Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Voorbereiding via blauw scherm voordat u contact opneemt met Microsoft

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL129845
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 314103 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.
Samenvatting
Als er een STOP-foutbericht (onherstelbare systeemfout) wordt weergegeven in Windows, wordt de foutopsporingsmodus gestart om problemen op te lossen. Dit is een blauw scherm waarvan de eerste regels er ongeveer als volgt uitzien:
  Stop 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)  Onverwerkte kernel-uitzondering c000009a van 8123f26  Adres 80123f36 heeft basis op 80100000 - ntoskrnl.exe					
Hieronder volgen twee procedures die u helpen bij het achterhalen van de reden van het STOP-bericht voordat u contact opneemt met Microsoft Product Support.
Meer informatie

Knowledge Base

De Knowledge Base bevat een groot aantal artikelen waarin de verschillende STOP-berichten worden verklaard, vaak met oplossingen of manieren om het probleem te voorkomen. Zoek in de Knowledge Base in elk geval naar het eerste hexadecimale nummer. In het voorbeeld hierboven is dat bijvoorbeeld 0x0000001e. Het kan ook handig zijn om te zoeken naar de naam van het betreffende bestand en naar andere hexadecimale nummers.

STOP-berichten opslaan

U kunt Windows instellen om informatie uit STOP-berichten op te slaan in een dumpbestand (Memory.dmp). Als u contact opneemt met Microsoft Product Support, helpt dit bestand bij het achterhalen en oplossen van het probleem.

In Windows NT Server is het opslaan van informatie van STOP-berichten standaard ingeschakeld. In Windows NT Workstation dient u deze optie echter zelf in de schakelen. Informatie over een onherstelbare fout die is opgetreden na het inschakelen van deze functie, wordt niet opgeslagen. Om deze functie in te schakelen gaat u als volgt te werk:
 1. Klik onder Systeem in het Configuratiescherm op de knop Herstellen.
 2. Schakel het selectievakje Foutopsporingsgegevens vastleggen.
 3. Klik op OK tot u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
OPMERKING: Het wisselbestand moet minstens even groot zijn als de hoeveelheid fysiek RAM-geheugen op de computer, plus minimaal 1 MB. Zo komt 32 MB RAM-geheugen bijvoorbeeld overeen met een wisselbestand van 33 MB. Meestal hoort het wisselbestand 11 MB groter te zijn dan het fysieke geheugen. Het wisselbestand moet op de actieve partitie blijven staan. Er moet voldoende vrije ruimte op de geselecteerde locatie beschikbaar zijn om het geheugendumpbestand te schrijven. Standaard wordt het geheugendumpbestand naar het bestand %SystemRoot%\Memory.dmp geschreven. Als er niet voldoende vrije ruimte op het station %SystemRoot% beschikbaar is, kunt u het dumpbestand omleiden naar een andere locatie waarop wel voldoende ruimte beschikbaar is. U kunt dit doen door in Windows 2000 en Microsoft Windows XP het pad van het Dumpbestand in de opties voor Opstart- en herstelinstellingen te wijzigen of door in Windows NT 4.0 het pad Debug-gegevens schrijven naar: op het tabblad Starten/Afsluiten te wijzigen.

Het bestand Memory.dmp

Als er een STOP-bericht wordt weergegeven en er een Memory.dmp-bestand wordt gemaakt, kan een ondersteuningsmedewerker van Microsoft aan de hand van dit bestand helpen bij het opsporen van de problemen. Neem contact op met Microsoft Product Support, beschrijf het STOP-bericht aan de medewerker en laat de medewerker weten dat u een dumpbestand hebt.

Mogelijk wordt u gevraagd het bestand Memory.dmp naar Microsoft te sturen als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost. In dat geval is het handig als u het bestand comprimeert met een toepassing als PKZIP. Memory.dmp-bestanden kunnen meestal aanzienlijk worden gecomprimeerd. U kunt het bestand op een van de volgende manieren uploaden:
 • Stuur het gecomprimeerde dumpbestand via FTP naar ftp.microsoft.com. Hiervoor is FTP-toegang tot internet vereist. De medewerker van Product Support legt u uit hoe u het bestand op de FTP-server moet zetten. Het TCP/IP-adres van de server is:
     207.46.133.140 					
 • Maak een back-up van het dumpbestand op een tape met de toepassing NTBackup en stuur de tape per post op naar Microsoft Product Support.
 • Kopieer het bestand naar een beschrijfbare cd-rom en stuur de cd-rom per post naar Microsoft Product Support.

 • Als geen van bovenstaande opties tot de mogelijkheden behoort, kan de medewerker van Product Support misschien via Remote Access Service (RAS) toegang krijgen tot uw computer en het dumpbestand bekijken of kopiëren. Voer de volgende stappen uit om uw computer klaar te maken voor toegang via RAS door een medewerker van Product Support:

  1. Maak een tijdelijke gebruikersaccount die de medewerker van Microsoft Product Support kan gebruiken voor toegang tot het dumpbestand.
  2. Maak op een andere server een share en zorg dat de nieuwe gebruikersaccount toegang heeft tot deze share.
  3. Kopieer het nieuwe Memory.dmp-bestand naar deze nieuwe share.
  4. Installeer RAS op een computer met Windows NT Server of NT Workstation als RAS niet is geïnstalleerd. U kunt RAS uit veiligheidsoverwegingen installeren op een computer en externe clients alleen toegang toestaan tot die computer in plaats van tot het hele netwerk. Maak de nieuwe netwerkshare in dat geval op deze computer en kopieer het bestand Memory.dmp daar naartoe.
  5. Geef de medewerker van Product Support toegang met een gebruikers-id om in te kunnen bellen bij de RAS-server.
  6. Geef de medewerker de gebruikersnaam, het wachtwoord, de domeinnaam, de servernaam, de naam van de share en het telefoonnummer van de inbelverbinding.
3.50 Remote Debug
Eigenschappen

Artikel-id: 129845 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:20:36 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB129845
Feedback