Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

'Niet vinden' of 'Compileerfout"ATP-functie

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 125949
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
In Microsoft Excel wanneer u een Visual Basic-procedure bevat eenAnalysis ToolPak-functie, wordt het volgende foutbericht
Runtime-fout '1004':

Kan de macro niet vinden ' [ATPVBAEN.XLS] REG! reg_FUNCTION'.
waar is de functie de naam van de functie die u in de procedure gebruikt.

In Microsoft Excel voor de Macintosh, de eerste keer dat u de procedure uitvoerteen functie van de Analysis ToolPak bevat, wordt de volgendeFoutbericht:
Compileerfout in verborgen module: VBA-functies en subroutines
Wanneer u een tweede keer de macro uitvoert, wordt de volgende foutbericht
Runtime-fout '1004':

Kan de macro niet vinden ' [ATPVBAEN.XLS] REG! reg_FUNCTION'.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als het Analysis ToolPak-Visual Basic for Applications-in-bestand (ATPVBAEN.XLA in Analysis ToolPak-VBA voor WindowsToepassingen op de Macintosh) niet is geopend wanneer u de procedure die uitvoertde functie van de Analysis ToolPak bevat.

Normaal gesproken wanneer u verwijst naar een bestand (of een werkmap met eenmodule) vanuit een andere Visual Basic-module kunt u aanroepen een procedure of functie in het bestand zelfs als dat bestand niet openen. Echter, wanneer u verwijst naar de Analysis ToolPak Visual Basic for Applications-in-bestand vanuit een Visual Basic-module met de invoegtoepassing Analysis ToolPakfunctie, wordt het foutbericht weergegeven berichten hierboven als de analyseToolPak - Visual Basic for Applications-bestand is niet geopend wanneer u eende procedure die een van de functies van Analysis ToolPak.
Workaround
Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem omzeilen.

Methode 1

Open het Analysis ToolPak-Visual Basic for Applications toevoegen in bestand voordatuitvoeren van een procedure met een Analysis ToolPak-VBA voorFunctie. Open in Microsoft Excel voor Windows ATPVBAEN.XLAbevindt zich in de submap LIBRARY\ANALYSIS van Microsoft Excelde map. In Microsoft Excel voor de Macintosh, opent u het Analysis ToolPak-Visual Basic for Applications-bestand in Microsoft Excel: MacroDe map bibliotheek: Analysis Tools.

Methode 2

Het Analysis ToolPak Visual Basic voor toepassingen voordat u ladeneen met een Analysis ToolPak - VBA-procedure uitvoerenFunctie met behulp van de volgende stappen uit:
 1. Klik in het menu Extra op invoegtoepassingen.
 2. Selecteer in de lijst beschikbare invoegtoepassingen Analysis ToolPak - VBA-selectievakje het vak en klik op OK.

  Wanneer u het Analysis ToolPak Visual Basic voor methode 2 gebruiken Toepassingen toevoegen in het bestand geladen telkens als die u Microsoft Excel start.
Meer informatie
De Visual Basic-functies die zijn opgenomen in de analyse weergevenToolPakVisual Basic voor toepassingen, gebruikt u het volgende nodigstappen.

Microsoft Excel voor Windows

 1. Open het bestand ATPVBAEN.XLA (die zich in de LIBRARY\ANALYSIS submap van de map Microsoft Excel).
 2. Klik op Object Browser in het menu Beeld in een Visual Basic-module.
 3. Klik in de lijst met bibliotheken werkmappen/ATPVBAEN.XLA.

Microsoft Excel voor Macintosh

 1. Open het bestand Analysis ToolPak - VBA in Microsoft Excel: Macro-bibliotheek: analysehulpmiddelen map.
 2. Klik op Object Browser in het menu Beeld in een Visual Basic-module.
 3. Klik in de lijst met bibliotheken/werkmappen Analysis ToolPak - VBA.
De lijst met eigenschappen/methoden bevat alle Visual Basic-functiesopgenomen in de invoegtoepassing Analysis ToolPak - VBA-invoegtoepassing.
AddIns ATP XL

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 125949 - Laatst bijgewerkt: 07/11/2012 14:30:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Excel 5.0 voor Macintosh

 • kbcode kbprb kbprogramming kbmt KB125949 KbMtnl
Feedback