows a user to install ODBC drivers and           set up or modify Data Sources.ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the           ODBC Administrator program.CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC           Administrator program. If you are using ODBC.DLL           version 1.05 or greater, you need to distribute           CTL3DV2.DLL.PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This           DLL is required only if your application uses Crystal           Reports to access an ODBC data source.<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use           to connect to specific Data Sources.           SQL Server: SQLSRVR.DLL*           Oracle 6:  SQORA.DLL*<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used           to access the Data Source when using a specific           network protocol.           Named Pipes: DBNMP3.DLL*           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.ODBC.INI       Initialization file containing information           about specific Data Sources. The DSN parameter           in the Connect property of the data control or           the OpenDatabase statement corresponds to an           entry in the ODBC.INI. This file must also be           created or modified on the client computer.ODBCINST.INI     The Initialization file that contains           information about installed ODBC drivers. The           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator           use the information contained in this file to           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI           are created either by running an ODBC driver           setup or through the ODBC API. This file must           also be either created or modified on the client           computer.

Vier manieren om gegevens in ODBC-DSN ophalen.Setup. INI en ODBCINST.INI-

Het.Ini-bestanden bevatten informatie over de stuur programma's voor ODBC en de ODBC-gegevensBronnen. Als gevolg daarvan zijn variabele - een gebruiker kan al dezegeïnstalleerd in de Windows-map. Als een ontwikkelaar 'blindODBC-stuurprogramma kopiëren.Setup. INI en ODBCINST.INI op de computer van de gebruiker nieuwe bestanden kunnenoverschrijven van bestaande gegevensbronnen.

Hieronder worden vier methoden beschreven die u kunt DSN-gegevens in van de gebruikerODBC-STUURPROGRAMMA.Setup. INI en ODBCINST.Ini-bestanden.

ODBC-instellingen

Installeren van een ODBC-stuurprogramma en tot stand brengen van een ODBC-gegevensbron, de VisualBasis on line Help-documentatie raadt aan dat u de hele kopieertde inhoud van de map \VB\ODBC op een schijf met extra distributie.

Als ontwikkelaar, kunt u de schijf worden geplaatst en SETUP.EXE uitvoerenvanaf de diskette. Bovendien kunt u de gebruiker om in te voegen vragen deODBC-diskette en gebruik vervolgens de opdracht Shell van Visual Basic naar shell uitSetup.EXE.

De Wizard kopieert en SETUP1 wijzigt.MAK in SETUP1A.MAK tijdens deproces voor het maken van distributiediskettes. Het SETUP1A samens tellen.MAK inSETUP1.EXE, wordt deze gecomprimeerd en gekopieerd naar de distributiediskettes. WanneerSETUP.EXE wordt uitgevoerd op de distributiediskettes, de SETUP-bestanden.LSTnaar de doelcomputer gekopieerd. SETUP1.Ex_ is niet gecomprimeerd enom te beginnen met het kopiëren van bestanden van de diskette naar de bestemming wordt uitgevoerdcomputer.

Het is mogelijk SETUP1A vervolgens wijzigen.MAK, SETUP1 opnieuw.EXE, compressie,en kopiëren naar de distributiediskettes. Om ervoor te zorgen dat het gecomprimeerde bestandop de eerste distributie schijf grootte past, moet u het project met blokvoordat u de Wizard Setup uitvoert eerste code. Vervolgens kunt u decode in opmerkingen en nieuwe code te vragen voor de ODBC-instellingen voor schijf toevoegen. Hetresulterende EXE grootte past vervolgens nog steeds op de eerste verdeling disketteschijf.

SETUP1 wijzigen.FRM in de directory \VB\SETUPKIT\SETUP1 toe te voegen de nodigecode voor het pad van het uitvoerbare bestand. Dit bestand is gekopieerd naar SETUP1A.MAK tijdens deUitvoering van de Wizard Setup.

OPMERKING: Technische ondersteuning Microsoft biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van deInstallatie proces of de setup-bestanden. Ondersteuning er wordt geboden voor de installatieWizard en de bestanden die wordt gemaakt op een "as is" basis.

Hier vindt u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Start Visual Basic en kies in het menu bestand geopend Project. Open SETUP1.MAK in de map \VB\SETUPKIT\SETUP.
 2. Selecteer SETUP1.FRM in het venster project. Druk op F7 om de code te bekijken.
 3. Aan het einde van de Form_Load procedure toevoegen de volgende code in de ExitSub: label deel, na RestoreProgMan en vóór de instructie End:
     Dim tmpK As String   Dim tmpS As String   Dim I As Long   tmpK = "dummy"   For I = 1 To 1000     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   Next I
 4. Sla het project (ALT, V, V).
 5. De Wizard Setup uitvoert en de distributiediskettes maken.
Als de diskettes hebt gemaakt, moet u teruggaan naar VisualBasic SETUP1A bewerken.MAK, en voeg de juiste code te vragen deODBC-instellingen en installatiediskette. Volg deze stappen:

 1. Start Visual Basic.
 2. Open de SETUP1A.MAK-project in \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O).
 3. Kies SETUP1A.FRM en druk op F7 om de code te bekijken.
 4. Plaats een apostrof voor elke regel in de procedure Form_Load de dummy code die eerder is ingevoegd als een plaats houder:
     'Dim tmpK As String   'Dim tmpS As String   'Dim I As Long   'tmpK = "dummy"   'For I = 1 To 1000   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   'Next I
 5. Voeg de volgende code in de procedure Form_Load onmiddellijk volgende commentaar code:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,     App.title)   If x% = 6 Then     If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then      GoTo ErrorSetup     End If     x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")   End If
 6. Het schijf nummer 1 groter dan het totale aantal wijzigen distributiediskettes gemaakt. Het schijf nummer is de eerste parameter de procedure PromptForNextDisk. In dit voorbeeld de volgende schijf Waarschuwen voor 2.
 7. Sla de SETUP1A.MAK project en maakt het uitvoerbare bestand als SETUP1.EXE in de map \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K).
 8. Shell uit om een MS-DOS-prompt en de map te wijzigen \VB\SETUPKIT\SETUP1. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. De eerste verdeling diskette in het diskette station plaatsen en Kopieer SETUP1.Ex_ naar de diskette:
  Kopieer SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Nu wanneer uw distributiediskettes worden uitgevoerd, is de laatste stap om te vragenvoor de ODBC-instellingen en installatie schijf. SETUP.EXE worden uitgevoerdDeze diskette en de gebruiker kunnen vervolgens het juiste ODBC-stuurprogramma installeert ende nodige gegevensbron maken. Neem deze instructiesproces.

Voor meer informatie over het wijzigen van SETUP1.EXE raadpleegt u hoofd stuk 25,"Uw toepassingen distribueren' in de Microsoft Visual Basic-programmeurHandleiding.

Register data base

Visual Basic geeft de instructie register data base om te helpen bij het installeren vanODBC-gegevensbronnen, geen stuur programma's. De instructie register data base wordt ervan uitgegaan datODBCINST.Setup. INI en ODBCINST.DLL-bestand bestaat al op de computer. Dat wil zeggen destuur programma's moeten worden geïnstalleerd voordat u de register data base. In dat geval deontwikkelaars kunt register data base wilt toevoegen of bijwerken van een vermelding in deODBC-STUURPROGRAMMA.INI.

Het probleem met deze methode is dat als de clientcomputer geenODBC-stuurprogramma is geïnstalleerd op de computer, de ODBCINST.Setup. INI en dll-bestand bestaat niet.Ook als het ODBC-stuurprogramma nieuw voor de computer is, meer er niet een postvoor deze ODBCINST.INI, in dat geval register data base niet vervolgens ook.

De volgende beschrijving, syntaxis, opmerkingen en voorbeeld over hetInstructie register data base afkomstig zijn van de on line Help van Visual Basic:

Beschrijving:
Maakt verbinding voor een ODBC-gegevensbronnaam beschikbaar voor Gebruik de functie OpenDatabase.
Syntaxis:
Register data base dsn-stuurprogramma silent, ken merken
Opmerkingen:De instructie register data base heeft de volgende onderdelen:

 • DSN: Een teken reeks expressie die een naam die wordt gebruikt in de OpenDatabase functioneren en verwijst een blok met beschrijvende informatie over de gegevensbron. Als de gegevensbron een externe ODBC-stuurprogramma is bijvoorbeeld data base, zou zij de naam van de server.
 • STUUR PROGRAMMA: Een teken reeks expressie die de naam van het ODBC-stuurprogramma. Dit is niet de naam van het dll-bestand van het ODBC-stuurprogramma. Bijvoorbeeld: "sql Server" of "Oracle" zijn stuur programma naam maar "SQLSRVR.DLL' is de de naam van een DLL-bestand. Hebt u ODBC en het juiste stuur programma al geïnstalleerd.
 • SILENT: Een numerieke expressie die True is als u niet wilt de ODBC-stuurprogramma dialoog vensters die om specifieke stuur programma's vragen weer geven informatie of False als u wilt weer geven van het ODBC-stuurprogramma dialoog vensters. Als silent is True, moeten bevatten alle ken merken de vereiste stuurprogrammaspecifieke informatie of het dialoog venster wordt weer gegeven toch.
 • KEN MERKEN: Teken reeks expressie die bestaat uit een lijst met tref woorden worden toegevoegd om de ODBC-stuurprogramma.Ini-bestand. De sleutel woorden zijn in een regelterugloop gescheiden teken reeks.
Voorbeeld:
   Sub Command1_Click ()     Dim att As String     Dim mydb As Database     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)     att = att & "LastUser=Stimpy"     ' Update ODBC.INI.     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")     mydb.Close   End Sub
Als de data base al is geregistreerd in het ODBC-stuurprogramma.Ini-bestand de vermelding isbijgewerkt. Als de register data base om enigerlei reden mislukt, worden niet gewijzigdhet ODBC-stuurprogramma.Ini-bestand en een fout optreedt.

ODBC-API

Dit is waarschijnlijk de meest flexibele en meest efficiënte methode, maar de meesteontwikkelaars niet bekend mee bent en beschikt niet over de ODBC SDK diede API-documenten. Ontwikkelaars moeten de Microsoft Software Development ophalenKit (SDK) en de Microsoft ODBC 2. 0 Programmer's Reference en SDK-getGuide' van Microsoft Press.

INI kopiëren

Als de ontwikkelaar bepaald dat is een ODBC-stuurprogramma.Setup. INI en ODBCINST.INI bestaat nietop de computer installatie kunnen ze gewoon de bestanden te kopiëren. Echter, deontwikkelaars moet ervoor zorgen dat de paden naar de stuur programma's juist zijn. paden zijnvolledig gekwalificeerde binnen het.Ini-bestanden. Bijvoorbeeld het ODBC-stuurprogramma.Ini-bestand wordtC:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR opgeven.DLL-bestand als het stuur programma voor SQL Server, dat alsde gebruiker Windows setup in \WIN31, het pad niet werken.
3,00 4,00

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 123008 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 10:43:48 - Revisie: 2.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtnl
Feedback