Problemen met het diskettestation in Windows oplossen

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als uw hardwareprobleem niet wordt beschreven in dit artikel, raadpleegt u de volgende Microsoft-website voor meer artikelen over hardware:
Samenvatting
In dit artikel vindt u een aantal tips voor het oplossen van problemen met diskettestations in Windows.
Meer informatie
Als u problemen ondervindt met een diskettestation (bijvoorbeeld wanneer het foutbericht 'Fout bij lezen van station <X>:' wordt weergegeven of als de status van uw diskettestation in Apparaatbeheer wordt vermeld in MS-DOS-compatibiliteitsmodus), kunt u de tips voor probleemoplossing in de onderstaande secties uitproberen.

Veilige modus

Start Windows in de Veilige modus en probeer toegang te krijgen tot het diskettestation. Als u Windows 95 wilt opstarten in de Veilige modus, start u de computer opnieuw op, drukt u op F8 wanneer het bericht wordt weergegeven dat Windows wordt gestart. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu. U kunt Windows 98 opstarten in de Veilige modus door de computer opnieuw op te starten, CTRL ingedrukt te houden nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en vervolgens Veilige modus in het opstartmenu te kiezen.

Ga als volgt te werk als u toegang krijgt tot het diskettestation:

 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer.
 3. Dubbelklik op Diskettestationcontrollers.
 4. Klik op de diskettestationcontroller van het station waarmee u problemen ondervindt en klik op Eigenschappen.
 5. In Windows 95 schakelt u het selectievakje Originele configuratie (huidig) uit. In Windows 98 schakelt u het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel in. Hierdoor wordt het protected-modus stuurprogramma van Windows voor de diskettestation-controller uitgeschakeld.
 6. Klik op OK.
 7. Start Windows op de gebruikelijke wijze opnieuw op.
Als u toegang krijgt tot het diskettestation nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, kan het volgende het geval zijn:
 • De diskettestationcontroller wordt mogelijk niet ondersteund in de beveiligde modus.
 • Er worden in het bestand CONFIG.SYS of AUTOEXEC.BAT stuurprogramma's geladen die nodig kunnen zijn voor protected-modus toegang.
 • Er worden in het bestand CONFIG.SYS of AUTOEXEC.BAT stuurprogramma's geladen die mogelijk conflicten veroorzaken in Windows en die moeten worden uitgeschakeld.
Als u nog steeds geen toegang krijgt tot het diskettestation nadat u stap 1 tot en met 7 hebt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer.
 3. Dubbelklik op Diskettestationcontrollers.
 4. Klik op de diskettestationcontroller en klik op Verwijderen om de controller te verwijderen.
 5. Klik op OK.
 6. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Nieuwe hardware.
 7. Klik op Volgende en vervolgens op Ja om Windows de hardware in de computer te laten detecteren.
 8. Wanneer de wizard Nieuwe hardware is voltooid, start u de computer opnieuw op en probeert u nogmaals toegang te krijgen tot het diskettestation.
Als de diskettestationcontroller opnieuw wordt gedetecteerd, worden eventuele problemen met de adressering meestal verholpen doordat het juiste adresbereik wordt gedetecteerd. Als de diskettestationcontroller niet juist wordt gedetecteerd, is er mogelijk een probleem met de diskettestationcontroller. Als de diskettestationcontroller opnieuw wordt gedetecteerd, maar u nog steeds geen toegang krijgt tot het diskettestation, is er mogelijk een probleem met het diskettestation.

Beschadigde diskettes

Ga als volgt te werk om te controleren of een diskette beschadigd is:
 1. Controleer de diskette met een schijfhulpprogramma (zoals Schijfcontrole) op beschadiging.

  Opmerking Controleer DMF-diskettes niet met een schijfhulpprogramma dat Windows 95 of Windows 98 niet herkent. Een schijfhulpprogramma dat Windows 95 of Windows 98 niet herkent, kan DMF-diskettes beschadigen. Het Windows-hulpprogramma Schijfcontrole herkent DMF-diskettes, en beschadigt deze niet.

  Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voordat u een schijfhulpprogramma uitvoert:
  Artikel-ID: 120442
  Titel: Using Hard Disk Utilities with Windows 95
 2. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt

  copy station\*.* nul

  waarbij <station> het station is waarmee u problemen ondervindt. Een voorbeeld. Als station A niet naar behoren functioneert, plaatst u een diskette waarmee u problemen ondervindt in station A en typt u de volgende opdracht:

  copy a:\*.* nul

  Met deze opdracht worden de bestanden op de diskette naar een nulapparaat gekopieerd. Als zich een probleem voordoet met het kopiëren van de bestanden, worden er foutberichten weergegeven.


CMOS-instellingen

Raadpleeg de documentatie of de fabrikant van uw computer om te controleren of de CMOS-instellingen van de computer juist zijn.

Irwin Tape Backup

Windows 95 Setup verwijdert de volgende instructie uit de sectie [386Enh] van het bestand SYSTEM.INI:
  device=<path>\VIRWT.386				

Als u de Irwin Tape Backup-software opnieuw installeert nadat u Windows 95 hebt geïnstalleerd, wordt deze instructie weer in het bestand SYSTEM.INI geplaatst. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met toegang tot diskettes in Windows.


Apparaatconflicten

Apparaatconflicten die in Apparaatbeheer worden gesignaleerd, kunnen problemen veroorzaken met het lezen van en het schrijven naar diskettes. U kunt dit probleem oplossen door de bronnen die het conflict veroorzaken, te wijzigen of uit Apparaatbeheer te verwijderen. Het gaat hierbij meestal om conflicten met vaste-schijfcontrollerkaarten, videokaarten of COM-poorten.

HWFDCTL clean boot ms-dos compatibility w95hwfaq
Eigenschappen

Artikel-id: 131690 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:31:33 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbhowto kbtshoot KB131690
Feedback