Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Sneltoetsen voor Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL126449
Samenvatting
Dit artikel bevat een overzicht van sneltoetsen die u in Windows kunt gebruiken.
Meer informatie

Toetscombinaties voor het Windows-systeem

 • F1: Help
 • CTRL+ESC: Het menu Start openen
 • ALT+TAB: Schakelen tussen geopende programma's
 • ALT+F4: Programma afsluiten
 • SHIFT+DELETE: Items definitief verwijderen
 • Windows-logotoets+L: De computer vergrendelen (zonder gebruik te maken van CTRL+ALT+DELETE)

Toetscombinaties voor Windows-programma's

 • CTRL+C Kopiëren
 • CTRL+X Knippen
 • CTRL+V Plakken
 • CTRL+Z Ongedaan maken
 • CTRL+B Vet
 • CTRL+U Onderstrepen
 • CTRL+I Cursief

Combinaties van muisklikken en wijzigingstoetsen voor shell-objecten

 • SHIFT+klikken met de rechtermuisknop: Het snelmenu met alternatieve opdrachten openen
 • SHIFT+dubbelklikken: De alternatieve standaardopdracht (de tweede optie in het menu) uitvoeren
 • ALT+dubbelklikken: Eigenschappen weergeven
 • SHIFT+DELETE: Een item onmiddellijk verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen.

Algemene toetsenbordopdrachten

 • F1: Windows Help starten
 • F10: Opties op de menubalk activeren
 • SHIFT+F10 Een snelmenu voor het geselecteerde item openen (dit is heeft hetzelfde effect als met de rechtermuisknop op een object klikken)
 • CTRL+ESC: Het menu Start openen (gebruik de pijltoetsen om een item te selecteren)
 • CTRL+ESC of ESC: De knop Start selecteren (druk op TAB om de taakbalk te selecteren of druk op SHIFT+F10 voor een snelmenu)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Windows Taakbeheer openen
 • ALT+PIJL-OMLAAG: Een vervolgkeuzelijst openen
 • ALT+TAB: Schakelen naar een ander programma dat wordt uitgevoerd (houd ALT ingedrukt en druk op TAB om het venster weer te geven waarin u een andere Windows-taak kunt kiezen)
 • SHIFT: Houd SHIFT ingedrukt terwijl u een cd-rom plaatst als u de functie voor automatisch uitvoeren wilt uitschakelen.
 • ALT+SPATIE: Het systeemmenu van het hoofdvenster weergeven (dit systeemmenu stelt u in staat om de venstergrootte te herstellen, om het venster te verplaatsen, om de venstergrootte aan te passen en om het venster te minimaliseren, te maximaliseren of te sluiten)
 • ALT+- (ALT+koppelteken) Het systeemmenu van het MDI-subvenster (Multiple Document Interface) openen (dit systeemmenu stelt u in staat om de venstergrootte te herstellen, om het venster te verplaatsen, om de venstergrootte aan te passen en om het venster te minimaliseren, te maximaliseren of te sluiten)
 • CTRL+TAB: Overschakelen naar het volgende MDI-subvenster (Multiple Document Interface) van een programma
 • ALT+onderstreepte letter in het menu: Het menu openen
 • ALT+F4: Het huidige venster sluiten
 • CTRL+F4: Het huidige MDI-venster (Multiple Document Interface) sluiten.
 • ALT+F6: Schakelen tussen meerdere vensters binnen hetzelfde programma (wanneer bijvoorbeeld het Kladblok-dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven, kunt u met ALT+F6 schakelen tussen het dialoogvenster Zoeken en het hoofdvenster van Kladblok)

Sneltoetsen voor shell-objecten en algemene sneltoetsen voor mappen/Windows Verkenner

Voor een geselecteerd object:
 • F2: De naam van het object wijzigen
 • F3: Alle bestanden zoeken
 • CTRL+X Knippen
 • CTRL+C Kopiëren
 • CTRL+V Plakken
 • SHIFT+DELETE: De selectie onmiddellijk verwijderen, zonder deze eerst naar de prullenbak te verplaatsen
 • ALT+ENTER: De eigenschappen van het geselecteerde object openen

Een bestand kopiëren

Houd CTRL ingedrukt terwijl u het bestand naar een andere map sleept.

Een snelkoppeling maken

Houd CTRL+SHIFT ingedrukt terwijl u een bestand naar het bureaublad of een map sleept.

Algemene besturing voor mappen/sneltoetsen

 • F4: Het vak Naar een andere map gaan selecteren en de vermeldingen in het vak omlaag verplaatsen (als de werkbalk in Windows Verkenner actief is)
 • F5: Het huidige venster vernieuwen
 • F6: Schakelen tussen deelvensters in Windows Verkenner
 • CTRL+G: Het hulpprogramma Ga naar map openen (uitsluitend in Windows Verkenner in Windows 95)
 • CTRL+Z De laatste opdracht ongedaan maken
 • CTRL+A: Alle items in het huidige venster selecteren
 • BACKSPACE: Schakelen naar de bovenliggende map
 • SHIFT+klikken+knopSluiten: Voor mappen, de huidige map plus alle bovenliggende mappen sluiten

Regeling Windows Verkenner-structuur

 • Numeriek toetsenblok *: Alles onder de huidige selectie uitvouwen
 • Numeriek toetsenblok +: De huidige selectie uitvouwen
 • Numeriek toetsenblok -: De huidige selectie samenvouwen
 • PIJL-RECHTS: De huidige selectie uitvouwen als deze niet is uitgevouwen, anders de eerste submap selecteren
 • PIJL-LINKS: De huidige selectie uitvouwen als deze niet is uitgevouwen, anders de eerste bovenliggende map selecteren

Navigatie in eigenschappen

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Schakelen tussen de tabbladen in het eigenschappenvenster

Sneltoetsen voor Toegankelijkheid

 • Vijf maal op SHIFT drukken: De plaktoetsen in- en uitschakelen
 • Rechter-SHIFT-toets gedurende acht seconden ingedrukt houden: De filtertoetsen in- en uitschakelen
 • De toets NUM LOCK 5 seconden ingedrukt houden: De schakeltoetsen in- en uitschakelen
 • Linker-ALT-toets +linker-SHIFT-toets+NUM LOCK: De muistoetsen in- en uitschakelen
 • Linker-ALT-toets +linker-SHIFT-toets+PRINT SCREEN: Groot contrast in- en uitschakelen

Toetsen van Microsoft Natural Keyboard

 • Windows-logo: Het menu Start
 • Windows-logo+R: Dialoogvenster Uitvoeren
 • Windows-logo+M: Alle vensters minimaliseren
 • SHIFT+Windows-logo+M: Minimaliseren van alle vensters ongedaan maken
 • Windows-logo+F1: Help
 • Windows-logo+E: Windows Verkenner
 • Windows-logo+F: Bestanden of mappen zoeken
 • Windows-logo+D: Alle geopende vensters minimaliseren en het bureaublad weergeven
 • CTRL+Windows-logo+F: Computers zoeken
 • CTRL+Windows-logo+TAB: De focus verplaatsen van Start naar de werkbalk Snelstarten en dan naar het systeemvak (gebruik PIJL-RECHTS of -LINKS om de focus te verplaatsen naar items op de werkbalk Snelstarten en in het systeemvak)
 • Windows-logo+TAB: Schakelen tussen knoppen op de taakbalk
 • Windows-logo+Break: Het dialoogvenster Systeemeigenschappen openen
 • Toepassingstoets: Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Microsoft Natural Keyboard met IntelliType-software geïnstalleerd

 • Windows-logotoets+L: Afmelden bij Windows.
 • Windows-logo+P: Afdrukbeheer starten
 • Windows-logo+C: Het Configuratiescherm openen
 • Windows-logo+V: Kladblok starten
 • Windows-logo+K: Het Dialoogvenster Eigenschappen voor Toetsenbord openen
 • Windows-logo+I: Het Dialoogvenster Eigenschappen voor Muis openen
 • Windows-logo+A: Toegankelijkheidsopties openen (indien geïnstalleerd)
 • Windows-logo+SPATIEBALK: Een lijst met IntelliType-sneltoetsen weergeven
 • Windows-logo+S: De CAPS LOCK in- en uitschakelen

Toetsenbordopdrachten voor dialoogvensters

 • TAB: Naar het volgende besturingselement in het dialoogvenster gaan
 • SHIFT+TAB: Naar het vorige besturingselement in het dialoogvenster gaan
 • SPATIEBALK: Als het actieve besturingselement een knop is, wordt op de knop geklikt. Als het actieve besturingselement een selectievakje is, wordt het selectievakje in- of uitgeschakeld. Als het actieve besturingselement een optie is, wordt het keuzerondje geselecteerd.
 • ENTER: Komt overeen met klikken op de geselecteerde knop (de knop met de omtrek)
 • ESC: Komt overeen met klikken op de knop Annuleren
 • ALT+onderstreepte letter in dialoogvensteritem: Naar het overeenkomstige item gaan
Eigenschappen

Artikel-id: 126449 - Laatst bijgewerkt: 10/23/2009 18:12:20 - Revisie: 2.1

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Feedback