Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met de MS-DOS-compatibiliteitsmodus op vaste schijven oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL130179
Symptomen
Op het tabblad Prestaties van het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm wordt aangegeven dat een of meer van de vaste schijven van uw computer de MS-DOS-compatibiliteitsmodus gebruiken. De MS-DOS-compatibiliteitsmodus kan worden gebruikt voor het bestandssysteem of het virtueel geheugen. Mogelijk wordt ook een bericht van de volgende strekking weergegeven:
Wisseling van compatibiliteitsmodus verlaagt de algehele systeemprestaties
Oorzaak
De MS-DOS-compatibiliteitsmodus kan om een van de volgende redenen worden gebruikt:
 • Een onveilig apparaatstuurprogramma, geheugenresident programma of virus heeft de INT21h of INT13h-chain bezet voordat Windows werd geladen.
 • De vaste-schijfcontroller op uw computer is niet aangetroffen door Windows.
 • De vaste-schijfcontroller is verwijderd uit de huidige configuratie in Apparaatbeheer.
 • Er is een bronconflict tussen de vaste-schijfcontroller en een ander hardwareapparaat.
 • Het Windows-stuurprogramma voor de protected-modus ontbreekt of is beschadigd.
 • De Windows 32-bits protected-modus schijfstuurprogramma's hebben een configuratie aangetroffen die niet kan worden ondersteund of hardware die niet compatibel is.
Oplossing
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Ga via het tabblad Prestaties van Systeem in het Configuratiescherm na welke schijf de MS-DOS-compatibiliteitsmodus gebruikt en waarom.

  OPMERKING: Als diskettestations of cd-rom-stations werken in de MS-DOS-compatibiliteitsmodus, wordt op het tabblad Prestaties voor het bestandssysteem het volgende bericht weergegeven: 'Sommige stations: MS-DOS-compatibiliteitsmodus'. Dit artikel heeft alleen betrekking op het oplossen van problemen bij vaste schijven die werken met de MS-DOS-compatibiliteitsmodus. Als u meer informatie wilt over problemen met diskettestations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  131690Troubleshooting Floppy Disk Drive Problems in Windows
  1. Als wordt aangegeven dat het stuurprogramma MBRINT13.SYS de MS-DOS-compatibiliteitsmodus veroorzaakt, is de computer mogelijk geïnfecteerd met een opstartsectorvirus of maakt u gebruik van real-modus geometrievertaalsoftware (voor een vaste IDE-schijf met meer dan 1024 cilinders) die niet compatibel is met Windows protected-modus schijfstuurprogramma's.

   Raadpleeg voor informatie over real-modus geometrievertaalsoftware die compatibel is met Windows protected-modus schijfstuurprogramma's, het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
   ARTIKEL-ID:126855
   TITEL: Windows Support for Large IDE Hard Disks

   Disk Manager 6.03 wordt in de protected-modus ondersteund op vaste schijven in het primaire IDE-kanaal en tevens wanneer DriveSpace-schijfcompressie niet is geïnstalleerd. Voor stations op het secundaire IDE-kanaal is Disk Manager 7.0 of hoger vereist. Als u gebruikmaakt van de DriveSpace-compressiesoftware die wordt geleverd bij Microsoft Windows en Microsoft Plus!, moet u Disk Manager 7.04 of hoger gebruiken. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
   ARTIKEL-ID:126855
   TITEL: Windows Support for Large IDE Hard Disks

   Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over opstartsectorvirussen:
   ARTIKEL-ID:82923
   TITEL: Methods to Detect a Boot-Sector Virus

   ARTIKEL-ID:129972
   TITEL: Description of Computer Viruses

   ARTIKEL-ID:49500
   TITEL: List of Anti-Virus Software Vendors
  b. Bij vermelding van een stuurprogramma dat wordt aangegeven in het bestand Config.sys vraagt u de fabrikant van het stuurprogramma of er een versie is waarmee protected-modus toegang in Windows wel mogelijk is.

  Als er geen stuurprogramma wordt weergegeven op het tabblad Prestaties, gaat u verder met stap 2.

 2. Controleer of de vaste-schijfcontroller wordt weergegeven in Apparaatbeheer. Als deze controller hier niet wordt aangegeven, installeert u de controller met behulp van de wizard Nieuwe hardware toevoegen. Als de wizard de controller niet kan opsporen, voert u de wizard nogmaals uit. U laat dan de wizard de hardware in de computer niet automatisch opsporen. In plaats daarvan selecteert u de controller in de hardwarelijst. Als de controller niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de fabrikant van de vaste-schijfcontroller en vraagt u of er een schijfstuurprogramma voor de Windows protected-modus of een Windows 3.1 32-bits schijftoegangsstuurprogramma (FastDisk) beschikbaar is.

  OPMERKING: Als de vaste-schijfcontroller met een rode X wordt weergegeven in Apparaatbeheer, is de controller verwijderd uit het huidige hardwareprofiel. Selecteer deze controller in Apparaatbeheer en klik op Eigenschappen. Klik vervolgens op het selectievakje bij het huidige hardwareprofiel onder Gebruik van het apparaat.
 3. Als de vaste-schijfcontroller met een geel uitroepteken wordt weergegeven in Apparaatbeheer, is er een IRQ-, I/O-, DMA- of RAM-adresconflict met een ander apparaat. Het is ook mogelijk dat het protected-modus stuurprogramma ontbreekt of beschadigd is, of dat het selectievakje 'Alle 32-bits schijfstuurprogramma's in protected-mode uitschakelen' is ingeschakeld op het tabblad Probleemoplossing van Bestandssysteem.

  1. Controleer of de optie 'Alle 32-bits schijfstuurprogramma's in protected-mode uitschakelen' niet is ingeschakeld op het tabblad Probleemoplossing van Bestandssysteem. U kunt dit tabblad openen door te dubbelklikken op Systeem in het Configuratiescherm. Klik op het tabblad Prestaties en klik vervolgens op Bestandssysteem.
  2. Los eventuele bronconflicten (IRQ, I/O, DMA of RAM-adres) met andere apparaten op. Raadpleeg de documentatie bij de controller voor informatie over het wijzigen van het brongebruik.
  3. Controleer of het protected-modus stuurprogramma zich in de map Windows\SYSTEM\IOSUBSYS bevindt en of het correct wordt geladen. Om na te gaan welk stuurprogramma 32-bits toegang verstrekt, selecteert u de desbetreffende controller in Apparaatbeheer en klikt u op Eigenschappen. Klik op het tabblad Stuurprogramma om na te gaan welke bestanden aan de controller gekoppeld zijn.

   OPMERKING: Als u een IDE, EIDE of ESDI vaste-schijfcontroller gebruikt, is het tabblad Stuurprogramma mogelijk niet aanwezig als u voor de controller op Eigenschappen in Apparaatbeheer klikt. Tenzij u een stuurprogramma van een andere leverancier gebruikt, is Esdi_506.pdr het protected-modus stuurprogramma dat wordt gebruikt om 32-bits schijftoegang tot deze controllers te verlenen.

   Start Windows opnieuw op en druk op F8 als het bericht wordt weergegeven dat Windows wordt opgestart. Kies in het opstartmenu de optie om gebruik te maken van een logbestand (/BOOTLOG.TXT). Bekijk het bestand BOOTLOG.TXT om na te gaan of het hierboven aangegeven stuurprogramma correct wordt geladen.

   Houd in Windows 98 de toets CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu wordt weergegeven en kies vervolgens de optie om gebruik te maken van een opstartlogbestand (/BOOTLOG.TXT).

   Als het bestand BOOTLOG.TXT voor het hierboven aangegeven stuurbestand aangeeft dat er een initialisatiefout of laadfout ('Init Failure' of 'Load Failure') is opgetreden, gaat u door met stap D. Als voor het hierboven aangegeven station het bericht 'INITCOMPLETESUCCESS' wordt aangegeven, bekijkt u het bestand IOS.LOG.

   Als een van de stations de MS-DOS-compatibiliteitsmodus gebruikt, maakt Windows het bestand IOS.LOG in de Windows-map. In de eerste regels van het bestand IOS.LOG wordt mogelijk aangegeven waarom het protected-modus schijfstuurprogramma niet is geladen. Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt als u naar aanleiding van dit probleem contact opneemt met Microsoft Product Support Services.
  4. Controleer of het protected-modus stuurprogramma niet beschadigd is.

   Bij alle ESDI- en IDE-stations maakt Windows gebruik van ESDI_506.PDR in de map IOSUBSYS voor 32-bits schijftoegang. Voor SCSI-controllers maakt Windows gebruik van SCSIPORT.PDR en een minipoortstuurprogramma (.MPD) voor 32-bits schijftoegang.

   U haalt de desbetreffende .pdr- of .mpd-bestanden handmatig op van de cd-rom van Windows. U kunt ook Windows Setup uitvoeren en de optie Controle kiezen.
 4. Controleer of in het bestand System.ini het stuurprogramma Mh32bit.386 wordt geladen. Kijk of dit bestand de regel 'device=mh32bit.386' bevat. Dit stuurprogramma wordt geïnstalleerd door de MicroHouse EZ-Drive-software en is niet compatibel met de protected-modus schijfstuurprogramma's van Windows. Dit stuurprogramma wordt niet verwijderd door Windows Setup.
 5. Neem contact op met de fabrikant van de vaste-schijfcontroller voor informatie over compatibiliteit met Windows. Mogelijk kunt u op een van de volgende manieren protected-modus 32-bits schijftoegang in Windows instellen:

  1. Schakel eventuele uitgebreide functies (bijvoorbeeld caching, fast of turbo modus, gereduceerde gegevensoverdrachtsnelheid, enzovoort) uit op de controller (SCSI, IDE of ESDI) of het systeem-BIOS (alleen IDE).
  2. Schaf een protected-modus Windows-schijfstuurprogramma of Windows 3.1 FastDisk-stuurprogramma voor de controller aan.
Meer informatie
Een real-modus stuurprogramma is veilig ('safe') als de functionaliteit ervan de functionaliteit van het corresponderende Windows protected-modus stuurprogramma niet overschrijdt. Als een real-modus stuurprogramma veilig is, kan het protected-modus stuurprogramma alle I/O-bewerkingen voor het corresponderende apparaat overnemen. Zo niet, dan routeert Windows alle I/O-bewerkingen via het real-modus stuurprogramma.

Een voorbeeld van een onveilig stuurprogramma is een real-modus IDE/ESDI-stuurprogramma dat uit veiligheidsredenen dynamische codering gebruikt. Omdat Windows geen codering biedt, staat Windows het protected-modus IDE/ESDI-stuurprogramma niet toe het real-modus stuurprogramma over te nemen. Elk real-modus stuurprogramma met een functionaliteit die wordt aangegeven in de lijst hieronder, wordt beschouwd als onveilig:

 • Datacompressie die niet compatibel is met DoubleSpace
 • Gegevenscodering
 • Disk mirroring (Schijf spiegelen)
 • Registratie van beschadigde sectoren
 • Fouttolerantie (bijvoorbeeld onderhoud van ECC-correcties op een aparte schijf)
 • IOCTL's die specifiek voor een bepaalde leverancier zijn
 • Door Microsoft gedefinieerde IOCTL's die door een leverancier zijn uitgebreid
De lijst van veilige stuurprogramma's (het bestand IOS.INI) wordt door Windows bijgehouden. Elk item in de lijst staat voor een stuurprogramma of TSR-programma dat Windows kan overnemen met het corresponderende protected-modus stuurprogramma. De lijst van veilige stuurprogramma's bevat de naam van het stuurprogramma of TSR-programma. Deze naam moet hetzelfde zijn als de naam in het bestand CONFIG.SYS of AUTOEXEC.BAT.

Omdat Windows het versienummer van het stuurprogramma of TSR-programma niet opslaat in de lijst, is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om de naam van het stuurprogramma te wijzigen als een toekomstige versie van het stuurprogramma zodanig wordt gewijzigd dat deze onveilig is.

Standaard worden de volgende stuurprogramma's beschouwd als veilig:
 • MS-DOS 5.0-compatibele real-modus stuurprogramma's voor blokapparaten
 • INT 13-monitors (koppelt met INT 13 voor controle van INT 13 I/O, maar benadert de hardware niet rechtstreeks en wijzigt de I/O-buffer ook niet)
 • INT 13-hooker (koppelt met INT 13 voor het wijzigen van INT 13 I/O, maar benadert de hardware niet rechtstreeks)
 • INT 13-stuurprogramma (biedt INT 13-functionaliteit en benadert de hardware rechtstreeks)
 • ASPI Manager (implementeert ASPI voor MS-DOS-specificaties)
 • CAM Manager (implementeert MS-DOS CAM-specificaties)
OPMERKING: Als het real-modus stuurprogramma dat u gebruikt, betere prestaties heeft of functies bevat die niet beschikbaar zijn in het Windows protected-modus stuurprogramma, moet de leverancier dit stuurprogramma uit de lijst met veilige stuurprogramma's verwijderen. Het systeem gebruikt de real-modus om het station te benaderen. Als het real-modus stuurprogramma dat u gebruikt, veilig kan worden overgenomen door protected-modus stuurprogramma's, mag de leverancier van dat stuurprogramma het toevoegen aan de lijst met veilige stuurprogramma's.

Disk Manager wordt vervaardigd door OnTrack Computer Systems, dat onafhankelijk is van Microsoft. Wij geven geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van dit product.

EZ-Drive wordt vervaardigd door Micro House, dat onafhankelijk is van Microsoft. Wij geven geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van dit product.
Eigenschappen

Artikel-id: 130179 - Laatst bijgewerkt: 12/15/2004 23:03:00 - Revisie: 2.2

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbtshoot modwinapiviewer kbenv kbhw KB130179
Feedback
dy>cript>