Problemen met registerfouten oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL131431
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het Register. Maak altijd eerst een reservekopie van de registerbestanden (System.dat en User.dat) voordat u het Register bewerkt. Deze twee bestanden zijn als verborgen bestanden opgeslagen in de map Windows.
Symptomen
Bij het starten van Windows 95 kunnen de volgende foutberichten worden weergegeven:
 • Er is onvoldoende geheugen om het Register te kunnen laden.
 • Windows heeft een fout aangetroffen bij de toegang tot het systeemregister. U dient het Register nu terug te zetten en uw computer opnieuw op te starten.

  Als u deze fout negeert en het systeem afsluit, is het mogelijk dat u gegevens verliest.

  Terugzetten van het Register houdt in dat het beschadigde Register wordt vervangen door een goede reservekopie. Het is echter mogelijk dat deze kopie niet alle informatie bevat die recentelijk aan uw systeem is toegevoegd.

  OPMERKING: als u op de knop Reservekopie terugzetten en opnieuw opstarten klikt, verschijnt het foutbericht opnieuw bij het opnieuw opstarten van Windows 95.
Oorzaak
Deze foutberichten worden weergegeven als het Register is beschadigd.
Oplossing
WAARSCHUWING: onjuist gebruik van de Register-editor kan tot ernstige problemen leiden. Het is zelfs mogelijk dat u Windows 95 door deze problemen opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die zijn ontstaan door onjuist gebruik van Register-editor, oplosbaar zijn. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

OPMERKING: als u meer informatie wilt over het bewerken van het Register, raadpleegt u het onderwerp Sleutels en waarden wijzigen in de on line Help van Register-editor (REGEDIT.EXE). Maak altijd eerst een reservekopie van de registerbestanden (System.dat en User.dat) voordat u het Register bewerkt.

Volg een of meer van de onderstaande methoden om het beschadigde Register te herstellen.

Werken met Register-editor in real-modus

Gebruik Register-editor in real-modus om het registerbestand te exporteren en daarna weer te importeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens 'Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus' in het opstartmenu.
 2. Typ de volgende regel om het Register te exporteren:
  regedit /l:<pad1> /e <pad2>system.txt
  waarbij <pad1> staat voor het pad naar het bestand System.dat en <pad2> staat voor het pad naar het doelbestand. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows op station C, typt u de volgende regel:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /e c:\system.txt
 3. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
  cd\windows
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Wijzig de naam van het huidige registerbestand. Hiertoe typt u de volgende regel:
  ren system.dat system.oud
 5. Typ de volgende regel om het System.dat-gedeelte van het Register te importeren:
  regedit /l:<pad1> /c <pad2>system.txt
  waarbij <pad1> staat voor het pad naar het bestand System.dat en <pad2> staat voor het pad naar het te importeren bestand. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows op station C en u wilt het bestand System.txt importeren vanuit de hoofdmap op station C, typt u:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /e c:\system.txt
  OPMERKING: mogelijk wordt het foutbericht 'Kan het Register niet openen' of 'Er is een fout opgetreden bij het verkrijgen van toegang tot het Register' weergegeven wanneer u het System.dat-gedeelte van het Register probeert te importeren. Als dat gebeurt, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  132064Regedit May Not Be Able to Import Registry with Large Keys
 6. Herstart Windows 95 op de normale wijze.
Als de fout blijft optreden, gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens 'Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus' in het opstartmenu.
 2. Typ de volgende regel om het User.dat-gedeelte van het Register te exporteren:
  regedit /r:<pad1> /e <pad2>user.txt
  waarbij <pad1> staat voor het pad naar het bestand User.dat en <pad2> staat voor het pad naar het doelbestand. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows op station C, typt u de volgende regel:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
 3. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
  cd\windows
  attrib -s -h -r user.dat
 4. Wijzig de naam van het bestand User.dat. Hiertoe typt u de volgende regel:
  ren user.dat user.oud
 5. Typ de volgende regel om het User.dat-gedeelte van het Register te importeren:
  regedit /r:<pad1> /c <pad2>user.txt
  waarbij <pad1> staat voor het pad naar het bestand User.dat en <pad2> staat voor het pad naar het te importeren bestand. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows op station C en u wilt het bestand User.txt importeren vanuit de hoofdmap van station C, typt u:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /c c:\user.txt
  OPMERKING: mogelijk wordt het foutbericht 'Kan Register niet openen' of 'Er is een fout opgetreden bij het verkrijgen van toegang tot het Register' weergegeven wanneer u het User.dat-gedeelte van het Register probeert te importeren. Als dat gebeurt, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  132064Regedit May Not Be Able to Import Registry with Large Keys
 6. Herstart Windows 95 op de normale wijze.
In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het gebruik van Register-editor in real-modus:
131352Using Registry Editor in Real Mode
Ga naar de volgende sectie als de fout blijft optreden nadat u de hiervoor beschreven stappen hebt uitgevoerd.

Werken met System.da0

Breng het Register weer terug in de staat waarin dit zich bevond toen Windows 95 voor het laatst met succes werd gestart. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens 'Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus' in het opstartmenu.
 2. Maak de Windows-map actief door de volgende opdracht te typen:
  cd \<windows>
  waarbij <windows> staat voor de map van Windows 95. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows, typt u de volgende regel:
  cd \windows
 3. Typ de volgende regel:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Typ de volgende regel:
  ren system.dat system.bad
 5. Start de computer opnieuw op. Als het bestand System.dat niet wordt gevonden, gebruikt Windows 95 het bestand System.da0. Als dit bestand goed werkt, wordt de bestandsnaam gewijzigd in System.dat.
Ga naar de volgende sectie als de fout blijft optreden nadat u de hiervoor beschreven stappen hebt uitgevoerd.

Werken met System.1st

Breng het Register terug in de staat waarin dit zich bevond toen Windows 95 voor het eerst met succes werd gestart. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens 'Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus' in het opstartmenu.
 2. Maak de Windows-map actief door de volgende opdracht te typen:
  cd \<windows>
  waarbij <windows> staat voor de map van Windows 95. Als u Windows 95 bijvoorbeeld hebt geïnstalleerd in de map Windows, typt u de volgende regel:
  cd \windows
 3. Typ de volgende regel:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Typ de volgende regel:
  ren system.dat system.xxx
 5. Typ de volgende regel:
  cd\
 6. Typ de volgende regel:
  attrib -s -h -r system.1st
 7. Typ de volgende regel:
  copy system.1st c:\<windows>\system.dat
  waarbij <windows> staat voor de map van Windows 95.
 8. Typ de volgende regel:
  attrib +s +h +r system.1st
 9. Start de computer opnieuw op.
Ga naar de volgende sectie als de fout blijft optreden nadat u de hiervoor beschreven stappen hebt uitgevoerd.

OPMERKING: het is mogelijk dat er TrueType-lettertypen ontbreken in de map Fonts of in programma's nadat u de voorgaande stappen hebt uitgevoerd. Gebruik in dat geval de oplossing die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:
133732Missing TrueType Fonts in Fonts Folder or Programs

Windows 95 opnieuw installeren

Installeer Windows 95 opnieuw zodat de registerbestanden opnieuw worden gemaakt.

Hiertoe gaat u als volgt te werk.

OPMERKING: als u vanaf de MS-DOS-prompt geen toegang tot het cd-rom-station hebt, raadpleegt u de documentatie of de fabrikant van het cd-rom-station voor informatie over het laden van de real-modus-stuurprogramma's.
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens 'Alleen MS-DOS-prompt' in het opstartmenu.
 2. Typ de volgende regel en druk op ENTER om alle gebruikersprofielen te verwijderen:
  ren c:\windows\profiles c:\windows\oldprofiles
 3. Wijzig de namen van de bestaande registerbestanden. Hiertoe typt u de volgende regels. Druk na elke regel op ENTER:
  cd \windows
  attrib -s -h -r system.dat
  ren system.dat system.xxx
  attrib -s -h -r user.dat
  ren user.dat user.xxx
  attrib -s -h -r system.da0
  ren system.da0 system.yyy
  attrib -s -h -r user.da0
  ren user.da0 user.yyy
  cd\
  attrib -s -h -r system.1st
  ren system.1st system.zzz
 4. Voer Windows 95 Setup uit.
Als u het Register vervangt door de reservekopie terug te zetten of door System.1st te gebruiken, kan het zijn dat u programma's opnieuw zult moeten installeren. Dit geldt met name voor programma's die informatie wegschrijven naar het Register.
corrupt tshoot repair troubleshooting
Eigenschappen

Artikel-id: 131431 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:29:28 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbfaq kbinfo kbtshoot win95 KB131431
Feedback