De functie voor het automatisch uitvoeren van cd-rom's en audio-cd's uitschakelen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL126025
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie kunt uitschakelen waarmee cd-rom's en audio-cd's automatisch worden uitgevoerd wanneer u deze in het cd-rom-station plaatst.
Meer informatie

De functie voor het automatisch uitvoeren van cd-rom's en audio-cd's uitschakelen

Ga als volgt te werk om de functie uit te schakelen waarmee cd-rom's en audio-cd's automatisch worden uitgevoerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Dubbelklik op Cd-rom op het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik vervolgens op het item voor uw cd-rom-station.
 3. Open het tabblad Instellingen en schakel het selectievakje Bericht bij automatisch invoegen uit.
 4. Klik op OK, klik op Sluiten en klik vervolgens op Ja als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

Alleen de functie uitschakelen waarmee audio-cd's automatisch worden uitgevoerd

Gebruik een van de volgende methoden om alleen de functie uit te schakelen waarmee audio-cd's automatisch worden uitgevoerd.

Methode 1

 1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer op het bureaublad.
 2. Klik op Opties in het menu Beeld.
 3. Open het tabblad Bestandstypen, klik op Audio-cd in het vak Geregistreerde bestandstypen en klik op Bewerken.
 4. Klik op Als standaard instellen en vervolgens op Sluiten en nogmaals op Sluiten.
Als audio-cd's na het uitvoeren van deze procedure niet automatisch worden afgespeeld, kunt u het volgende doen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik op Cd-rom. Dubbelklik vervolgens op het item voor uw cd-rom-station.
 3. Open het tabblad Instellingen en schakel het selectievakje Bericht bij automatisch invoegen in.
 4. Klik op OK, klik op Sluiten en klik vervolgens op Ja als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

Methode 2

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de audio-cd in het cd-rom-station plaatst.

Notities

 • Als u een audio-cd probeert af te spelen met de cd-speler van Windows en een tweede audio-cd in een ander cd-rom-station plaatst, wordt het afspelen van de eerste cd afgebroken. De cd-speler wordt opnieuw gestart en de audio-cd die u in het andere cd-rom-station hebt geplaatst, wordt afgespeeld. Dit probleem treedt alleen op als beide cd-rom-stations gebruikmaken van een Windows-stuurprogramma in de protected-modus en als de functie Bericht bij automatisch invoegen is ingeschakeld.


Cd-rom's die een bestand Autorun.inf bevatten, worden automatisch afgespeeld wanneer ze in het cd-rom-station worden geplaatst. Het stuurprogramma Cdvsd.vxd controleert herhaaldelijk of een cd-rom aanwezig is. Wanneer een cd-rom wordt waargenomen, wordt aan Windows gemeld dat een nieuw volume beschikbaar is en wordt het station gecontroleerd op de aanwezigheid van een bestand Autorun.inf. Als dit wordt aangetroffen, worden de programma's uitgevoerd die vermeld worden in de regel open= in de sectie [AUTORUN].

Als wordt vastgesteld dat het volume een audio-cd is, voert Windows de standaardactie uit die aan het betreffende bestandstype is gekoppeld (indien aanwezig). De standaardactie voor het bestandstype audio-cd is 'Afspelen'.

Windows speelt cd-rom's niet automatisch af als u uitsluitend gebruikmaakt van real-modus cd-rom-stuurprogramma's. Als u cd-rom's automatisch wilt afspelen wanneer ze in het cd-rom-station worden geplaatst, zijn protected-modus stuurprogramma's vereist.
98 autoplay
Eigenschappen

Artikel-id: 126025 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:03:46 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbsound win95 win98 KB126025
Feedback